1 Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark Fastsettelse av revidert planprogram
2 Revidert planprogram
3 Notater til Fylkesmannen i Buskerud
4 Planinitiativ
5 Høringsuttalelser - samlet
6 Oppsummering - høringsuttalelser med kommentarer