Postliste http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.lier.kommune.no Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pV4471, SakId=176083) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509828?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 49205/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=pQ9vaj, SakId=177440) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504371?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43749/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=OZXD1k, SakId=176938) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504366?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43744/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=3yQmRl, SakId=199990) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43723/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=pV4471, SakId=176083) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504341?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43719/2019 | Boligkontoret Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pV4471, SakId=176083) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501209?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 40587/2019 | Sosialtjenesten Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pV4471, SakId=176083) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500590?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2019 | RegistryNumber: 39968/2019 | Sosialtjenesten Nytt opplastet vedlegg (Ref=3yQmRl, SakId=199990) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500193?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2019 | RegistryNumber: 39571/2019 | Sosialtjenesten Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=3yQmRl, SakId=199990) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500012?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39390/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=prVqrl, SakId=188435) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499964?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39342/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=3yQmRl, SakId=199990) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499963?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39341/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=pV4471, SakId=176083) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499960?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39338/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=O0XRdq, SakId=189292) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499944?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39322/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=OqeGP4, SakId=200463) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499939?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39317/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=pQ9vaj, SakId=177440) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499915?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39293/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=6q6pq4, SakId=239008) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499904?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39282/2019 | Sosialtjenesten Samlede journalposter (Ref=OZXD1k, SakId=176938) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499900?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | RegistryNumber: 39278/2019 | Sosialtjenesten Startlån ettersendt vedlegg (Ref=3yQmRl, SakId=199990) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499178?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 38556/2019 | Sosialtjenesten Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=prVqrl) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496925?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36303/2019 | Sosialtjenesten Internt notat ved innstilling (Ref=199494) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/492417?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 31795/2019 | Sosialtjenesten Klage på vedtak om å avslå søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509789?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 49166/2019 | Boligkontoret Nytt opplastet vedlegg (Ref=84we6a, SakId=281255) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/509302?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 48679/2019 | Boligkontoret Startlån ettersendt vedlegg (Ref=34rawa, SakId=258104) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508860?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 48237/2019 | Boligkontoret Klage på avslag startlån (Saksreferanse: be8brq) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508839?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 48216/2019 | Boligkontoret Klage avslag startlån - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508810?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 48187/2019 | Boligkontoret Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=k5w9kq, SakId=268467) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508687?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 48064/2019 | Boligkontoret Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=84we6a, SakId=281255) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508662?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 48039/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=9354w8, SakId=283875) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508612?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47989/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=39pbrb, SakId=283560) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508611?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47988/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=w4p64e, SakId=269806) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47987/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=34rawa, SakId=258104) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508609?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47986/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=w4868r, SakId=294520) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47985/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=p8r3p3, SakId=283926) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508607?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47984/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=4waa9p, SakId=295531) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508606?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47983/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=93k39a, SakId=295133) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508605?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47982/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=q84r34, SakId=241770) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47980/2019 | Boligkontoret Samlede journalposter (Ref=e93r5r, SakId=257344) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508602?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Melissa Torgersen | Journaldato: 01.12.2019 | RegistryNumber: 47979/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502356?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41734/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502355?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41733/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502354?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41732/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502353?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41731/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41730/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502351?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41729/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502350?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41728/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502349?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 41727/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/500798?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 40176/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499358?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 38736/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499357?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 38735/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499356?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 38734/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499355?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 38733/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498998?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38376/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498997?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38375/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498996?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38374/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498995?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38373/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498994?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38372/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498993?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38371/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38370/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498991?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38369/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38368/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498989?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38367/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498988?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38366/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498987?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38365/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498986?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38364/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498985?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38363/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=39rpe5, SakId=297446) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508438?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 47815/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498984?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38362/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=93953b, SakId=297433) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508436?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 47813/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498983?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38361/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38360/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=p8qea3, SakId=297296) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/508176?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 47553/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498981?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38359/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=5qb4ap, SakId=297263) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507993?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 47370/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498980?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38358/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=6be6kr, SakId=297022) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507516?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 46893/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498979?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 38357/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=w45qqk, SakId=296990) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507369?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 46746/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498009?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37387/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=843q9p, SakId=296969) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507368?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 46745/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498008?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37386/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=w45r3k, SakId=296934) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507338?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 46716/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498007?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37385/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=r9e396, SakId=296851) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507203?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 46581/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498006?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37384/2019 | Psykisk helse og rus Søknad om startlån er avvist - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507170?