1 Søknad om fritak som meddommer - Morten Olav Brenden