1 Kommunedelplan E134 Dagslett - E18 - melding om mottatt forslag til planprogram
2 Pressemelding - 11.04.2019
3 Oversendelsesbrev til planprogram
4 Forslag til planprogram - datert 11.04.2019