eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingssvikt Gustav Olsen EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingssvikt Nils Ragnar Hennum EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingssvikt Lars Mikael Plomgren EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingsvikt Tron Martin Kornerud EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingssvikt Olav Grøstad EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding av stedlig kontroll - Avlingssvikt Aage Johan Ramsfjell EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingssvikt Jan Henrik Aasland EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingssvikt Reinprechts landbrukstjenester EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter stedlig kontroll - Avlingssvikt Plavnik Ida Drangsholt Hajum gård EPHORTE
2019/24 20190218 18.02.2019 Utgående brev 192/1 Lier - Svar på melding om hogst i marka Ole Toverud EPHORTE
2016/5108 20190218 18.02.2019 Utgående brev 70/54 Mangler i søknad Plankompaniet AS EPHORTE
2018/2405 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage ***** EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Avslag kommunal bostøtte 4.termin 2018 ***** EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedtak kommunal bostøtte 4. termin 2018 liste i excel sikker EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedtak om kommunal bostøtte 6. termin 2018 ***** EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Avslag kommunal bostøtte 6. termin 2018 ***** EPHORTE
2018/2953 20190218 18.02.2019 Utgående brev 121/30 - Midlertidig bruktillatelse AMB ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedtak kommunal bostøtte 8 termin 2018 ***** EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Avslag kommunal bostøtte 8. termin 2018 ***** EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedtak kommunal bostøtte 9.termin 2018 ***** EPHORTE
2019/12 20190218 18.02.2019 Utgående brev Retur av personalmappe på ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Avslag kommunal 9. termin bostøtte 2018 ***** EPHORTE
2019/741 20190218 18.02.2019 Inngående brev 145/57 - Anmodning om møtereferat AD Arkitekter AS EPHORTE
2015/1330 20190218 18.02.2019 Utgående brev Orientering om vedtak i klagesak Alf Erik Finsrud m.fl. EPHORTE
2019/1258 20190218 18.02.2019 Inngående brev 109/15 Modum - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Knut Karlsen EPHORTE
2018/706 20190218 18.02.2019 Inngående brev 163/186 - Søknad om ferdigattest BE-Con AS EPHORTE
2019/4 20190218 18.02.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=125983) ***** EPHORTE
2019/1262 20190218 18.02.2019 Inngående brev 7/1 Hurum - Hall til oppbevaring av fly Røyken kommune EPHORTE
2019/742 20190218 18.02.2019 Inngående brev 54/6 - Søknad om tillatelse i ett trinn ARNE SKARRA AS EPHORTE
2018/3317 20190218 18.02.2019 Internt notat Kommunestyret 12.02.2019 - Sak - Silje Kjellesvik Norheim (AP) Sissel Karin Haavaag EPHORTE
2015/2335 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad om dekking av skoleskyss - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3 20190218 18.02.2019 Inngående brev Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3317 20190218 18.02.2019 Internt notat Kommunestyret 12.02.2019 - Melding - Lars Haugen (FRP) Sissel Karin Haavaag EPHORTE
2019/4 20190218 18.02.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=125983) ***** EPHORTE
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om utvidet planområde - Detaljreguleringsplan for nytt sykehus i Drammen Kystverket EPHORTE
2016/5108 20190218 18.02.2019 Inngående brev 70/54 - Vedrørende ansvarsbelegging av utvidet uavhengig kontroll Plankompaniet AS EPHORTE
2018/3847 20190218 18.02.2019 Utgående brev 118/1 Lier - Hundeområde - Krav om søknad etter hundeloven §9 e). Thor Eggum EPHORTE
2017/5906 20190218 18.02.2019 Utgående brev Signert informasjonsskriv om sammenslåing Lothe & Motzfeldt AS EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedtak kommunal bostøtte 12. termin 2018 ***** EPHORTE
2019/863 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging 1285/1 - Landbruksfaglig uttalelse Jon Adler Torp EPHORTE
2019/929 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4020881641) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/929 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4020881641 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/27 20190218 18.02.2019 Utgående brev 58/19 - Konsesjonsfritak Hilde Ihle Nygaard EPHORTE
2019/1005 20190218 18.02.2019 Utgående brev 159/3 - Oversendelse av vår konklusjon Paola Castillo EPHORTE
2019/1005 20190218 18.02.2019 Utgående brev 159/3 - Oversendelse av vår konklusjon Hege Tollefsen EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Mikkel Rev familiebarnehage EPHORTE
2019/6 20190218 18.02.2019 Inngående brev Åpen jobbsøknad Mirjana Stanojevic EPHORTE
2018/219 20190218 18.02.2019 Inngående brev 21/73 - Kommentarer til ferdigattest Sivilarkitekt Gaute Bergø EPHORTE
2018/4890 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtak i ansettelsessak - ***** ***** EPHORTE
