eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev VS: Analyserapport Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn - EUNOMO-00212671 Nor Tekstil avd. Drammen - avløpsprøver - 2 av 2 - AR-18-MM-050459-01 m.fl. 'postmottak@viva-iks.no' EPHORTE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Svar på analyserapport Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn - EUNOMO-00212671 Nor Tekstil avd. Drammen - avløpsprøver - 2 av 2 - AR-18-MM-050459-01 m.fl. Per Frøge EPHORTE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev SV: Analyserapport Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn - EUNOMO-00212671 Nor Tekstil avd. Drammen - avløpsprøver - 2 av 2 - AR-18-MM-050459-01 m.fl. 'Per Frøge' EPHORTE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Inneklimamåling St. Hallvard vgs St. Hallvars videregående skole EPHORTE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Utgående brev 46/111 Røyken - Sundbyveien 92 - Avvik 03-2018 slamtømming Aqua Power m.fl. EPHORTE
2016/125 20181211 11.12.2018 Utgående brev 133/45 - Vedrørende ferdigattest DRMA AS EPHORTE
2016/1290 20181211 11.12.2018 Utgående brev 85/3 Lier - Oversendelse av jordlovsak for fastsetting av tvangsmulkt Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen EPHORTE
2016/3162 20181211 11.12.2018 Utgående brev 101/25 - Befaring DRIV ARKITEKTER AS EPHORTE
2016/3162 20181211 11.12.2018 Inngående brev 101/25 - Vedrørende befaring i Jutilfaret 10 Fredrik Syvertsen EPHORTE
2017/502 20181211 11.12.2018 Inngående brev 154/35 - Klage vedrørende løsning av grense mellom tomt 36/37 Richard Smørdal EPHORTE
2017/570 20181211 11.12.2018 Utgående brev 115/162 - Behov for ytterligere dokumentasjon fra stikkprøvekontroll RF Prosjekt AS EPHORTE
2017/570 20181211 11.12.2018 Inngående brev 115/162 - Mangler ved mottatt søknad - Ettersending av dokumentasjon RF Prosjekt AS EPHORTE
2017/570 20181211 11.12.2018 Utgående brev 115/162 - Mangler i søknad om midlertidig brukstillatelse - Varsel om tilsyn RF PROSJEKT AS EPHORTE
2017/925 20181211 11.12.2018 Inngående brev 99/5 - Innsendt manglende dokumentasjon Privatmegleren Solli & Partnere EPHORTE
2017/3158 20181211 11.12.2018 Utgående brev 15/172 - Godkjent fristforlengelse ARKITEKTKONTORET HAUGER AS EPHORTE
2017/3221 20181211 11.12.2018 Inngående brev Tilsagn om statlige vannforvaltningsmidler til vannområde Lierelva 2015-2016 Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/3221 20181211 11.12.2018 Utgående brev Bekrefter Lier kommunes deltakelse i samarbeid med felles vannområdekoordinator for Tyrifjorden Hilde Fivelsdal m.fl. EPHORTE
2017/3909 20181211 11.12.2018 Inngående brev 100/112 - Ettersending av dokumentasjon til søknad om igangsettingstillatelse B-Consult Prosjekt AS EPHORTE
2017/4480 20181211 11.12.2018 Utgående brev 49/56 - Igangsettingstillatelse nr. 2 Ellen Vikmoen EPHORTE
2017/4805 20181211 11.12.2018 Inngående brev 95/140 - Foreløpig orientering - Stokkeveien 8 - Nye bygg og anlegg - Byggesaksgebyr - kKage på vedtak Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2017/4895 20181211 11.12.2018 Inngående brev 39/95 - Foreløpig orientering - Tjonsbakken - Klage på administrativt vedtak Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/11 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vigdis Thorsberg Aasen - Anmodning om utbetaling fra skogfond Vigdis Thorsberg Aasen EPHORTE
2018/11 20181211 11.12.2018 Inngående brev Bjørn Ekeberg - Anmodning om utbetaling over skogfond Bjørn Knut Ekeberg EPHORTE
2018/24 20181211 11.12.2018 Inngående brev 123/61 Hofstadeikene 12 - Meldingskjema for oljetank Oljetanksanering EPHORTE
2018/27 20181211 11.12.2018 Utgående brev 60/30 - Konsesjonsfritak Juni Ask EPHORTE
2018/47 20181211 11.12.2018 Utgående brev Skjenkebevilling for Øverskogen Vel- Romjulsfest 27.12.2018 Øverskogen Vel EPHORTE
2018/47 20181211 11.12.2018 Utgående brev Forespørsel om uttalelse Lillehammer kommune EPHORTE
2018/200 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om vielsesseremoni - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/463 20181211 11.12.2018 Utgående brev Ressursgaranti for spesialundervisning - ***** ***** Steinerskolen i Asker EPHORTE
2018/1022 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vedtak om utbetaling Helfo EPHORTE
2018/1303 20181211 11.12.2018 Inngående brev 15/318 - Foreløpig orientering i klagesak - Frittliggende minihus - Klage på vedtak Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/1628 20181211 11.12.2018 Utgående brev 192/8 - Igangsettingstillatelse. RAMBØLL NORGE AS EPHORTE
