eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2020
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Miljøutvalget
Tjenesteutvalget
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
De unges kommunestyre
19
+
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget
Styringsgruppe kommunereformen
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget
Eldrerådet
27
+
02
+
20
+
25
+
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
27
+
02
+
20
+
25
+
Oppvekst, kultur og idrett
28
+
03
+
21
+
26
+
Arbeidsgiverutvalget
10
+
17
+
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
30
+
10
+
05
+
02 23
+
28
+
Kommunestyret
11
+
17
+
05
+
09
+
Planutvalget
Valgkomiteen
04
+
Kommuneplanutvalget
Valgstyret
Utvalg for miljø og plan
29
+
04
+
01 22
+
27
+
Eierutvalg
03
+
Partssammensatt utvalg
05
+
23
+
28
+
Helse, omsorg og velferd
29
+
04
+
22
+
27
+
Landbruksutvalget
28
+
03
+
21
+
26
+
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20200609 09.06.2020 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20200528 28.05.2020 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20200528 28.05.2020 Partssammensatt utvalg 16:00 Glitra EPHORTE
20200527 27.05.2020 Utvalg for miljø og plan 18:00 Haugestad EPHORTE
20200527 27.05.2020 Helse, omsorg og velferd 18:00 Glitra EPHORTE
20200526 26.05.2020 Oppvekst, kultur og idrett 18:00 Glitra EPHORTE
20200526 26.05.2020 Landbruksutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20200525 25.05.2020 Eldrerådet 13:00 Fosshagen EPHORTE
20200525 25.05.2020 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:00 Frivilligsentralen EPHORTE
20200505 05.05.2020 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 67 Siste
Loader