1 Lier bibliotek - tilbakeblikk på Bokåret 2019 og meråpent-erfaringer, og videre utvikling av biblioteket