eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev 112/15 - Svar på varsel om omgjøring av vedtak Kommunal- og regionaldepartementet EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev Multifunksjons- og kopimaskin - Planseksjonen i Lier kommune - Takk for samarbeidet Canon Business Center Buskerud EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Inngående brev 30/31 Svelvik - Søknad om utslipp Anna Jadwiga Hagerupsen EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev 14/1 Nedre Eiker - Vikkollveien 25 - Søppel i tanken Anund Wigen EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev 28/46 Modum - Gamle Kirkevei 136 - Søknad om utslippstillatelse - Avslutning av sak Venåsen Rørservice AS m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev 189/10 Lier - Vedrørende avløpsanlegg på eiendommen Lier kommune EPHORTE
2015/386 20191209 09.12.2019 Inngående brev 110/25 Øvre Eiker - Godkjent søknad om ferdigattest Øvre Eiker kommune EPHORTE
2015/653 20191209 09.12.2019 Utgående brev 181/19 Lier Skustadhaugen 15 - Manglende tilsvar angående søknad om utslippstillatelse BRAVA RÅDGIVNING JØRGEN OVE MYRRE EPHORTE
2015/2335 20191209 09.12.2019 Inngående brev Bekreftelse - Søknad om skyssgodtgjørelse for grunnskolen - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2015/5035 20191209 09.12.2019 Inngående brev 28/355 Hurum - Rødtangveien 36 - Mislykket tømming av tank Ringerike septikk EPHORTE
2016/2617 20191209 09.12.2019 Utgående brev Administrativ høringsuttalelse fra Lier kommune på tilleggssøknad fra Statnett SF om massedeponi og utsatt idriftsettelse NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
2016/4941 20191209 09.12.2019 Inngående brev 170/1 og 170/2 - Supplerende redegjørelse boxs arkitektstudio as EPHORTE
2017/231 20191209 09.12.2019 Inngående brev Avtale mellom Helse Sør-Øst RHF, Lier kommune, Ring Tore Teigen og Hellik Teigen AS om rett til å føre utløpet av Nøstebekken over annen manns grunn Helse Sør-Øst RHF m.fl. EPHORTE
2017/588 20191209 09.12.2019 Utgående brev 100/11 - Hus B - Vedrørende utførelse av rampe v/inngangsparti og rekkverk på terrasse B-Consult Prosjekt AS EPHORTE
2017/1041 20191209 09.12.2019 Inngående brev 115/147 - Nye søknadspapirer Sameiet Engersand felt 7 EPHORTE
2017/2014 20191209 09.12.2019 Inngående brev 18/22 - Avsluttet leieforhold Finn Hannestad EPHORTE
2017/2292 20191209 09.12.2019 Inngående brev 64/31 - Klage på vedtak om ikke å kreve ny søknad om dispensasjon Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS EPHORTE
2017/4989 20191209 09.12.2019 Utgående brev 32/29 Modum - Heggenveien 456 - Feil funnet på slamavskiller Ole Andre Engebretsen EPHORTE
2018/4 20191209 09.12.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pV4471, SakId=176083) ***** EPHORTE
2018/165 20191209 09.12.2019 Inngående brev Kvittering for levert rapport (regnskap). Miljødirektoratet EPHORTE
2018/165 20191209 09.12.2019 Inngående brev Kvittering for levert rapport (sluttrapport, fag). Miljødirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev 18/9 - Midlertidig brukstillatelse PRO ARKITEKT AS EPHORTE
2018/3074 20191209 09.12.2019 Utgående brev 55/53 - Ferdigattest - Tilbygg Jan Petter Kjemprud EPHORTE
2019/1 20191209 09.12.2019 Inngående brev 124/24 varsler kommunens eiendom 122/20 og 123/23 Halvorsen & Reine AS EPHORTE
2019/4 20191209 09.12.2019 Inngående brev Klage på vedtak om å avslå søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/7 20191209 09.12.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00245799 Små avløpsanlegg - 5 av 5 - AR-19-MM-097147-01 Eurofins Environment EPHORTE
2019/8 20191209 09.12.2019 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/11 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/17 20191209 09.12.2019 Utgående brev 82/2 Lier - Vedtak skogfond og tilskudd STATSKOG BØRRESEN AS EPHORTE
2019/27 20191209 09.12.2019 Utgående brev 135/28 - Konsesjonsfritak Advokatfirmaet Hjort DA EPHORTE
2019/321 20191209 09.12.2019 Inngående brev 112/1 Lier - Dokumentasjon - Mengde solgt grønnsaker og journal over bruk av plantevernmidler Terje Nærstad EPHORTE
2019/321 20191209 09.12.2019 Inngående brev 129/1 Lier - Ber om utsatt frist for innsendelse av dokumentasjon Harald Oskar Buttedahl EPHORTE
2019/321 20191209 09.12.2019 Inngående brev 84/1 Lier - Dokumentasjon - Lønnsutgifter til avløser Pål Svere EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev 124/132 - Endring av gitt tillatelse ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Inngående brev 124/132 - Redegjørelse Nils Christoffer Gevelt EPHORTE
2019/1294 20191209 09.12.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn ***** EPHORTE
2019/1388 20191209 09.12.2019 Utgående brev Refusjon søskenmoderasjon Heia FUS barnehage EPHORTE
2019/1388 20191209 09.12.2019 Utgående brev Refusjon for moderasjonsordninger høst 2019 REGNBUEN BARNEHAGE EPHORTE
Ingen tilgang 20191209 09.12.2019 Utgående brev 95/129 - Dispensasjon - Ladestasjon for elbuss RAMBØLL NORGE AS EPHORTE
2019/3058 20191209 09.12.2019 Inngående brev 192/1- Kart Ole Toverud EPHORTE
2019/3058 20191209 09.12.2019 Inngående brev 192/1- Ytterligere opplysninger Ole Toverud EPHORTE
2019/3058 20191209 09.12.2019 Utgående brev 192/1 - Skogsbilvei - Behov for ytterligere opplysninger Ole Toverud EPHORTE
2019/3213 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3609 20191209 09.12.2019 Utgående brev 36/35 - Ferdigattest ARNE SKARRA AS EPHORTE
2019/3907 20191209 09.12.2019 Utgående brev 16/18 - Sikkerhet for 3. part Peter A. Ravn EPHORTE
2019/3951 20191209 09.12.2019 Inngående brev 24/3 - Endring av ansvarsrett gravefirma - Ridehall Berntsen Plan & Oppmåling AS EPHORTE
2019/4041 20191209 09.12.2019 Utgående brev 195/15 - Vedrørende nabovarsling Henning Gulbrandsen EPHORTE
2019/4172 20191209 09.12.2019 Utgående brev 198/1 - Avtale/vedtak om erverv/tiltredelse avgrunn til offentlig veg Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2019/4693 20191209 09.12.2019 Utgående brev 108/8 Lier - Søknad om tilskudd til ombygging av skogsbilvei Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/4693 20191209 09.12.2019 Inngående brev 108/8 Lier - Sørumvollveien - Tilsagn om tilskudd til landbruksveg FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/5283 20191209 09.12.2019 Inngående brev 136/1 - Søknad om unntak fra kravet om fullstendig merking og måling av ny matrikkelenhet Kartverket EPHORTE
2019/5380 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagkokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4155243315 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5380 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagkokk - st. ref. (4155243315) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5522 20191209 09.12.2019 Utgående brev 113/1 og 200/7 - Avtale/vedtak om erverv/tiltredelse avgrunn til offentlig veg Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2019/5546 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4161451873 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4161451873) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5579 20191209 09.12.2019 Inngående brev Informasjon om regionalt planforum i Viken fylkeskommune - Endringer i kontaktperson for planforum i Drammen Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2019/5609 20191209 09.12.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale om planlegging EPHORTE
2019/5612 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5686 20191209 09.12.2019 Utgående brev 4/2 Svelvik - Sørkrokveien 12 - Bilder fra slamtømming NORVA 24 Ringerike Septikservice EPHORTE
2019/5689 20191209 09.12.2019 Utgående brev 4/63 Modum - Faktura 101019866 - Tømmegebyr Per-Arne Pedersen EPHORTE
2019/5715 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helgestillinger og tilkallingsvikarer - st. ref. (4166637735) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5715 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helgestillinger og tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4166637735 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5716 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4167081581) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5724 20191209 09.12.2019 Inngående brev Viktig melding til næringsdrivende om bruk av RfDs gjenvinningsstasjoner RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS EPHORTE
2019/5725 20191209 09.12.2019 Inngående brev Informasjon til samarbeidspartnere sendt fra Utlendingsdirektoratet UTLENDINGSDIREKTORATET EPHORTE
2019/5727 20191209 09.12.2019 Inngående brev Avtale mellom Gyldendal norsk forlag AS og Lier kommune - E-læring Gyldendal Norsk Forlag AS EPHORTE
2019/5729 20191209 09.12.2019 Inngående brev Sokneendringer i matrikkelen - Trer i kraft 1. januar 2020 Kartverket EPHORTE
2019/5733 20191209 09.12.2019 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler høsten 2019 - Videreutdanning for barnehagelærere UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2019/5735 20191209 09.12.2019 Inngående brev 192/29 Øvre Eiker - Søknad om utslippstillatelse Vestfossen VVA EPHORTE
2019/5740 20191209 09.12.2019 Inngående brev 98/6 - Spørsmål om saksgang HR Prosjekt AS EPHORTE
2019/5741 20191209 09.12.2019 Inngående brev 37/11 Hurum - Rødsbakkene 18 - Bilder fra tømming Ringerike septikk EPHORTE
2019/5742 20191209 09.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte Skikongen Thorleif Haugs venner EPHORTE
2019/5745 20191209 09.12.2019 Inngående brev Tilbud Atekst 2020 Retriever EPHORTE
2019/5716 20191209 09.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4167081581 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191208 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191208 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5646 20191208 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer/faste helgestillinger - st. ref. (4164982202) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5646 20191208 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer/faste helgestillinger Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4164982202 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191208 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163054352) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191208 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163054352) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191208 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163054352 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191208 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163054352 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191208 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163085151) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191208 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163085151 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191208 08.