Postliste RSS fra einnsyn.lier.kommune.no. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.lier.kommune.no Filtrering: Tittel: Gnr 128 bnr 1, 9 Oppmålingsdokumentasjon Avs/Mot: http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567012?SourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 54997/2020 | Avdeling: Geodata og oppmåling | Tittel: Gnr 128 bnr 1, 9 Protokoll for oppmålingsforretning Avs/Mot: http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567013?SourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2020 | Journalnr: 54998/2020 | Avdeling: Geodata og oppmåling | Tittel: Utbetalingsanmodning (Ref=9p3baa, SakId=327319) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567210?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55195/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Nytt opplastet vedlegg (Ref=9p3baa, SakId=327319) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567209?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55194/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kbrb8w, SakId=358525) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567119?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55104/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kbrb8w, SakId=358525) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567118?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55103/2020 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Tilbud om stilling som miljøterapeut Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/566928?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 54913/2020 | Avdeling: Heggtoppen | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2515 Løpenr: 27259/2020 Dokument tittel: 39/48, 39/94, 39/95 og 39/117 - Kommentar til gjennomført oppmålingsforretning Avs/Mot: Eirik Gran http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567264?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Gran | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55249/2020 | Avdeling: Innbyggerservice | Tittel: Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567129?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55114/2020 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: 195/13 - Svar på e-post av 06.09.2020 Avs/Mot: Olivier Ntibarufata http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567276?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olivier Ntibarufata | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55261/2020 | Avdeling: Bygg og geodata | Tittel: 14/43 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Avs/Mot: Gerd Ninni Allum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567140?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Ninni Allum | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55125/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 181/13 - Konsesjonsfritak Avs/Mot: Arne Eriksen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567139?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Eriksen | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55124/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Vedrørende spørsmål om hytte Avs/Mot: Diana Andersen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/565687?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Diana Andersen | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 53673/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 70/54 Varsel om pålegg om lukking av avvik fra tekniske krav og tvangsmulkt Avs/Mot: SØNDERHELLENE AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/560616?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØNDERHELLENE AS | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 48602/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: Bekreftelse på tilbakemelding Avs/Mot: Advokat Lars Haugen AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567131?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Lars Haugen AS | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55116/2020 | Avdeling: Organisasjon og utvikling | Tittel: Tilbakemelding på møte Avs/Mot: Advokat Lars Haugen AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567130?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Lars Haugen AS | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55115/2020 | Avdeling: Organisasjon og utvikling | Tittel: Anmodning om uttalelse serveringsbevilling Eiksetra Turisthytte Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT m.fl. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/566913?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SØR-ØST POLITIDISTRIKT m.fl. | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 54898/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: Angående søknad om bevilling Eiksetra Turisthytte - manglende diplom og spørsmål om skjenkebevilling Avs/Mot: DNT Drammen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/566906?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNT Drammen | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 54891/2020 | Avdeling: Helse, omsorg og velferd | Tittel: 115/164 - Boligblokk - Matrikkelskjema FA Avs/Mot: Per Erik Kristiansen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567069?SourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Per Erik Kristiansen | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55054/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 115/164 Engersand Havn 60 - Boligblokk - Hus D Avs/Mot: RF PROSJEKT AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567062?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: RF PROSJEKT AS | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55047/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 159/8 - melding til tinglysning Avs/Mot: Kartverket Tinglysning http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/566021?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 54007/2020 | Avdeling: Geodata og oppmåling | Tittel: Tilleggsinformasjon - Utvidet vedståelsesfrist Avs/Mot: Haandverkerne AS m.fl. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/563687?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haandverkerne AS m.fl. | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 51673/2020 | Avdeling: Lier Eiendomsselskap KF | Tittel: 145/57 - Midlertidig brukstillatelse - Støttemurer Avs/Mot: HALVORSEN & REINE AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/554460?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALVORSEN & REINE AS | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 42447/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 111/22 - E-postkorrespondanse vedr. navn på tegningsgrunnlag Avs/Mot: Jostein Lind http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567083?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Lind | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55068/2020 | Avdeling: Byggesak | Tittel: 62/1 Lier - Melding om status i årets avling for foretaket Grethe Bergflødt Sylling Avs/Mot: http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567256?SourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55241/2020 | Avdeling: Landbruk og miljø | Tittel: Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - Søknad Avs/Mot: Ungmusikk http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/566909?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ungmusikk | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 54894/2020 | Avdeling: Kultur og Fritid | Tittel: Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18 - Fastsettelse av planprogram Avs/Mot: 'A.Tretteteig@sto.com' m.fl. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567266?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'A.Tretteteig@sto.com' m.fl. | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55251/2020 | Avdeling: Stedsutvikling og plan | Tittel: 99/1 Lier - Kopi av produksjonstilskuddssøknader fra 2015-2019 Avs/Mot: Jo Engen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567217?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Engen | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55202/2020 | Avdeling: Landbruk og miljø | Tittel: Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18 - Fastsettelse av planprogram Avs/Mot: Asker kommune ved Plan og bygningsavdelingen m.fl. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567063?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asker kommune ved Plan og bygningsavdelingen m.fl. | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55048/2020 | Avdeling: Stedsutvikling og plan | Tittel: 65/31 Ferdigattest Eikseterveien - Utvidelse av skiløype Avs/Mot: Øst-Riv As http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/567171?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øst-Riv As | Journaldato: 08.10.2020 | Journalnr: 55156/2020 | Avdeling: Byggesak |