1 Søknad om fritak som meddommer - Kenneth Hovde Omdal