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4161451873 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191208 08.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4161451873) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4161873576 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4161873576) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4161873576) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4161873576 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4161873576) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4161873576 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4161451873) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4161451873 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163085151 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163085151) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163085151) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163085151 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163054352 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163054352) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163054352) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163054352 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5595 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidsveileder - saksbehandler fritidskontakttjenesten Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4161897857 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5595 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidsveileder - saksbehandler fritidskontakttjenesten - st. ref. (4161897857) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5595 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidsveileder - saksbehandler fritidskontakttjenesten - st. ref. (4161897857) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5595 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidsveileder - saksbehandler fritidskontakttjenesten Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4161897857 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5671 20191207 07.12.2019 Utgående brev Kunngjøring - Intensjonskunngjøring - Oppgradering av sak/arkivsystem Doffin m.fl. EPHORTE
2019/5612 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5717 20191207 07.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5716 20191207 07.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5712 20191207 07.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5713 20191207 07.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5714 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4166624563) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5714 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4166624563 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5714 20191207 07.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5715 20191207 07.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5684 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4166795764) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5684 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4166795764 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5684 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4166795764) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5684 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4166795764 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5684 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4166795764) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5684 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4166795764 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5380 20191207 07.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagkokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4155243315 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5380 20191207 07.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagkokk - st. ref. (4155243315) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5100 20191207 07.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste EPHORTE
2019/5100 20191207 07.12.2019 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Fysioterapeut Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4143470323 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5380 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagkokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4155243315 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5380 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagkokk - st. ref. (4155243315) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191206 06.12.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191206 06.12.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4713 20191206 06.12.2019 Inngående brev Friluftslivets ferdselsårer - Utlysning av prosjektmidler Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2019/5684 20191206 06.12.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5684 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4166795764) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5684 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4166795764 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5698 20191206 06.12.2019 Inngående brev 176/28 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Gudrun Astri Teigen og Jan Ole Horn EPHORTE
