Postliste http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.lier.kommune.no Startlån søknad (Ref=239008) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 12800/2019 | Sosialtjenesten Tilsagn om startlån og boligtilskudd ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469168?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 8548/2019 | Sosialtjenesten Oversendelse av krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjonen - Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav orgnr 971503424 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 15691/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Aage Johan Ramsfjell http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474346?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Johan Ramsfjell | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13726/2019 | Landbruksforvaltningen Drammen Tillegg til søknad - Knut Birkeland http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474344?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Birkeland | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13724/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Ola Eltorn http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474341?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Eltorn | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13721/2019 | Landbruksforvaltningen Hurum Tillegg til søknad - Terje Follestad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474340?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Follestad | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13720/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Nils Ragnar Hennum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474339?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ragnar Hennum | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13719/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Tore Stokke http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474338?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Stokke | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13718/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Alf Erik Finsrud http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474337?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Erik Finsrud | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13717/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Terje Ouff http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474335?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Ouff | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13715/2019 | Landbruksforvaltningen Hurum Tillegg til søknad - Vidar Eriksrud http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474334?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Eriksrud | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 13714/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avlingssvikt http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473698?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Follestad | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 13078/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 2/1 Hurum - Tørkeskade - Korn http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473697?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Follestad | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 13077/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Erter http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473696?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trude Margrethe Fagerheim | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 13076/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Bilag på levert korn 2018 - Søknad om erstatning for avlingssvikt. http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473694?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Ølstad | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 13074/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473691?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Jørgen Juel | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 13071/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Vedlegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473690?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Berg Mehren | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 13070/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473686?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Berg Mehren | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 13066/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Klage på vedtak http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473539?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Petter Lunde-Fossum | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 12919/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Nærmere informasjon om grunnlaget for erstatningsberegning http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473423?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 12803/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til kornsøknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473221?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Hennum | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 12601/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til kornsøknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472958?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Hennum | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12338/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Kornoppgjør 878439 for LØVÅSDAL LANDBRUK, avregnet den 20190130 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472841?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Løvåsdal | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12221/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Løvåsdal | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12220/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472839?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Løvåsdal | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12219/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Kornoppgjør http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472838?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Røed | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12218/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472836?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skinnes & Hoel DA | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12216/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Kornoppgjør http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472835?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: JAN ØDESKAUG | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12215/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Kontospesifikasjon http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472834?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Graff | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12214/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Olav Fagerås høyavlinger http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472833?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Fagerås | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12213/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Olav Fagerås høyavlinger http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472832?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Fagerås | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12212/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad korn http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472831?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Hans Unelsrød | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12211/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472830?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Petter Kverum | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12210/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472829?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Petter Kverum | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12209/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Faktura http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472828?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Moen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12208/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Kontospesifikasjon http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472826?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Graff | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12206/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Leveranseoversikt 2018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472825?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Graff | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12205/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Fakturert grovforsalg, Smaksriket 2018, og Anders Hørthe 2018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472824?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Hørthe | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12204/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Kopi faktura rensing såkorn Moskvil http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472823?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Håkon Sylling | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12203/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Faktura http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472822?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Swift | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12202/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Faktura 2015 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Johnsen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12200/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Faktura 2016 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Johnsen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12199/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Faktura 2017 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472818?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Johnsen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12198/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 990127921 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469639?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9019/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon grovforsalg http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472816?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Johnsen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12196/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 974266903 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9199/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon grovforsalg 2018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472815?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Johnsen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12195/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986366741 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469818?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9198/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon -Asakskogen birøkt AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472813?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariann Asakskogen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12193/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970573658 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469817?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9197/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Bekreftelse på avlingssvikt bringebær Sør Røine Gård org.nr. 912 625 583 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472812?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Myhre | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12192/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971216816 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469815?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9195/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472811?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvor Aas | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12191/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969555212 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469812?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9192/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon av honningmengde http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472809?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Zygmunt Stasiewicz | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12189/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 876241382 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469811?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9191/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472807?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Eldar Kjølen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12187/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869943932 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469807?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9187/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472806?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bengt Vestgoete | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12186/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 952349805 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469805?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9185/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472805?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Schie | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12185/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 917818088 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469804?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9184/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Faktura innkjøpt fôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472803?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørnulf Jahren | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12183/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918603638 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469803?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9183/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Faktura grovfôr http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472802?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Haakon Sonju | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12182/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984133367 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469801?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9181/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472801?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Øi | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12181/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969233738 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469800?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9180/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472800?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ekkehard Reinprecht | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12180/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999615104 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469799?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9179/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472799?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Johnsrud Madsen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12179/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970594957 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469796?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9176/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Oppgjørsbrev og fakturabillag http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472798?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Oskar Hennum | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12178/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969872080 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469795?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9175/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472797?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Skjeggerud | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12177/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912625583 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469794?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9174/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472796?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Frogner Pedersen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12176/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969932172 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469793?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9173/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Fôranalyse http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472795?