2018/1926 20181211 11.12.2018 Utgående brev 65/22 Lier - Bekreftelse om at nettkunden har veksthus med elektrisk varmeanlegg Rolf Ingvar Fuglerud EPHORTE
2018/1984 20181211 11.12.2018 Utgående brev 82/41 - Orientering om planutvalgets vedtak PLANKOMPANIET, LUNDE PLAN OG PROSJEKTERING AS EPHORTE
2018/2417 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet ***** ***** ***** Hasselbakken FUS barnehage EPHORTE
2018/2480 20181211 11.12.2018 Inngående brev Protokoll - Godkjenning av tariffavtale etter AML § 10-12 (4) mellom Fagforbundet og Lier kommune, Saueveien 50 Fagforbundet EPHORTE
2018/3022 20181211 11.12.2018 Saksframlegg/innstilling Skolebehovsplan EPHORTE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - Jens Ivar Ambjørnrud FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181211 11.12.2018 Inngående brev Drammen - Sluttbehandling erstatning for avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Per Holger Bjørge Jensen FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/3455 20181211 11.12.2018 Saksframlegg/innstilling Fysioterapi - Plan for Lier kommune EPHORTE
2018/3584 20181211 11.12.2018 Utgående brev 95/13 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Bruksendring. Anne Julie Storheil EPHORTE
2018/3906 20181211 11.12.2018 Saksframlegg/innstilling Lierdagene 2019 - organisering og politisk deltakelse EPHORTE
2018/3960 20181211 11.12.2018 Utgående brev 115/70 - Behov for nødvendig tilleggsdokumentasjon RF PROSJEKT AS EPHORTE
2018/3962 20181211 11.12.2018 Saksframlegg/innstilling Revidering av Lokale retningslinjer for ikke kommunale barnehage EPHORTE
2018/4229 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3972618321) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3972618321 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4247 20181211 11.12.2018 Utgående brev 15/305 Midlertidig småbåthavn Sundt & Thomassen AS EPHORTE
2018/4352 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - Utsettelse av høringsfrist Vegvesenet EPHORTE
2018/4352 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høringssvar til kommuneplan Lier kommune NOF avd. Buskerud EPHORTE
2018/4352 20181211 11.12.2018 Inngående brev Uttalelse angående kommuneplanen Dag Einar Lian EPHORTE
2018/4352 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Forslag til ny kommuneplan i Lier Sverre Klemetsdal EPHORTE
2018/4352 20181211 11.12.2018 Inngående brev Asker kommunes administrative høringsuttalelse Lier kommuneplan Asker kommune EPHORTE
2018/4352 20181211 11.12.2018 Inngående brev Uttalelse til høringsutkast - Kommuneplan Sverre Løvåsdal EPHORTE
2018/4352 20181211 11.12.2018 Inngående brev Uttalelse til Lier kommunes kommuneplan - Arealdel 2017 - 2018 Beboere i Vestsideveien 507 EPHORTE
2018/4357 20181211 11.12.2018 Utgående brev 145/389 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Bruksendring av bod. Karin Sollie EPHORTE
2018/4365 20181211 11.12.2018 Utgående brev 65/5 Lier - Autorisasjonsbevis - dokumentasjon Marius Egge EPHORTE
2018/4421 20181211 11.12.2018 Utgående brev 70/45 - Mangler i søknad PLAN OG EIENDOM AS EPHORTE
2018/4602 20181211 11.12.2018 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00214114 Vannprøve - 1 av 1 - AR-18-MM-052381-01 Eurofins Environment EPHORTE
2018/4602 20181211 11.12.2018 Inngående brev Varsel om pålegg om undersøkelse av grunnen ved Protan AS i Lier kommune Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/4646 20181211 11.12.2018 Utgående brev 145/258 Mangler i søknad PER H STOKKE AS EPHORTE
2018/4677 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (3985886051) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 3985886051 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181211 11.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (3985886051) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181211 11.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 3985886051 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4679 20181211 11.12.2018 Inngående brev 52/147 - Supplering til søknad om tillatelse i ett trinn Abchus AS EPHORTE
2018/4702 20181211 11.12.2018 Utgående brev Spørsmål om innsendelse av egenerklæring om konsesjonsfrihet på e-post Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/4718 20181211 11.12.2018 Utgående brev 52/38 - henstilling om opprydding av avfall ELVEBREDDEN LIER AS EPHORTE
2018/4730 20181211 11.12.2018 Inngående brev 154/66 - Ett-trinns søknadsbehandling Innhus AS EPHORTE