2019/5699 20191206 06.12.2019 Inngående brev Revurderinger dammer - Fremdriftsplan Glitrevannverket IKS EPHORTE
2019/5701 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utforming av nye forskrifter i kommunene og fylkeskommunene KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2019/5704 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjon om at det nå kan søkes på tilskuddsordningen - Søknadsfrist 15.01.2020 Miljødirektoratet EPHORTE
2019/5705 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsedirektoratet EPHORTE
2019/5706 20191206 06.12.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag - Høringsfrist 04.03.2020 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET EPHORTE
2019/5707 20191206 06.12.2019 Inngående brev 159/1 Ulvenveien 2 - Søknad om etablering av midlertidig mannskapsrigg AD Arkitekter AS EPHORTE
2019/5708 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2019 – Tilskudd til leirskoleopplæring Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2019/5709 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vestsideveien 100 - Oversendelse av dokumenter SKAAR OMSORG AS EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kontorkonsulent - st. ref. (4159046919) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5612 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontorkonsulent Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4159046919 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163085151 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5578 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163085151) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163054352) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163054352 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163054352) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163054352 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4163054352 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5577 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4163054352) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4161451873) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4161451873 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4161451873) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5546 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4161451873 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4161873576) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4161873576 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4161873576) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4161873576 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikarer - st. ref. (4161873576) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5547 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4161873576 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5480 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Gullaug skole, Lier kommune - st. ref. 4159064006 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5480 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4159064006) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5480 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4159064006) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5480 20191206 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Gullaug skole, Lier kommune - st. ref. 4159064006 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5468 20191206 06.12.2019 Utgående brev Vedrørende søknad om bolig - Hallingstadtunet ***** EPHORTE
2019/3951 20191206 06.12.2019 Inngående brev 24/3 - Godkjent utvidet arbeidsperiode sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/3775 20191206 06.12.2019 Utgående brev 76/39 - Varsel om pålegg om opprydding av avfall Jørgen J Mahle Dahlgren EPHORTE
2019/3811 20191206 06.12.2019 Utgående brev 42/5, 42/8 og 45/7 - Foreløpig vurdering av søknad SIVILARKITEKT MNAL PEDER BLINDHEIM AS EPHORTE
2019/3811 20191206 06.12.2019 Internt notat 42/5, 42/8 og 45/7 - Anmodning om høringsuttalelse Rebecca Ehrlenbruch Martinsen EPHORTE
2019/3811 20191206 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet for oppføring av to kolonihytter. 42/5 Årkvislaveien 74. Tiltakshaver: Erik Jølberg EPHORTE
2019/3811 20191206 06.12.2019 Internt notat uten oppfølging 42/5 - Møtebok sak 16/2019 EPHORTE
2019/3581 20191206 06.12.2019 Utgående brev 117/1 Mørkveien 24 - Tilbakemelding på søknad om endring av terreng Bjarne Andre Hjelmtvedt EPHORTE
2019/3082 20191206 06.12.2019 Inngående brev Informasjon om virksomheter i deres geografiske ansvarsområde som er underlagt storulykkeforskriften og påminning om offentlige myndigheters plikter knyttet til beredskap og arealplanlegging i forhold til slike anlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE
2019/2954 20191206 06.12.2019 Internt notat uten oppfølging 202/161 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/2792 20191206 06.12.2019 Inngående brev Videreutdanning for lærere - Vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2019/2792 20191206 06.12.2019 Inngående brev Videreutdanning for lærere - Stipend og studieavgift Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2019/1217 20191206 06.12.2019 Inngående brev Samarbeid med ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev 124/132 - Søknad om endring av gitt tillatelse Arkitektene Astrup og Hellern AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev 117/7 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/220 20191206 06.12.2019 Inngående brev 65/69 - Søknad om ferdigattest BLINK HUS SIGDAL AS EPHORTE
