1 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor Lyngås masseuttak. Klagere: Gustav Lyngås Grustak AS, Stena Recycling AS og Baut Eiendom AS
2 127/1 m.fl. - Klager over midlertidig forbud mot tiltak