1 Krav om lovlighetskontroll vedrørende vedtak i KS sak 136/2019
2 Vedlegg: Saksfremlegg og protokoll, KS sak 136/2019 - Kommuneplanens arealdel - arealformål i Leirdalen