2019/321 20191206 06.12.2019 Utgående brev 99/1 Lier - Resultat av kontroll av opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - Solgt mengde jordbær Jo Engen EPHORTE
2019/321 20191206 06.12.2019 Utgående brev 175/3 Lier - Resultat av kontroll av opplysninger i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2019 - Solgt mengde jordbær Ekeberg Myhrene AS EPHORTE
2019/17 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 82/2 i Lier (0626) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/17 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 82/2 i Lier (0626) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/17 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 82/2 i Lier (0626) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/17 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 82/2 i Lier (0626) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/17 20191206 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 82/2 i Lier (0626) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/10 20191206 06.12.2019 Utgående brev Innsynsbegjæring Elin Wilhelmsen EPHORTE
2019/10 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Elin Wilhelmsen EPHORTE
2019/2 20191206 06.12.2019 Inngående brev Kommuneplankonferansen 2020, Kirkenes 30. og 31.mars - Sett av dagene og målet om ett Fkp-medlem i hver kommune? Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTE
2019/2 20191206 06.12.2019 Inngående brev Invitasjon til Topplederkonferansen 14.-15.januar - Norsk Rådmannsforum Norsk Rådmannsforum EPHORTE
2018/3457 20191206 06.12.2019 Utgående brev 159/141 - Tilbakemelding til spørsmål vedrørende kilde til stilt vilkår Solvang Utvikling AS EPHORTE
2018/3457 20191206 06.12.2019 Utgående brev 159/141 - Tilbakemelding vedrørende kommunens vilkår og overvannsproblematikk Lierhus AS EPHORTE
2018/3485 20191206 06.12.2019 Utgående brev 65/5 - Utslipp fra virksomhet Marius Egge EPHORTE
2018/3643 20191206 06.12.2019 Inngående brev 115/70 - Godkjent utvidet arbeidsperiode sanitærsøknad - Strandhøyden 2 og 3 pluss p-kjeller Viva Iks EPHORTE
2018/3767 20191206 06.12.2019 Inngående brev 16/27 - Dokumentasjon DrekarsVik Arkitektkontor EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev 115/180 - Endring av tillatelse RF PROSJEKT AS EPHORTE
2018/4730 20191206 06.12.2019 Inngående brev 154/66 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Innhus AS EPHORTE
2018/2031 20191206 06.12.2019 Utgående brev 65/17 - Mangler i søknad om igangsettingstillatelse HALVORSEN & REINE AS EPHORTE
2018/2896 20191206 06.12.2019 Utgående brev 159/141 - Tilbakemelding til spørsmål vedrørende kilde til stilt vilkår Solvang Utvikling AS EPHORTE
2018/2896 20191206 06.12.2019 Utgående brev 159/141 - Tilbakemelding vedrørende kommunens vilkår og overvannsproblematikk Lierhus AS EPHORTE
2018/1307 20191206 06.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad N.K.S. Helsehus Akershus AS EPHORTE
2018/438 20191206 06.12.2019 Inngående brev Oppsummering av samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene i Buskerud om innholdet i opplæringen 2016-2019 Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/981 20191206 06.12.2019 Inngående brev 52/38 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/981 20191206 06.12.2019 Inngående brev 52/38 - 52/39 - 52/45 - 52/46 - 52/49 og 52/155 - Søknad om igangsettingstillatelse 4 Arkitektkontoret K16 AS EPHORTE
2017/4963 20191206 06.12.2019 Utgående brev 159/141 - Tilbakemelding vedrørende kommunens vilkår og overvannsproblematikk Lierhus AS EPHORTE
2017/4963 20191206 06.12.2019 Utgående brev 159/141 - Tilbakemelding til spørsmål vedrørende kilde til stilt vilkår Solvang Utvikling AS EPHORTE
2017/5535 20191206 06.12.2019 Inngående brev Databehandleravtale - BookUp Sem & Stenersen Prokom Sem & Stenersen Prokom EPHORTE
2017/658 20191206 06.12.2019 Utgående brev 145/55 - Midlertidig brukstillatelse SOLLI ARKITEKTER AS EPHORTE
2016/1169 20191206 06.12.2019 Inngående brev 85/2 Modum - Jonsrudveien 88 - Merknader til søknad om utslippstillatelse Torvald Hovde Saastad EPHORTE
2015/836 20191206 06.12.2019 Inngående brev 25/26 Røyken - Klemmetsrudveien 30 - Ferdigattest minirenseanlegg Jane Gunn Lurdalen EPHORTE
2014/4328 20191206 06.12.2019 Utgående brev 140/149 Sande - Melding om delkreditering av faktura for ekstraarbeid ved slamtømming utført 09.10.2019 Steinar Olsen m.fl. EPHORTE
2014/5126 20191206 06.12.2019 Inngående brev 29/2 Røyken - Klemmetsrudveien 24 - Nabovarsel Jørgen Ove Myrre EPHORTE
2014/5126 20191206 06.12.2019 Utgående brev 29/2 Røyken - Klemmetsrudveien 24 - Høringsuttalelse må svares ut BRAVA RÅDGIVNING JØRGEN OVE MYRRE EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev 21/85 - Ferdigattest Torild Berg EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Utgående brev 101/9 Modum - Sørliveien 545 - Utslippstillatelse STIFTELSEN FREDFOSS KULTURPARK EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev 115/70 - Søknad om ferdigattest HRTB AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev 115/170 - Dokumentasjon til søknad om ferdigattest HRTB AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191206 06.12.2019 Inngående brev Stipend til minoritetsspråklige lærere Utdanningsdirektoratet EPHORTE