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 46548/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498005?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37383/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498004?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37382/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498003?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37381/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498002?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37380/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498001?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37379/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/498000?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37378/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497999?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37377/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497998?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37376/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497997?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37375/2019 | Psykisk helse og rus Avslag på startlån og boligtilskudd 2019 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503828?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 43206/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497996?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37374/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=843bw8, SakId=296413) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/506239?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 45617/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497995?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37373/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497994?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37372/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497993?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37371/2019 | Psykisk helse og rus Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37370/2019 | Psykisk helse og rus Startlån ettersendt vedlegg (Ref=848wqr, SakId=283469) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505997?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 45375/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497991?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37369/2019 | Psykisk helse og rus Startlån ettersendt vedlegg (Ref=848wqr, SakId=283469) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 45368/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37368/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=kabwpw, SakId=296281) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505866?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 45244/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497989?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37367/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=aeqpq3, SakId=296294) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505867?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 45245/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497988?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 37366/2019 | Psykisk helse og rus Startlån ettersendt vedlegg (Ref=848wqr, SakId=283469) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505829?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 45207/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497803?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37181/2019 | Psykisk helse og rus Søknad om startlån - ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505817?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 45195/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497802?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37180/2019 | Psykisk helse og rus Startlån ettersendt vedlegg (Ref=b483w4, SakId=294343) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505698?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 45076/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497801?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37179/2019 | Psykisk helse og rus Nytt opplastet vedlegg (Ref=93ebr5, SakId=269533) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505361?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 44739/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497800?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37178/2019 | Psykisk helse og rus Nytt opplastet vedlegg (Ref=93ebr5, SakId=269533) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505360?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 44738/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497799?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37177/2019 | Psykisk helse og rus Nytt opplastet vedlegg (Ref=93ebr5, SakId=269533) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505359?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 44737/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497798?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37176/2019 | Psykisk helse og rus Nytt opplastet vedlegg (Ref=93ebr5, SakId=269533) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505358?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 44736/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497797?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37175/2019 | Psykisk helse og rus Nytt opplastet vedlegg (Ref=93ebr5, SakId=269533) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505351?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 44729/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497796?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37174/2019 | Psykisk helse og rus Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=k5rr89, SakId=242295) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505243?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 44621/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497795?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37173/2019 | Psykisk helse og rus Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=84w49a, SakId=281297) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505242?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 44620/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497794?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37172/2019 | Psykisk helse og rus Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=4we36a, SakId=281087) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505241?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 44619/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497793?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37171/2019 | Psykisk helse og rus Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=39b9p5, SakId=281332) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505240?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 44618/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497792?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37170/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=4waa9p, SakId=295531) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504490?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2019 | RegistryNumber: 43868/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497791?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 37169/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=84aarp, SakId=295527) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504489?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2019 | RegistryNumber: 43867/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497002?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36380/2019 | Psykisk helse og rus Nytt opplastet vedlegg (Ref=6ba8be, SakId=294108) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2019 | RegistryNumber: 43854/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497001?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36379/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=3mQGyl, SakId=161358) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504376?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43754/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497000?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36378/2019 | Psykisk helse og rus Startlån søknad (Ref=3966a5, SakId=295374) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504232?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 43610/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496999?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36377/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=34e684, SakId=254260) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504385?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43763/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496998?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36376/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=39pbrb, SakId=283560) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504384?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43762/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496997?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36375/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=39a54a, SakId=269388) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504383?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43761/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496996?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36374/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=w4p64e, SakId=269806) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504382?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43760/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496995?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36373/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=39bkwa, SakId=282604) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504381?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43759/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496994?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36372/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=k5rr89, SakId=242295) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504380?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43758/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496993?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36371/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=k5r4kq, SakId=241811) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504379?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43757/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36370/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=w4868r, SakId=294520) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504378?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43756/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496991?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36369/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=karbw3, SakId=281839) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504377?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43755/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 36368/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=p8e483, SakId=282540) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504375?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43753/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496855?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36233/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=94wbr6, SakId=242089) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504374?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43752/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496854?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36232/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=6ba8be, SakId=294108) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504373?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43751/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496853?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36231/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=w4br8e, SakId=283162) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504372?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43750/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496852?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36230/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=p9AbAj, SakId=203408) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504370?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43748/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496851?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36229/2019 | Psykisk helse og rus Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt erstatning - Klimabetinget avlingssvikt i grønnsaker skadeåret 2018 - Vidar Eriksrud - Lier http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/507357?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 46734/2019 | Landbruk og miljø Samlede journalposter (Ref=w9k58p, SakId=254534) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504369?