Postliste RSS fra einnsyn.lier.kommune.no. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.lier.kommune.no Filtrering: Tittel: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=k5rr89, SakId=242295) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498484?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37862/2019 | Avdeling: Sosialtjenesten | Tittel: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=k5rr89, SakId=242295) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498483?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37861/2019 | Avdeling: Sosialtjenesten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/497863?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37241/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498451?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37829/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/497867?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37245/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/497865?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37243/2019 | Avdeling: Økonomienheten | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498298?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37676/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00236993 Tilsyn små avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-068869-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498399?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37777/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237524 Tilsynet for små avløpsanlegg - 5 av 5 - AR-19-MM-069568-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498325?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37703/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498297?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37675/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498296?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37674/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237940 Lier kommune Damtjern 2-2 2019, uke 37 - 1 av 1 - AR-19-MM-069413-01 Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498324?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37702/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237938 Lier kommune overvåking Damtjern 1 2019, uke 37 - 4 av 4 - AR-19-MM-069418-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498323?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37701/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498295?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37673/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237939 Lier kom Damtjern 2-1, 2019, uke 37 - 1 av 1 - AR-19-MM-069411-01 Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498322?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37700/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498294?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37672/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498293?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37671/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237944 Lier kommune overvåking Damtjern 4- 2019, uke 37 - 2 av 2 - AR-19-MM-069218-01 m.fl. Avs/Mot: Eurofins Environment http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498321?SourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurofins Environment | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37699/2019 | Avdeling: Tilsynet for små avløpsanlegg | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498292?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37670/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498291?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37669/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498290?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37668/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498289?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37667/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498288?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37666/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498287?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37665/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498286?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37664/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498285?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37663/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498284?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37662/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498283?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37661/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498282?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37660/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 | Tittel: Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/498281?SourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | Journalnr: 37659/2019 | Avdeling: Tranbylia/Bratromvn bofellesskap 3/5 |