1 Delegering av fullmakt til å ivareta Lier kommunes aksjer i Lier Boligselskap AS
2 Urådighetserklæring
3 Generalfullmakt