1 Strategi for drift av Lier kommuneskoger
2 Strategi for drift av Lier kommuneskoger
4 Kart over biologisk viktige områder
4 Kart over teigene i kommuneskogen
5 Eksisterende strategi for driften av kommunens skoger (1999)