1 Spørsmål om forbud mot engangsplast i kommuneorganisasjonen