1 Lier kommunalteknikk KF - Valg av styrerepresentanter