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øivind Gurandsrud | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12175/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969868520 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469791?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9171/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472794?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Tore Drag | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12174/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969348454 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469790?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9170/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472793?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Ivar Ambjørnrud | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12173/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 976689380 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469788?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9168/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dokumentasjon av honningmengde http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472792?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariann Asakskogen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12172/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912839370 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469785?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9165/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Helgerud gård DA og avlingsskade http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472791?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Helgerud | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12171/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969235706 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469783?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9163/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avlingssvikt Thor Graff 2018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472790?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Graff | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12170/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 998838207 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469777?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9157/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Kornoppgjør http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472788?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Aabøe Inglingstad | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12168/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970393749 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469776?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9156/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad - Terje Ouff http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472787?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tonje Ouff | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12167/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 992156872 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469774?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9154/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472785?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Eldar Kjølen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12165/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 988513733 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469773?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9153/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tillegg til søknad 2018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472784?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rødby Else Marie | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12164/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970491694 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469771?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9151/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Tor Ole Sand - antall rundballer slått av korn http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472782?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ole Sand | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12162/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970599371 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469769?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9149/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Dag Andreas Gundesø - informasjon om avling http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472774?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Gundesø | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 12154/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 982904226 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469767?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9147/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Ola Kure Skinnes http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471340?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røyken kommune | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 10720/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918732233 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469766?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9146/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Bjørn Martin Ølstad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471288?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røyken kommune | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 10668/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918787275 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469764?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9144/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 124/1 Lier - erstatning for avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Anders Langeland Opsal http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471286?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 10666/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 987689021 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469761?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9141/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - Innvilget erstatning etter svikt i honningproduksjon 2018 -Asakskogen birøkt AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471258?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 10638/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971313730 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469759?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9139/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - Innvilget erstatning etter svikt i honningproduksjon - Asakskogen birøkt AS http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471194?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 10574/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869464562 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469757?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9137/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Drammen - Avlingsskade korn - Dag Gundesø http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471204?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Gundesø | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 10584/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869334332 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469756?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9136/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Hurum - Avslag på søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Roger Furua http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471127?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 10507/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970600981 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469755?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9135/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 54/1 Drammen - Innvilget erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Bjørn Fjære http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471121?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 10501/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969869543 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469753?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9133/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Røyken - Erstatning for svikt i honningproduksjon - Impex Products org nr 869 924 202 - Stasiewicz Zygmunt http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470141?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 9521/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869869562 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469752?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9132/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Utsettelse av klagefrist http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470062?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 9442/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993351180 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469748?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9128/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970278664 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469745?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9125/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 137/3 Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Jon Oskar Hennum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470008?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9388/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915635768 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469742?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9122/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Innsendte vedlegg - søknadsnummer 28395 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469894?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDERS LANGELAND OPSAL | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9274/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918787291 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469741?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9121/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 896951262 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469740?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9120/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 75/1 Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Øistein Helgerud http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469182?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 25.02.2019 | RegistryNumber: 8562/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 979121105 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469739?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9119/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 35/9 Hurum - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Frode Stubberud http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469034?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 25.02.2019 | RegistryNumber: 8414/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969088711 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469738?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9118/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 1/3 Hurum - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Jan Einar Ødeskaug http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469032?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 25.02.2019 | RegistryNumber: 8412/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 983434207 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469737?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9117/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Røyken 2/1 - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor 2018 - Olav Fagerås http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468950?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 22.02.2019 | RegistryNumber: 8330/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969333937 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469736?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9116/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 46/1 Drammen - Foreløpig svar på klage http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468605?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Hans Unelsrød | Journaldato: 21.02.2019 | RegistryNumber: 7985/2019 | Landbruksforvaltningen Drammen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912799719 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469735?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9115/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avlingsskade - Ole Hans Unelsrød http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468030?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Hans Unelsrød | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 7410/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918691774 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9113/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 166/2 Lier - Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 970594906 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468579?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 7959/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 987123206 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469732?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9112/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 111/3 Lier - Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 969879387 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468578?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 7958/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 818762062 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469731?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9111/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 19/6 Lier - Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 918344977 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468577?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 7957/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999116337 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469730?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9110/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 155/14 Lier - Korrigeringsutbetaling 2018, omgang 1, 869943932 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468576?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 7956/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984211937 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9106/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 23/2 Hurum - krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i korn - Nils Petter Lunde-Fossum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468564?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 7944/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 871218412 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469724?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9104/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Thomas Løvåsdal - LØVÅSDAL LANDBRUK http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468232?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 7612/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 982980259 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469723?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9103/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 57/4 Hurum - Krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjonen - Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468184?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 7564/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969872099 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469722?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9102/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 18/1 Røyken - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Lars Peter Kverum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466569?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 5949/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 888132252 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469721?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9101/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 63/1 Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grønnsaker 2018 - Thor Graff http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466518?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 5898/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969464225 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469720?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9100/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 178/1 Lier - Erstatning avlingsskade grovfôr salgsproduksjon - Anders Hørthe http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465293?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 4673/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989714988 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469719?