1 Oppløsning av Lier Everk Holding AS og overføring av forvaltningen av selskapets aksjeposter til rådmannen