2018/4731 20181211 11.12.2018 Inngående brev Anmodning om innsyn i arbeidsmiljøutvalgets medarbeidersamtale med rådmannen 26.10.2018 Lars Haugen EPHORTE
2018/4732 20181211 11.12.2018 Inngående brev Melding om avvik - Lier kommune Datatilsynet EPHORTE
2018/4732 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4734 20181211 11.12.2018 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen - Svarfrist 10 januar 2019 Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/4737 20181211 11.12.2018 Inngående brev Vedtak og kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019 Rovvviltnemnda i region 2 EPHORTE
2018/4739 20181211 11.12.2018 Inngående brev 32/5 Klemmestsrudveien 6 - Ber om uttalelse Røyken kommune EPHORTE
2018/4739 20181211 11.12.2018 Utgående brev 32/5 Klemmestsrudveien 6 - Landbruksfaglig uttalelse til oppføring av dobbeltgarasje Røyken kommune EPHORTE
2018/4740 20181211 11.12.2018 Inngående brev Driftsavtale for Arbeids-/ og aktivitetssenteret mellom Lier kommune og Lier ASVO AS tilskudd 2019 LIER ASVO AS EPHORTE
2018/4741 20181211 11.12.2018 Inngående brev Ønsker befaring av bolig - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4742 20181211 11.12.2018 Inngående brev Informasjon om søknadsrunden 2019 - Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Kulturdepartementet EPHORTE
2018/4744 20181211 11.12.2018 Inngående brev Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven - hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole Kunnskapsdepartementet EPHORTE
2018/4745 20181211 11.12.2018 Inngående brev 65/1 Drammen - Søknad om etablering av eplepresse på Skallestad Henrik Lunda EPHORTE
2018/4763 20181211 11.12.2018 Inngående brev 16/70 - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Arbeidstilsynet EPHORTE
2018/4719 20181210 10.12.2018 Inngående brev Henvendelse til kommunelegen - Stengte undervisningslokaler grunnet asbest - Lier Videregående skole Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/4724 20181210 10.12.2018 Inngående brev 115/158 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Block Watne AS EPHORTE
2018/4725 20181210 10.12.2018 Inngående brev 154/59 - Søknad om tillatelse i ett trinn ABChus AS Region sør EPHORTE
2018/4713 20181210 10.12.2018 Inngående brev 75/1 Røyken - Søknad om konsesjon for skogsteig i Røyken kommune Marielle Ryberg og Morten Buchwald Wear EPHORTE
2018/4714 20181210 10.12.2018 Inngående brev Oppstart av forvaltningsrevisjon av Lier kommunes varslingsrutiner KPMG AS EPHORTE
2018/4692 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (3991737107) - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4692 20181210 10.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 3991737107 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181210 10.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 3985886051 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (3985886051) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4614 20181210 10.12.2018 Inngående brev 133/67 - Katrina Urbanik Atelier AS - kompetanse Katrina Urbanik EPHORTE
2018/4396 20181210 10.12.2018 Inngående brev Viva- Utilgjengelighet Hilde Kari Hesleskaug EPHORTE
2018/4365 20181210 10.12.2018 Inngående brev 65/5 Lier - Plantevernjornal for 2018 Egge frukt og bær AS EPHORTE
2018/4352 20181210 10.12.2018 Inngående brev Utsatt frist Kommuneplan for Lier Vegvesenet EPHORTE
2018/4352 20181210 10.12.2018 Inngående brev Lier kommuneplan - ettersyn/høring planområde nr. 20 Toverud - dialog Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen EPHORTE
2018/4352 20181210 10.12.2018 Inngående brev Asker idrettsråds svar på høring av kommuneplanens arealdel for Lier kommune 2017-28 Asker Skiklubb EPHORTE
2018/4352 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kommuneplan for Lier 2017-2028 - Høringsuttalelse fra Røyken kommune Røyken kommune EPHORTE
2018/4352 20181210 10.12.2018 Inngående brev Merknad til kommuneplanens arealdel fra Nina E. Solheim Nina Solheim Flæte EPHORTE
2018/4317 20181210 10.12.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som rådgiver miljø ***** EPHORTE
2018/4317 20181210 10.12.2018 Utgående brev Avslag på søknad ***** EPHORTE
2018/4320 20181210 10.12.2018 Internt notat uten oppfølging Databehandleravtale EPHORTE
2018/4320 20181210 10.12.2018 Internt notat uten oppfølging Kontrakt EPHORTE
2018/4219 20181210 10.12.2018 Inngående brev 13/88 Nedre Eiker - Utslippssøknad Hagatjernveien - Tilleggsopplysninger Odd Roar Sæther EPHORTE