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43747/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496850?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36228/2019 | Psykisk helse og rus Varsel om tilbakebetaling - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe - grovfôr 2018 - Knut Håkon Sylling - Lier kommune http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505700?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 45078/2019 | Landbruk og miljø Samlede journalposter (Ref=w4pr36, SakId=269490) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504368?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43746/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496849?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36227/2019 | Psykisk helse og rus Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr med husdyr - 2. gangs etterbehandling http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/505461?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 44839/2019 | Landbruk og miljø Samlede journalposter (Ref=93ebr5, SakId=269533) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504367?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43745/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496848?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36226/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=4we58w, SakId=282387) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504352?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43730/2019 | Boligkontoret 145/2 Lier - Sluttbehandling av erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Erik Hennum http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503014?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 42392/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496847?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36225/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=k5w9kq, SakId=268467) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504351?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43729/2019 | Boligkontoret 71/1 Lier - Sluttbehandling på erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Knut Håkon Sylling http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503012?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 42390/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496846?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36224/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=abq639, SakId=255566) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504350?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43728/2019 | Boligkontoret 7/1 Røyken - Overføring av saker til Asker kommune - Sluttbehandling erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Eldar Askestad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/503045?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asker kommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 42423/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496845?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36223/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=karae9, SakId=281439) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504349?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43727/2019 | Boligkontoret 7/1 Røyken - Sluttbehandling erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Eldar Askestad http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/502965?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 42343/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496844?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36222/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=4we36a, SakId=281087) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504348?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43726/2019 | Boligkontoret Endelig behandling av søknad om erstatning for avlingssvikt i vekstgruppe grovfôr for salg - Skadeår 2018 - Sverre Klemetsdal http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/501016?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 40394/2019 | Landbruksforvaltningen Lier Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496843?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36221/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=pgag5m, SakId=202630) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504347?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43725/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496842?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 36220/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=5q4bkp, SakId=281891) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504346?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43724/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496675?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36053/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=84we6a, SakId=281255) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504344?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43722/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496674?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36052/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=p3wqwe, SakId=257282) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504343?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43721/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496673?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36051/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=ab9akk, SakId=257966) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504342?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43720/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496672?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36050/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=be8brq, SakId=257857) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504340?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43718/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496671?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36049/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=39b9p5, SakId=281332) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504339?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43717/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496670?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36048/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=43k8e6, SakId=240745) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504338?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43716/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496669?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36047/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=43rpba, SakId=236973) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504337?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43715/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496668?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36046/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=39beab, SakId=281460) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504325?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43703/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496667?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36045/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=kar9b9, SakId=282181) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504324?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43702/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496666?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36044/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=q85k46, SakId=256828) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504323?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43701/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496665?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36043/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=w4bp39, SakId=282820) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504322?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43700/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496664?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36042/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=9355r3, SakId=283647) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504321?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43699/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496663?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36041/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=84w49a, SakId=281297) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504320?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43698/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496662?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36040/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=84bb6q, SakId=269097) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504319?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43697/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496661?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36039/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=6bweew, SakId=281992) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504318?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43696/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496660?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36038/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=ae43pk, SakId=282424) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504317?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43695/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496659?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36037/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=bew658, SakId=258099) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504316?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43694/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496658?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36036/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=b4pe88, SakId=281199) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504314?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43692/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496657?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36035/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=6b4pb8, SakId=269208) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43691/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496656?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36034/2019 | Psykisk helse og rus Samlede journalposter (Ref=rq3bk5, SakId=238265) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504312?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 43690/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496655?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36033/2019 | Psykisk helse og rus Startlån ettersendt vedlegg (Ref=84we6a, SakId=281255) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504143?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 43521/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496654?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36032/2019 | Psykisk helse og rus Startlån ettersendt vedlegg (Ref=84we6a, SakId=281255) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504142?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 43520/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496653?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36031/2019 | Psykisk helse og rus Startlån ettersendt vedlegg (Ref=84we6a, SakId=281255) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504141?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 43519/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496652?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36030/2019 | Psykisk helse og rus Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=94wbr6, SakId=242089) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504117?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 43495/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36029/2019 | Psykisk helse og rus Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=43k8e6, SakId=240745) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504116?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 43494/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496650?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36028/2019 | Psykisk helse og rus Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=6ba8be, SakId=294108) http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/504026?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 43404/2019 | Boligkontoret Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** http://einnsyn.lier.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/496649?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2019 | RegistryNumber: 36027/2019 | Psykisk helse og rus