1 Evaluering kommunale vielser og utvidelse av antall vigslere
2 KS 281117