2018/3960 20181210 10.12.2018 Inngående brev 115/70 - Søknad om endring av gitt tillatelse - Parkeringsplass RF Prosjekt AS EPHORTE
2018/3850 20181210 10.12.2018 Utgående brev Midler til språktrening i barnehage Lier Natur- og landbruksbarnehage EPHORTE
2018/3854 20181210 10.12.2018 Inngående brev 21/1 Behandling av søknad om infiltrasjonsdammer på Huseby gård. Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS EPHORTE
2018/3795 20181210 10.12.2018 Inngående brev Tillegg til høring for nasjonalt- eldre, pasient- og brukerombud mv. Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2018/3457 20181210 10.12.2018 Inngående brev 159/141 - Merknader til nabovarsel vedrørende søknad på 159/141 Solvangen 1-27 Jarle Dalseide EPHORTE
2018/3443 20181210 10.12.2018 Inngående brev 34/3 - Purring - Reistad Arena - Forespørsel om tilbakemelding på innsendt søknad Rambøll EPHORTE
2018/3335 20181210 10.12.2018 Inngående brev 84/5 Lier - Søknad om utslippstillatelse - Korrekt vedlegg Isachsen EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Lier - søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe bær - Søknad mottatt Landbruksdirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Hurum kommune - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - Arve Einar Mørch Hurum kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Hurum kommune - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - Terje Ouff Hurum kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev Hurum kommune - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - Arnold Kristian Sundbye Celin Justad EPHORTE
2018/2896 20181210 10.12.2018 Inngående brev 159/141 - Merknader til nabovarsel vedrørende søknad på 159/141 Solvangen 1-27 Jarle Dalseide EPHORTE
2018/3299 20181210 10.12.2018 Internt notat uten oppfølging 19/82 og 19/98 - Møtebok sak 105/2018 EPHORTE
2018/1984 20181210 10.12.2018 Internt notat uten oppfølging Møtebok sak 104/2018 EPHORTE
2018/2152 20181210 10.12.2018 Inngående brev Avtale om utvikling og etablering av Lieropplevelser - Ny nettportal for kultur- og fritidstilbud og opplevelsesmuligheter i Lier Akari AS EPHORTE
2018/1926 20181210 10.12.2018 Inngående brev 65/22 Lier - Bekreftelse om at nettkunden har veksthus med elektrisk varmeanlegg Rolf Ingvar Fuglerud EPHORTE
2018/1121 20181210 10.12.2018 Inngående brev 133/41 - Katrina Urbanik Atelier AS - Kompetanse Miris Eiendom EPHORTE
2018/702 20181210 10.12.2018 Utgående brev Kongsbergseminar Høst 2018 Daniel Paulsrud Tancred Productions - Vidar Tancred Paulsrud EPHORTE
2018/463 20181210 10.12.2018 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning etter §5-1 - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/560 20181210 10.12.2018 Inngående brev 4. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2018 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi EPHORTE
2018/617 20181210 10.12.2018 Inngående brev Innkalling til kontrollutvalgets møte 12.12.2018 Lier kommune Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn EPHORTE
2018/443 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/172 20181210 10.12.2018 Inngående brev 15/191 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Røren og Kristiansen AS EPHORTE
2018/186 20181210 10.12.2018 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Høstseminar Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTE
2018/24 20181210 10.12.2018 Inngående brev Sertifikat kondemnering av tank Rolf Erik Kühn EPHORTE
2018/24 20181210 10.12.2018 Inngående brev Lønneveien 17 Tranby - Sanering av oljetank Rune Høyland EPHORTE
2018/24 20181210 10.12.2018 Inngående brev 147/11 - Melding om sanering av oljetank i Haugerudbråtan 4 Hitech Energy AS EPHORTE
2018/24 20181210 10.12.2018 Inngående brev Melding om sanering av oljetank i Haugerudbråtan 4, 3408 Tranby (147/11) Hitch Energy EPHORTE
2018/30 20181210 10.12.2018 Inngående brev Utlån saksmappene Lierstranda syd II - syd III - Lierstranda Vest og bebyggelsesplan for fragmenteringsverk ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2018/11 20181210 10.12.2018 Inngående brev Arnhild Wam Myhrvold - Anmodning om utbetaling over skogfond Arnhild Myhrvold EPHORTE
