1 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering.