1 Etablering av Lier kommunalteknikk, kommunalt foretak – Fremdriftsplan