2018/15 20181210 10.12.2018 Inngående brev Arne Larsen- Anmodning om utbetaling over skogfond Arne Larsen EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Lege Jan Tjugum EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Legevakt Drammen EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Lierbyen Legseneter EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Lierbyen legensenter EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Vestre Viken HF EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Svangstrand legekontor EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Lierbyen legesenter EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Dr Tora M. Johansen EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Liebyen Legesenter EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Lege Charlotte Skogvold EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Svangstrand legekontor EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding ***** ***** ***** Lierbyen legesenter EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** ***** Lege Charlotte Skovold EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Drammen sykehus Vestre Viken EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** ***** Lierbyen legesenter EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Lege Charlotte Sogn EPHORTE
2018/8 20181210 10.12.2018 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** LIerbyen legesenter EPHORTE
2018/9 20181210 10.12.2018 Utgående brev Dødsmeldinger juni - oktober 2018 Folkehelseinstituttet EPHORTE
2018/10 20181210 10.12.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1841 Løpenr: 45465/2018 Dokument tittel: Notat fra folkemøte 6.november 2018 Alf Broeng EPHORTE
2018/10 20181210 10.12.2018 Inngående brev Til personalavdelingen: innsynsbegjæring kopi av data til PAI-registeret Data Kommunal Rapport EPHORTE
2018/10 20181210 10.12.2018 Inngående brev Bestilling av saksdokumenter fra offentlig journal Kornel L. Wojciechowski EPHORTE
2018/10 20181210 10.12.2018 Inngående brev Bestilling innsyn - Foryngelseshogst innsyn@monark.no EPHORTE
2017/4963 20181210 10.12.2018 Inngående brev 159/141 - Merknader til nabovarsel vedr søknad på Gnr 159 Bnr 141, Solvangen 1-27 Jarle Dalseide EPHORTE
2018/1 20181210 10.12.2018 Inngående brev 145/155 varsler kommunens eiendom 145/4 Bettum AS EPHORTE
2018/2 20181210 10.12.2018 Inngående brev Informasjon- om fremtidig invitasjon til studietur for kommuner og fylkeskommuner i BTV v ansvarlig for skole og oppvekst: 5. til 11.april 2019, AERA konferansen i Toronto med påfølgende program ved Universitetet i Toronto Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTE
2018/2 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kommuneplankonferansen 19, 11. og 12. februar , Halden kulturhus, -Påmeldingsfrist 18. desember Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTE
2018/4 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/4485 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2017/4238 20181210 10.12.2018 Inngående brev Avslutning vannskadesak Protector forsikring ASA EPHORTE
2017/3221 20181210 10.12.2018 Inngående brev Indre Oslofjord Vest vannområde - tilsagn om fylkeskommunale vannforvaltningsmidler Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/3221 20181210 10.12.2018 Inngående brev Lierelva vannområde - tilsagn om fylkeskommunale vannforvaltningsmidler Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/3221 20181210 10.12.2018 Inngående brev Tyrifjorden vannområde - tilsagn om fylkeskommunale vannforvaltningsmidler Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/3604 20181210 10.12.2018 Utgående brev 159/45 - Kommuneplanen - Notat fra Geoteknikk AS ifb med befaring av grunn på det foreslåtte boligområdet Øgården på Lierskogen Corro Team EPHORTE
2017/2100 20181210 10.12.2018 Utgående brev 82/27 - Tillatelse til tiltak med dispensasjon. Garasje Steinar Nesøen EPHORTE
2017/2516 20181210 10.12.2018 Inngående brev Styremøte i LEKF 111218 Erling Eri EPHORTE
2017/570 20181210 10.12.2018 Inngående brev 115/162 - Dokumentasjon av stikkprøvekontroll RF Prosjekt AS EPHORTE
2016/5098 20181210 10.12.2018 Inngående brev Ny vannforsyning Oslo - Oversendelse av revidert planmateriale Multiconsult AS EPHORTE
2016/3162 20181210 10.12.2018 Inngående brev 101/25 - Vedkomande befaring i Jutilfaret 10 Driv Arkitekter EPHORTE
2016/2819 20181210 10.12.2018 Utgående brev 142/28 Modum - Søyaveien 111 - Vedrørende tank Torbjørn Pettersen EPHORTE
2016/1183 20181210 10.12.2018 Inngående brev 131/53 - Søknad om ferdigattest Thomas Olafsen EPHORTE
2016/2139 20181210 10.12.2018 Inngående brev Kommunedelplan Gjellebekk/Leirdalen kommentarer til saksframlegget – Faktafeil og unøyaktigheter Runar Opsahl EPHORTE
