1 Godkjenning av protokoll fra møte 08.09.2020
2 Protokoll fra møte 08.09.2020