2019/1005 20190218 18.02.2019 Utgående brev 159/3 - Vurdering av midlertidig stenging SAMEIET HEIALUNDEN EPHORTE
2019/730 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. - st. ref. (4011981190) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/685 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4011917802) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/17 20190218 18.02.2019 Inngående brev Carl August Ameln - Anmodning om utbetaling over skogfond Carl August Ameln EPHORTE
2018/981 20190218 18.02.2019 Inngående brev 52/38 - 52/39 - 52/45 - 52/46 -52/49 og 52/155 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilleggsopplysninger - Del 1 AD Arkitekter A/S EPHORTE
2018/981 20190218 18.02.2019 Inngående brev 52/38 - 52/39 - 52/45 - 52/46 -52/49 og 52/155 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilleggsopplysninger - Del 5 AD Arkitekter A/S EPHORTE
2019/719 20190218 18.02.2019 Utgående brev 42/1 Hurum - Melding om endring i elgvaldet "Hurumhalvøya Øst". Hurumhalvøya Øst elgvald v/ Hans Hagby EPHORTE
2019/993 20190218 18.02.2019 Utgående brev Oppfølging av revisjon vår/høst 2018 Tamburhaugen bo-og omsorgshjem m.fl. EPHORTE
2019/1004 20190218 18.02.2019 Utgående brev Kommunale veterinærtjenester - Påminnelse om rapportering 2018 Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/1926 20190218 18.02.2019 Utgående brev 50/2 Lier - Bekreftelse om at nettkunden har veksthus med elektrisk varmeanlegg Anders Hafskjold EPHORTE
2019/1010 20190218 18.02.2019 Utgående brev 161/1 Lier - Svar på spørsmål om klassifisering av dyrkbar mark for en mindre del av eiendommen Bjarne Høvik EPHORTE
2018/2405 20190218 18.02.2019 Utgående brev Korrigering av vedtak fra januar for redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2018/4365 20190218 18.02.2019 Utgående brev 123/5 Lier - Bekreftelse av tidspunkt for stedlig kontroll av opplysninger i gitt i søknad om produksjonstilskudd del 2 oktober 2018 Grethe Swift EPHORTE
2019/993 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging Oppsummering fra samarbeidsmøte 13.02.2019 med Tamburhaugen, Liebråten og Delekant bo- og omsorgshjem EPHORTE
2018/1535 20190218 18.02.2019 Utgående brev 39/95 - Midlertidig brukstillatelse HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE
2019/1217 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilsyn i Mikkel Rev familiebarnehage Mikkel Rev familiebarnehage EPHORTE
2019/27 20190218 18.02.2019 Utgående brev 61/27 - Erklæring om konsesjonsfrihet Trine Brekke EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedtak kommunal bostøtte 5.termin 2018 ***** EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Avslag kommunal bostøtte 5. termin 2018 ***** EPHORTE
2017/586 20190218 18.02.2019 Utgående brev 100/11 Midlertidig brukstillatelse Rekkehus E B CONSULT PROSJEKT AS EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Vedtak kommunal bostøtte 7.termin 2018 ***** EPHORTE
2019/1232 20190218 18.02.2019 Utgående brev Regnskap 2018 KPMG AS EPHORTE
2018/1347 20190218 18.02.2019 Utgående brev Avslag kommunal bostøtte 7. termin 2018 ***** EPHORTE
2017/587 20190218 18.02.2019 Utgående brev 100/11 - Midlertidig brukstillatelse hus F B CONSULT PROSJEKT AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev 48/6 Hurum Storsandveien 131 - Endring av avløpsløsning Hermann Rue Solhaug EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev 195/13 - Avgjort plansak Olivier Ntibarufata EPHORTE
2017/586 20190218 18.02.2019 Utgående brev 100/11 Rekkehus E og F Dispensasjon B CONSULT PROSJEKT AS EPHORTE
2018/4904 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging Oppfølging EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Utgående brev Dokumenter til akrivering ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/730 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4011981190 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/685 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4011917802 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/775 20190218 18.02.2019 Inngående brev Innspill Kommuneplanens samfunnsdel Lier, Røyken og Hurum Bonde og Småbrukarlag EPHORTE
2018/981 20190218 18.02.2019 Inngående brev 52/38 - 52/39 - 52/45 - 52/46 -52/49 og 52/155 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilleggsopplysninger - Del 2 AD Arkitekter A/S EPHORTE
2017/3075 20190218 18.02.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) Kolonial No As EPHORTE
2018/981 20190218 18.02.2019 Inngående brev 52/38 - 52/39 - 52/45 - 52/46 -52/49 og 52/155 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilleggsopplysninger - Del 3 AD Arkitekter A/S EPHORTE
2018/981 20190218 18.02.2019 Inngående brev 52/38 - 52/39 - 52/45 - 52/46 -52/49 og 52/155 - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilleggsopplysninger - Del 4 AD Arkitekter A/S EPHORTE
2019/1243 20190218 18.02.2019 Inngående brev Driftstilskudd frivillige organisasjoner 2019 - Søknad Drammen og Omegn Bekhterevforening EPHORTE
2019/6 20190218 18.02.2019 Inngående brev Helgejobb/feriejobb Julie Amdam EPHORTE
