Postliste RSS fra einnsyn.lier.kommune.no. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.lier.kommune.no Filtrering: Tittel: Startlån søknad (Ref=93ebr5) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493706?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33084/2019 | Avdeling: Sosialtjenesten | Tittel: Startlån søknad (Ref=w4pr36) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493676?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33054/2019 | Avdeling: Sosialtjenesten | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2301 Løpenr: 30899/2019 Dokument tittel: 1/126 Hurum - Åsheimveien 6 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt Avs/Mot: Ole Ørjan Hilden http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493671?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Ørjan Hilden | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33049/2019 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Bestilling innsyn Avs/Mot: Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493620?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32998/2019 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493413?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32791/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493412?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32790/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493362?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32740/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Underlag for møte den 26. juni 2019 Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493699?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33077/2019 | Avdeling: Planseksjonen | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493577?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32955/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493576?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32954/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493573?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32951/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00233937 Tilsyn små avløp - 5 av 5 - AR-19-MM-058548-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493675?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33053/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493572?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32950/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234252 Tilsyn små avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-059600-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493674?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33052/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493569?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32947/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234105 Resipient (Små innsjø) - 3 av 3 - AR-19-MM-059900-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493647?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33025/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493571?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32949/2019 | Avdeling: Rehabilitering | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493568?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32946/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493570?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32948/2019 | Avdeling: Rehabilitering | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234205 Tilsyn små avløp - 4 av 4 - AR-19-MM-059901-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493646?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 33024/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493565?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32943/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234252 Tilsyn små avløp - 1 av 2 - AR-19-MM-059600-01 Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493608?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32986/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493539?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32917/2019 | Avdeling: Rehabilitering | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493564?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32942/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493538?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32916/2019 | Avdeling: Rehabilitering | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493563?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32941/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493535?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32913/2019 | Avdeling: Rehabilitering | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493562?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32940/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493534?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32912/2019 | Avdeling: Rehabilitering | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/493561?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | Journalnr: 32939/2019 | Avdeling: Rådmannen |