1 Flytting av Lier bÄtforening og reetablering av Terminalbukta, status, antatte kostnader/bistand fra kommunen og veien videre.
2 Skisse/Bilde