1 Interpellasjon fra Janicke K. Solheim (MDG) og Øivind Hammer (MDG)