1 113/1 m.fl. Gullaug - Søknad om utsettelse av konsesjonsvilkår
2 Søknad om forlening av konsesjonsvilkår
3 Sak 8/2013 samlet saksframlegg
4 Sak 76/2014 samlet sakframlegg
5 Konsekvenser for utsettelse av konsesjonsvilkår
6 Kartutsnitt