1 Kompetanse blant lærere som underviser etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap