Postliste http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.lier.kommune.no Tilsagn om startlån og boligtilskudd - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488202?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2019 | RegistryNumber: 27580/2019 | Sosialtjenesten Startlån ettersendt vedlegg (Ref=188435) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488777?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 28155/2019 | Sosialtjenesten Forespørsel om opplyst restgjeld - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484811?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kredinor SA | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 24189/2019 | Sosialtjenesten Forespørsel om restgjeld i forbindelse med pant - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484076?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kredinor SA | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 23454/2019 | Sosialtjenesten Nytt opplastet vedlegg (Ref=187910) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483014?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 22392/2019 | Sosialtjenesten Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=187910) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482891?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 22269/2019 | Sosialtjenesten Analyserapport Knut Håkon Sylling http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493421?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 32799/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon solgt grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493265?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 32643/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon solgt grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493264?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Klemetsdal | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 32642/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 186/1 Lier - Oversendelse av krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjon - Dag Tore Drag http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/487815?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 27193/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Fakturaer solgt grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484793?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Klemetsdal | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 24171/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Mellomlagret søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484765?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Chr. Grimsrud | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 24143/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon brokkoli http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484653?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Justad | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24031/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Bilder Grovforsalg 2018-19 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484645?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24023/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Leveringsstatistikk http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484644?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Justad | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24022/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Bilder av rundballer og høy http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484643?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Klemetsdal | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24021/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484641?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Klemetsdal | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24019/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Fakturaer grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484640?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Klemetsdal | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24018/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484637?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skinnes og Hoel DA | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24015/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484636?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skinnes og Hoel DA | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24014/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484634?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Eirik Riis | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24012/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484633?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Eltorn | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24011/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Andreas Gundesøe | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24009/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484630?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Narjord | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24008/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484629?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Gurandsrud | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24007/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484623?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georg Aamodt | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24001/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484622?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Hennum | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 24000/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484619?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Førde | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23997/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Vedlegg søknad om avlingssvikt 2018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484618?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23996/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Foranalyse http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484611?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Gurandsrud | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23989/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Ouff | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23988/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484609?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tron Martin Kornerud | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23987/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Mål plansilo http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Dahlgren | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23986/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Oppdaterte avlingstall http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484605?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Dahlgren | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23983/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til grovfôrsøknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bent Vestgøte | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23981/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Fôrdager http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484601?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Holtvedt | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 23979/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 134/1 Lier - Oversendelse av krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjon - Olav Grøstad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484410?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 23788/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 140/2 Lier - Krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjon - Gunnar Moen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484409?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 23787/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til grovfôrsøknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484406?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 23784/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon solgt grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484405?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 23783/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad om avlingssvikt - bilde av rundballer http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484315?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 23693/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 3/1 Hurum - Oversendelse av krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i kornproduksjon - Kåre Jonny Fjeldstad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484109?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 23487/2019 | Landbruksforvaltningen Hurum Dokumentasjon leveranser 2018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483669?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Justad | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 23047/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Varsel om krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grønnsaker - Eriksrud Vidar http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483185?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 22563/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Melding om omgjøring av vedtak og krav om tilbakebetaling - Erstatning for avlingssvikt i korn 2018 - Unelsrød Ole Hans - Drammen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483170?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 22548/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Sigmund Waaler Røed http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483113?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 22491/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Reidar Førde (Brøholt gård) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482436?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Førde | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21814/2019 | Landbruksforvaltningen Røyken Tillegg til søknad - Gunnar Schie http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482340?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Schie | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21718/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Heidi Stav http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482336?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Stav | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21714/2019 | Landbruksforvaltningen Hurum 186/1 Lier - Krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjonen - Dag Tore Drag http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481512?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 20890/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482539?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21917/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482538?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21916/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482537?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21915/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482536?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21914/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482535?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21913/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482534?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21912/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482533?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21911/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482532?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21910/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482531?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21909/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482530?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21908/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482529?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21907/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482528?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21906/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482527?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21905/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482526?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21904/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482525?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21903/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482524?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21902/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482523?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21901/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482522?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21900/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482521?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21899/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482520?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21898/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482519?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21897/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482518?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21896/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482517?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21895/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482516?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21894/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482515?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21893/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482514?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21892/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482513?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21891/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482512?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21890/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482511?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21889/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482510?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21888/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482509?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21887/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482508?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21886/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482507?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21885/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482506?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21884/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482503?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21881/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482502?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21880/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482501?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21879/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482500?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21878/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482499?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21877/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482498?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21876/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482497?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21875/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482496?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21874/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482495?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21873/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482494?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21872/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482493?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21871/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482492?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21870/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482491?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21869/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482490?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21868/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482489?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21867/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482488?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21866/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482485?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21863/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482484?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21862/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482483?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21861/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482482?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21860/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482477?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21855/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21854/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482475?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21853/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482474?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21852/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482471?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21849/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482470?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2019 | RegistryNumber: 21848/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482277?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21655/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482276?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21654/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482275?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21653/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482274?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21652/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482271?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21649/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482270?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21648/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482269?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21647/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482268?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21646/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482267?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21645/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482266?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21644/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482265?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21643/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482264?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21642/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482263?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21641/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482262?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21640/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482261?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21639/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482260?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21638/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482259?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21637/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482258?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21636/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482257?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21635/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482256?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21634/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482255?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21633/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482254?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21632/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482253?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21631/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482252?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21630/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482249?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21627/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482248?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21626/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482247?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21625/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482246?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21624/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482245?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21623/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482244?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21622/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482243?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21621/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482242?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21620/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482241?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21619/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482240?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21618/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482235?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21613/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482234?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21612/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482233?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21611/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482232?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21610/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482231?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21609/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482230?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21608/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482229?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21607/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482228?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21606/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482227?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21605/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482226?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21604/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482225?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21603/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482224?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21602/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482223?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21601/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482222?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21600/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481995?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21373/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481994?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21372/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481993?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21371/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21370/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481989?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21367/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481988?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21366/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481985?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21363/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=93ebr5) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493706?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 33084/2019 | Sosialtjenesten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481984?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21362/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=w4pr36) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493676?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 33054/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481983?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21361/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21360/2019 | Psykisk helse og rus Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 32841/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481981?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21359/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481980?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21358/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=269388) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493390?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 32768/2019 | Sosialtjenesten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481979?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21357/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=269345) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 32758/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481978?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21356/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481975?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21353/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=269208) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492993?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 32371/2019 | Sosialtjenesten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481974?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21352/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481973?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21351/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481972?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21350/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481971?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21349/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=269097) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492833?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 32211/2019 | Sosialtjenesten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481970?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21348/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481969?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21347/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481968?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21346/2019 | Psykisk helse og rus Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481967?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21345/2019 | Psykisk helse og rus Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481966?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21344/2019 | Psykisk helse og rus Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492716?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 32094/2019 | Økonomienheten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481763?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21141/2019 | Psykisk helse og rus Svar på søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehage http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492300?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 31678/2019 | Økonomienheten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481762?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21140/2019 | Psykisk helse og rus Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/491669?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 31047/2019 | Økonomienheten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481759?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21137/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=238195) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492179?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31557/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/486872?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 26250/2019 | Økonomienheten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481758?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21136/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=125983) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492170?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31548/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485864?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 25242/2019 | Økonomienheten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481751?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21129/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=158453) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492155?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31533/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om Foreldrebetaling /gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482385?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 21763/2019 | Økonomienheten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481750?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21128/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=224920) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492191?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31569/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om Foreldrebetaling /gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482364?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 21742/2019 | Økonomienheten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481743?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21121/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=242089) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492190?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31568/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482328?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 21706/2019 | Økonomienheten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481742?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21120/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=255007) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492189?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31567/2019 | Sosialtjenesten Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482330?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 21708/2019 | Økonomienheten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481739?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21117/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=203380) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492188?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31566/2019 | Sosialtjenesten Barnehage - Søknad om Foreldrebetaling /gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482005?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21383/2019 | Økonomienheten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481738?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21116/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=202630) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492187?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31565/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481735?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21113/2019 | Psykisk helse og rus Barnehage - Søknad om Foreldrebetaling /gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21218/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=255943) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492186?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31564/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481633?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 21011/2019 | Økonomienheten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481734?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21112/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=225077) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492185?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31563/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21111/2019 | Psykisk helse og rus Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481614?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 20992/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=203408) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492184?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31562/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 20988/2019 | Økonomienheten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481732?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21110/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=254534) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492183?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31561/2019 | Sosialtjenesten Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 20981/2019 | Økonomienheten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481727?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21105/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=255736) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492180?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31558/2019 | Sosialtjenesten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 21104/2019 | Psykisk helse og rus Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481377?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 20755/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=241721) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492177?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31555/2019 | Sosialtjenesten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481722?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2019 | RegistryNumber: 21100/2019 | Psykisk helse og rus Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481376?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 20754/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=225104) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492174?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31552/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481721?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2019 | RegistryNumber: 21099/2019 | Psykisk helse og rus Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 20752/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=238758) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492173?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31551/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481718?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2019 | RegistryNumber: 21096/2019 | Psykisk helse og rus Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481371?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 20749/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=255068) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492172?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31550/2019 | Sosialtjenesten Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481717?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2019 | RegistryNumber: 21095/2019 | Psykisk helse og rus Nytt vedtak om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 20360/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=257344) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492171?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31549/2019 | Sosialtjenesten Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481712?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2019 | RegistryNumber: 21090/2019 | Psykisk helse og rus Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480734?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 20112/2019 | Økonomienheten Samlede journalposter (Ref=244125) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492169?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 31547/2019 | Sosialtjenesten