Postliste RSS fra einnsyn.lier.kommune.no. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.lier.kommune.no Filtrering: Tittel: Startlån søknad (Ref=aq4p4a, SakId=359324) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564186?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52172/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pwe8pp, SakId=358212) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564185?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52171/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pwe8pp, SakId=358212) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564184?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52170/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kbrr3a, SakId=357581) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564085?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52071/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Innsyn i byggesak Avs/Mot: Erlend Heli http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564041?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Heli | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52027/2020 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Anmodning om uttalelse ny stedfortreder salgsbevilling Kiwi 528 Lierbyen Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563910?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51896/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: 150/10 - Konsesjonsfritak Avs/Mot: Nanna Green http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563981?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nanna Green | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51967/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 150/10 - Konsesjonsfritak Avs/Mot: Nanna Green http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563980?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nanna Green | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51966/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Retur av utlånt helsestasjonmappe - ***** ***** ***** Avs/Mot: ForvaltningSenteret AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564017?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ForvaltningSenteret AS | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52003/2020 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: 83/6 - Midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: Lier kommune http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564171?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lier kommune | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52157/2020 | Avdeling: Lier Eiendomsselskap KF | Tittel: 39/95 - Svar på kommunens brev av 18.09.2020 Avs/Mot: Helgerud Byggtegning AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564105?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgerud Byggtegning AS | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52091/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Serveringsbevilling Stasjonsdrift Maira AS Avs/Mot: Stasjonsdrift Maira As http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563917?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stasjonsdrift Maira As | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51903/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder i Heia FUS barnehage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563544?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51530/2020 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: Midlertidig dispensasjon fra pedagognorm / krav om utdanning som barnehagelærer i Utsikten barnehage - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/562752?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 50738/2020 | Avdeling: Oppvekst | Tittel: 64/31 - Behov for dokumentasjon i forbindelse med krav om dekning av saksomkostninger Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS m.fl. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564026?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS m.fl. | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52012/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564005?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51991/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564004?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51990/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: Informasjon om stenging Avs/Mot: Foreldre http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563990?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreldre | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51976/2020 | Avdeling: Kommuneoverlegen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564003?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51989/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564002?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51988/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: Vedtak om stenging av barnehage Avs/Mot: Noahs Ark http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563989?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Noahs Ark | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51975/2020 | Avdeling: Kommuneoverlegen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564001?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51987/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564000?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51986/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563995?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51981/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563994?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51980/2020 | Avdeling: Tranbylia bofellesskap | Tittel: 95/143 - Mangler ved søknad om igangsettingstillatelse 3 Avs/Mot: Norconsult AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563956?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51942/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 104/1 - drenering av landbruksjord - uttalelse om kulturminner Avs/Mot: VIKEN FYLKESRÅD http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564084?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VIKEN FYLKESRÅD | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 52070/2020 | Avdeling: Landbruk og miljø | Tittel: Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - Svar Avs/Mot: Marte Arnesen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563939?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Arnesen | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51925/2020 | Avdeling: Kultur og Fritid | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4284640705 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564009?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51995/2020 | Avdeling: Rehabilitering | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter - st. ref. (4284640705) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/564008?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2020 | Journalnr: 51994/2020 | Avdeling: Rehabilitering |