Postliste RSS fra einnsyn.lier.kommune.no. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.lier.kommune.no Filtrering: Tittel: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=e93r5r, SakId=257344) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502222?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41600/2019 | Avdeling: Sosialtjenesten | Tittel: Ber om innsyn Avs/Mot: b o x s arkitektstudio as http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502286?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: b o x s arkitektstudio as | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41664/2019 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/5108 Løpenr: 30074/2018 Dokument tittel: 70/54 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: Bjørn H.Moshuus http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502281?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn H.Moshuus | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41659/2019 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/5108 Løpenr: 30136/2019 Dokument tittel: 70/54 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: Sameiet Sognaveien 10 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502279?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sameiet Sognaveien 10 | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41657/2019 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502225?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41603/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Detaljregulering for Nytt sykehus i Drammen - Med Drammen Helsepark - Kunngjøring av vedtak Avs/Mot: DRAMMEN KOMMUNE m.fl. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498790?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: DRAMMEN KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 38168/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: 70/54 - Tilbakemelding - Manglende lukkede avvik og befaring Avs/Mot: Boligsameie Sognaveien 10 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502031?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boligsameie Sognaveien 10 | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41409/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: Spørsmål til Rådmannen - Skoghogst i landskapsvernområdet langs Gamle Drammensvei, mellom Tranby og Lierskogen - Janicke Karin Solheim (MDG) Avs/Mot: Janicke Karin Solheim http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502230?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janicke Karin Solheim | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41608/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: Spørsmål til Rådmannen - Terrengarbeidene på Høgda / Kværnertomten - Janicke Karin Solheim (MDG) Avs/Mot: http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/499750?SourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 39128/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: 15/356 varsler kommunens eiendom 15/322 Avs/Mot: Byggmester Kjetil Vikeså AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502239?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmester Kjetil Vikeså AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41617/2019 | Avdeling: Lier Eiendomsselskap KF | Tittel: 15/356 varsler kommunens eiendom 31/44 Avs/Mot: Byggmester Kjetil Vikeså AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502234?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmester Kjetil Vikeså AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41612/2019 | Avdeling: Lier Eiendomsselskap KF | Tittel: 15/356 varsler kommunens eiendom 31/81 Avs/Mot: Byggmester Kjetil Vikeså AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502232?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmester Kjetil Vikeså AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41610/2019 | Avdeling: Lier Eiendomsselskap KF | Tittel: Jobbsøknad Avs/Mot: Karnpreeet Singh Dhami http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502283?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karnpreeet Singh Dhami | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41661/2019 | Avdeling: HR-enheten | Tittel: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 136/1 i Lier (0626) Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502317?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41695/2019 | Avdeling: Landbruksforvaltningen Lier | Tittel: 154/25 - Vedrørende søknad om ferdigattest Avs/Mot: ÅSMUND PETTERSEN & SØNN AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/501981?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅSMUND PETTERSEN & SØNN AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41359/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: Svar på spørsmål vedrørende montering av utvendig stålpipe i enebolig Avs/Mot: Carina Tibro http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502170?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Carina Tibro | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41548/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Barnevernstjenesten, Lier kommune - st. ref. 4136113616 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502218?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41596/2019 | Avdeling: Barnevernstjenesten | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Barnevernkonsulent - st. ref. (4136113616) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502217?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41595/2019 | Avdeling: Barnevernstjenesten | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkonsulent Barnevernstjenesten, Lier kommune - st. ref. 4136113616 ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502200?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41578/2019 | Avdeling: Barnevernstjenesten | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Barnevernkonsulent - st. ref. (4136113616) - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502199?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41577/2019 | Avdeling: Barnevernstjenesten | Tittel: 100/11 - Søknad om utsatt opparbeidelsesplikt Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502270?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41648/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: Åpent brev om vindkraftutbygging Avs/Mot: Anne Ulla http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502302?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Ulla | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41680/2019 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: Måling av inneklima Borgestad barnehage, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv §§ 4 (internkontroll) og 19 (krav til inneklima) Avs/Mot: Borgestad barnehage http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502229?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Borgestad barnehage | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41607/2019 | Avdeling: Helsetjenesten | Tittel: 100/11 - Søknad om utsatt opparbeidelsesplikt Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502259?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41637/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: 100/11 - Søknad om utsatt opparbeidelsesplikt Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502261?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41639/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502214?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41592/2019 | Avdeling: Barnevernstjenesten | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Familieterapeut - st. ref. (4129225464) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502213?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41591/2019 | Avdeling: Barnevernstjenesten | Tittel: 100/11 - Søknad om utsatt opparbeidelsesplikt Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502266?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: B-Consult Prosjekt AS | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41644/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502210?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41588/2019 | Avdeling: Dagsenter | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Medarbeider - dagsenter - st. ref. (4140647501) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/502209?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2019 | Journalnr: 41587/2019 | Avdeling: Dagsenter |