Postliste RSS fra einnsyn.lier.kommune.no. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.lier.kommune.no Filtrering: Tittel: Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Lier kommune Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551342?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.07.2020 | Journalnr: 39329/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svar på Koronatest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551203?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39190/2020 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Svar på Koronatest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551196?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39183/2020 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Innsyn 2020/1658 Avs/Mot: Gunhild Hennum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551300?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunhild Hennum | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39287/2020 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551195?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39182/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550997?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38984/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550981?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38968/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Answer to application for reduced parental payment/20 hours free daycare Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550974?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38961/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550962?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38949/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550959?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38946/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550938?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38925/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550811?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38798/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Refusjon for barn med gratis plass i barnehage i Lier Avs/Mot: Drammen kommune http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/550698?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Drammen kommune | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 38685/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: 115/166 - Konsesjonsfritak Avs/Mot: Jon Aasgaard http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551337?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Aasgaard | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39324/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Spørsmål til Rådmannen - Et samfunn for alle - Tove Hofstad (V) Avs/Mot: http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551297?SourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39284/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: Spørsmål til Rådmannen - Et samfunn for alle - Tove Hofstad (V) Avs/Mot: Tove Hofstad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551295?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Hofstad | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39282/2020 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: 52/155 - Korrespondanse om ny offentlig vei Avs/Mot: NBBO http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551246?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NBBO | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39233/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551161?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39148/2020 | Avdeling: Heggtoppen | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551160?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39147/2020 | Avdeling: Heggtoppen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551159?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39146/2020 | Avdeling: Heggtoppen | Tittel: 152/31 varsler kommunens eiendom 152/193 Avs/Mot: Moseng Poulsen arkitektur AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551234?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moseng Poulsen arkitektur AS | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39221/2020 | Avdeling: Lier Eiendomsselskap KF | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551158?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39145/2020 | Avdeling: Heggtoppen | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551157?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39144/2020 | Avdeling: Heggtoppen | Tittel: Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551156?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39143/2020 | Avdeling: Heggtoppen | Tittel: Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Avs/Mot: Statens helsetilsyn http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551316?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens helsetilsyn | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39303/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Korona-transport fra pasientreiser Avs/Mot: Vestre Viken HF http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551289?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestre Viken HF | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39276/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264237 Lier kommune overvåking Damtjern 1, 2020, uke 27 - 4 av 4 - AR-20-MM-054932-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551251?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39238/2020 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: 174/42 - Fylkesmannen stadfester Lier kommunes vedtak Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551255?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39242/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264240 Lier kommune overvåking Damtjern 3- 2020, uke 27 - 3 av 3 - AR-20-MM-054881-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551242?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39229/2020 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264238 Lier kommune, Damtjern 2-3, 2020, uke 27 - 2 av 2 - AR-20-MM-054879-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551241?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 03.07.2020 | Journalnr: 39228/2020 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg |