1 Søknad om etablering av behandlingssenter på Gilhus gård
2 Søknad om dipensasjon
3 Følgebrev
4 Fasadetegninger
5 Situasjonskart
6 Oversiktskart
7 Flyfoto
8 Høringsuttalelse Fylkesmannen i Buskerud
9 Høringsuttalelse Landbrukskontoret
10 Høringsuttalelse Statens vegvesen
11 Høringuttalelse Buskerud fylkeskommune