1 Status på arbeidet med temaplan mot støy, samt dialog med Statens Vegvesen (SVV) om støyskjermingstiltak Gullaug skole
2 saksfremlegg til KS 17.9.2019