1 65/22 Baneveien 34 - Klage på avslag om fradeling av areal til garasje
2 65/22 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av tilleggsareal til 65/69
3 Situasjonskart 65/69
4 Situasjonskart 65/22
5 2 bilder
6 65/22 Baneveien 34 - Svar på søknad om fradeling av areal til garasje til tidligere fradelt boligtomt
7 65/22 - Klage på vedtak av 16.04.20