1 Lier kommunes interkommunale selskaper - årsberetninger, årsregnskap og beretninger fra revisor
2 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2017 - Drammensregionens brannvesen IKS
3 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2017 – Glitrevannverket IKS
4 Revisors beretning 2017 – Kommunens opplæringskontor Buskerud IKS
5 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2017 – Legevakta i Drammensregionen IKS
6 Revisjonsberetning 2017 - Vestviken 110 IKS