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9099/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 5/1 Røyken - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn - Ole Martin Rud http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465292?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 4672/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 989376187 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469717?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9097/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 47/3 Drammen - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor husdyr - Bjørn Knut Ekeberg http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465291?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 4671/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969874245 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469716?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9096/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 22/5 Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Birger Bjørnstad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465290?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 4670/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 976503252 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469715?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9095/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Per Haarberg http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465289?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 4669/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 869284262 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469714?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9094/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr med husdyr - Odd Røed http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465286?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 4666/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 912081028 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469713?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9093/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr med husdyr - Erik Hennum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465285?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 4665/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 984211937 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469710?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9090/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 56/1 Røyken kommune - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Heidi Wear Nordahl http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464464?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 3844/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 992424699 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469708?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9088/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Røyken kommune - Erstatning for avlingssvikt vekstgruppe korn - Lars Kristian Wear http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 3843/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970594035 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469707?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9087/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 79/2 Lier kommune - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Knut Petter Birkeland http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464454?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 3834/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969879387 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469706?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9086/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 111/2 Lier kommune - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Alfred Sørum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464432?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 3812/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 915790577 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469705?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9085/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier kommune - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe bær - Anita Myhre http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464186?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 3566/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970480579 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469704?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9084/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier kommune - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe frukt - Harald Oskar Buttedahl http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464185?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 3565/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 890118372 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469702?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9082/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Røyken - Vedtak om erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn - Hans T. F. Gjersøyen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464036?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 22.01.2019 | RegistryNumber: 3416/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969333112 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469701?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9081/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Røyken - erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn - Morten Sørsdal http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464019?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 22.01.2019 | RegistryNumber: 3399/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986353143 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469700?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9080/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Ole Mario Gulliksrud http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463976?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 22.01.2019 | RegistryNumber: 3356/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985336636 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469692?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9072/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier kommune - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor - Sigmund Waaler Røed http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463854?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 3234/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 988819093 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469689?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9069/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier kommune - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor - Bjarne Høvik http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463853?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 3233/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918685502 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469688?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9068/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier kommune - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor - Gustav Eugen Olsen http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463851?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 3231/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969879549 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469686?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9066/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier kommune - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor - Ole Mario Gulliksrud http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463846?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 3226/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969555263 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469685?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9065/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier kommune - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor- Jan Henrik Aasland http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463844?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 3224/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 987668601 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469683?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9063/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Røyken kommune - erstatning avlingsskade vekstgruppe grovfor - Ida Drangsholt Plavnik http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463841?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 3221/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985208522 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469682?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9062/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Hurum kommune - erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor - Lars Mikael Plomgren http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463839?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 3219/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969879263 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469681?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9061/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Røyken - Sluttbehandling erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Håkon Sundby http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463629?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Sundby | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 3009/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981463110 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469679?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9059/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Lier - erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/463616?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 2996/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 976197100 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469676?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9056/2019 | Landbruksforvaltningen Lier 50/5 Hurum - Melding om vedtak http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/462943?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Oslo og Viken | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 2323/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971004649 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469675?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9055/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 980336212 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469674?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9054/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 919602619 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469667?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9047/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 916489528 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469666?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9046/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970560440 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469665?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9045/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918344977 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469662?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9042/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 995212781 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469660?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9040/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 991210059 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469659?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9039/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969087138 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469657?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9037/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 993205486 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469655?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9035/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 983222323 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469653?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9033/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969421690 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469652?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9032/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 982351189 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9031/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 879488532 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469648?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9028/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985508607 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469647?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9027/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969349019 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469646?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9026/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969550164 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469643?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9023/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970552499 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469642?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9022/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 998570018 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469641?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9021/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 918534989 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469640?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9020/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 974364034 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469638?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9018/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970593993 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469635?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9015/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 981700007 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469633?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9013/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 999319211 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469632?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9012/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969088703 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9011/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969869926 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469627?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9007/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 970173498 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469620?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 9000/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969925524 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469619?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8999/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 969872137 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469618?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8998/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 988505161 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469616?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8996/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474232?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2019 | RegistryNumber: 13612/2019 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 986699775 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469615?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8995/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474231?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2019 | RegistryNumber: 13611/2019 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971245891 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469611?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8991/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474230?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2019 | RegistryNumber: 13610/2019 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 971223898 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8990/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474229?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2019 | RegistryNumber: 13609/2019 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985576041 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8988/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474228?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2019 | RegistryNumber: 13608/2019 | Rådmannen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 998615828 http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469606?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 8986/2019 | Landbruksforvaltningen Lier