1 Melding om støy fra veitrafikk ved Gullaug skole
2 Bestilt melding - utdrag fra møteprotokoll kommunestyret 11. desember 2018
3 Støykart dagens situasjon (2012) Statens Vegvesen
4 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
5 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
6 Rapport fra Sweco om dimensjonering av støyskjerm