1 Justering av skolekretsgrensene til Hallingstad, Hennummarka og Nordal skole
2 Kart forslag justering av kretsgrenser