1 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028
2 Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028
3 Tekstendringer etter høring
4 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer
5 Innkomne høringsinnspill