1 Prioritering av spillemiddelsøknader og anleggsprosjekter 2019
2 Plan for vedlikehold og oppgraderinger av lekeplassutstyr ved Lier kommunes skoler og barnehager
3 Søknad fra Flåtan Vel