1 Rekruttering av lærere
2 Rekrutteringsstrategi lærere til lierskolen