2015/4837 20181210 10.12.2018 Utgående brev Faktura for utbetaling av tilskudd til sedimentoppryddingsprosjektet Ren Drammensfjord MILJØDIREKTORATET EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev 36/93 - Drammen - Grønlibakken 24 - Oversendelse av søknad om rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg for eksisterende boligbebyggelse Sweco Norge As EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Utgående brev 43/42 Hurum - Siliusveien 17 - Utslippstillatelse Henning Jørn Brenne m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Internt notat uten oppfølging 86/29 og 87/2 Lier - Baneveien 290 - Eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Internt notat uten oppfølging 38/67 - Møtebok sak 108/2018 EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Utgående brev 79/1 Røyken - Resultater av ny prøvetaking på minirenseanlegg Ingebjørg Weselka Tofte EPHORTE
Ingen tilgang 20181210 10.12.2018 Inngående brev 99/1 Modum - Ferdigattest - Utslippstillatelse Modum kommune EPHORTE
2018/4 20181209 09.12.2018 Inngående brev Startlån søknad (Ref=199981) ***** EPHORTE
2018/4 20181209 09.12.2018 Inngående brev Startlån søknad (Ref=199990) ***** EPHORTE
2018/4 20181209 09.12.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=160871) ***** EPHORTE
2018/4229 20181209 09.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3972618321) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181209 09.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3972618321 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3972618321) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181208 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3972618321 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4615 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsetjenesten barn og unge - st. ref. (3986389312) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4615 20181208 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten barn og unge Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 3986389312 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (3985886051) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181208 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 3985886051 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (3985886051) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181208 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 3985886051 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (3985886051) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4677 20181208 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 3985886051 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4692 20181208 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 3991737107 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4692 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (3991737107) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4616 20181208 08.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidskontakt 12 timer i måneden Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 3987132491 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4616 20181208 08.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidskontakt 12 timer i måneden - st. ref. (3987132491) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4639 20181207 07.12.2018 Utgående brev 87/2 Foreløpig svar Baneveien 290 - Avløpsanlegg Kai Arne Ødegård EPHORTE
2018/4318 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO 50% vikariat Heia skole, Lier kommune - st. ref. 3977302662 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4318 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO 50% vikariat Heia skole, Lier kommune - st. ref. 3977302662 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4318 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO 50% vikariat Heia skole, Lier kommune - st. ref. 3977302662 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4318 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO 50% vikariat Heia skole, Lier kommune - st. ref. 3977302662 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4318 20181207 07.12.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO 50% vikariat Heia skole, Lier kommune - st. ref. 3977302662 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4352 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill angående kommuneplan 2017-2028 Siamak Tari og Aryan Tari EPHORTE
2018/4336 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - Vedrørendemulig radonutsig fra sprenging ved Franzefoss Pukk AS avdeling Lyngås Jasmina Hercegovac EPHORTE
2018/4338 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Gjennomgang av bruken av konsulenter EPHORTE
