1 Lier eiendomsselskap KF - fastsetting av styrehonorar