1 Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2018
2 Protokoll fra møte 15.11.2018