1 Etablering av Lier kommunalteknikk KF - implementering av vedtak om konkurranseutsetting av driftsoppgaver
2 Strategi for organisering og omsilling av Driftsavdelingen i Viva IKS 2016 - 2019