2018/4284 20181207 07.12.2018 Utgående brev 10/1 Hurum - Killingstadveien 2 - Landbruksfaglig uttalelse til søknad om riving av eksisterende grisehus og oppføring av redskapsbygg Hurum kommune EPHORTE
2018/4314 20181207 07.12.2018 Utgående brev 111/44 Lier - Utslippstillatelse- Humlebakken 1 BMO ENTREPRENØR AS EPHORTE
2018/4229 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3972618321) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3972618321 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4036 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Vann-, Avløp-, Renovasjons- og Feiegebyrer 2018 for Lier kommune EPHORTE
2018/4103 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Handlingsprogram 2019-2022 - Lier kommune EPHORTE
2018/4105 20181207 07.12.2018 Inngående brev IPLOS - KPR - Aktivering av servicebus for kommuner Helsedirektoratet EPHORTE
2018/4119 20181207 07.12.2018 Inngående brev Vedrørende søknad om plassering av 2 bokser til innsamlings av brukt tøy Røde Kors Tøy og tekstil AS EPHORTE
2018/4133 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Gebyrregulativ og prisliste for planseksjonen i 2019 EPHORTE
2018/4137 20181207 07.12.2018 Utgående brev 114/5 - Referat forhåndskonferanse ARKITEKTKONTORET NILS TVEIT AS EPHORTE
2018/3853 20181207 07.12.2018 Utgående brev Kjøretøy dumpet på Lyngås parkering Philip Arnold EPHORTE
2018/3941 20181207 07.12.2018 Utgående brev 23/13 - Referat VEIDEKKE LOGISTIKKBYGG AS EPHORTE
2018/3960 20181207 07.12.2018 Utgående brev 115/70 - Behov for søknad om endring av gitt tillatelse RF Prosjekt AS EPHORTE
2018/3922 20181207 07.12.2018 Saksframlegg/innstilling Vedrørende bruk av el-biler i Lier kommune EPHORTE
2018/3710 20181207 07.12.2018 Utgående brev 143/18 og 143/23 - Purring - Krav om sammenslåing Andreas Hauge EPHORTE
2018/3299 20181207 07.12.2018 Utgående brev Oversendelse av planutvalget vedtak SIV ARK ROLF CHRISTENSEN EPHORTE
2018/3296 20181207 07.12.2018 Utgående brev 52/147 - Partsliste til undertegning Geir Haugen EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Anders Fredrik Sæthre Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Alf Erik Finsrud FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Hans Erik Fuglerud FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Marius Berg Mehren FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Hans Petter Transet FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - Jørgen Skjeggerud FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Dag Tore Drag FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor 2018 - Olav Grøstad FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Endelig behandling av søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Georg Gunnar Aamodt FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Lier - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Tore Stokke FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Drammen - Sluttbehandling erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Pål Jørgen Juel FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Terje Follestad FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181207 07.12.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Lars Torkild Øi FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/3423 20181207 07.12.2018 Utgående brev 145/408 - Godkjent dispensasjon. Takoverbygg Reidunn A Masdal Smørdal EPHORTE
2018/3457 20181207 07.12.2018 Inngående brev 159/141 - Merknad til nabovarsel Jarle Dalseide EPHORTE
2018/3615 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på oppfølgingsspørsmål knyttet til Øve Lianvei 20 Sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde EPHORTE
2018/4 20181207 07.12.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da den er utbetalt (Ref=174311) ***** EPHORTE
2018/4 20181207 07.12.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da den er utbetalt (Ref=174692) ***** EPHORTE
2017/570 20181207 07.12.2018 Inngående brev 115/162 - Tilsyn RF Prosjekt AS EPHORTE
2017/249 20181207 07.12.2018 Utgående brev Svar på uttalelse ved Internkontroll - Feil informasjon ved internkontroll Egge Gård AS EPHORTE
2017/3542 20181207 07.12.2018 Utgående brev 36/35 Midlertidig brukstillatelse ABRAHAMSSON & HAUGSTVEDT AS EPHORTE
2017/3667 20181207 07.12.2018 Inngående brev 7/1 Hurum - Avsluttende saldokort Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen EPHORTE
2017/3107 20181207 07.12.2018 Utgående brev 163/77 - Ferdigattest INDIGO ARKITEKTER AS EPHORTE