1 Godkjenning av protokoll fra møte 13.11.2018
2 Protokoll fra møte 13.11.2018