1 Avklaring knyttet til "Nytt blikk" og deltidsarbeid i Lier kommune.