2019/684 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/728 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere - st. ref. (3996303242) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/728 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Liertun , Lier kommune - st. ref. 3996303242 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4820 20190218 18.02.2019 Inngående brev 50/1 Lier - Signert forpaktningskontrakt Opplysningsvesnets Fond EPHORTE
2019/775 20190218 18.02.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens samfunnsdel Hans Solberg EPHORTE
2019/775 20190218 18.02.2019 Inngående brev Innspill til kommuneplanens samfunnsdel Anders Hafskjold EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev 57/4 Hurum - Krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjonen - Bjørndalen gård m/barnehage Heidi Stav FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev 101/22 Drammen - Pålegg om innsendelse av søknad om avløpsanlegg er ikke etterkommet, betaling av tvangsmulkt nr. 2 Drammen kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev 61/70 Røyken - Vedrørende søknad om utslippstillatelse Jørgen Ove Myrre EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Svar på spørsmål vedrørende Vardar AS og gave fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2019/1256 20190218 18.02.2019 Inngående brev 99/5 - Søknad om rammetillatelse PRO Arkitekt AS EPHORTE
2019/10 20190218 18.02.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn Naturvernforbundet Lier EPHORTE
2018/4289 20190218 18.02.2019 Inngående brev Avtale - Movement AS Movement AS EPHORTE
2017/4477 20190218 18.02.2019 Inngående brev 99/37 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Ny Hamid Rahmani EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev 7/3 Svelvik - Strømmveien 384 - Søknad om vann/avløp i sesongbolig May Lisbeth Stampe Justad EPHORTE
2015/2335 20190218 18.02.2019 Inngående brev Søknad vedrørende skyss - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/10 20190218 18.02.2019 Inngående brev Begjæring om innsyn Naturvernforbundet Lier EPHORTE
Ingen tilgang 20190218 18.02.2019 Inngående brev Lier - erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn - Thomas Løvåsdal - LØVÅSDAL LANDBRUK FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/1005 20190218 18.02.2019 Inngående brev 159/3 - Vedrørende passasje Tore Bråthen EPHORTE
2019/825 20190218 18.02.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål 1 Mercell Norge AS EPHORTE
2018/4289 20190218 18.02.2019 Inngående brev Avtale - Green Table Green Table EPHORTE
2019/989 20190218 18.02.2019 Inngående brev 184/7 - Anmodning om sletting av heftelse Erling Marthinsen EPHORTE
2018/4760 20190218 18.02.2019 Inngående brev 18/93 - Samsvarserklæring og attest FABURA AS EPHORTE
2019/1251 20190218 18.02.2019 Inngående brev 16/125 - Forespørsel om forhåndskonferanse Halvorsen & Reine AS EPHORTE
2019/999 20190218 18.02.2019 Inngående brev 174/42 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett PRO ARKITEKT AS EPHORTE
2018/1295 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging Intern høring - Detaljregulering for Nytt sykehus i Drammen EPHORTE
2018/4289 20190218 18.02.2019 Inngående brev Avtale - Møbel Meglerne AS Møbel Meglerne AS EPHORTE
2019/929 20190217 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4020881641 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190217 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk med fagbrev - st. ref. (4022952657) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190217 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk med fagbrev Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4022952657 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190217 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4011981190 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190217 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. - st. ref. (4011981190) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190217 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190217 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190217 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190217 17.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/929 20190217 17.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4020881641) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4776 20190217 17.02.2019 Inngående brev 163/22 Lier - Nydyrking - Høring - Uttalelse om kulturminner Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/4616 20190216 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidskontakt 12 timer i måneden Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 3987132491 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190216 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/929 20190216 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4020881641 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/1237 20190216 16.02.2019 Inngående brev Svar på Møte på onsdag - endring av sted Maria Manuela Gaspar Blakstad EPHORTE
2019/1238 20190216 16.02.2019 Inngående brev Svar på Møte på onsdag - endring av sted Terje Blakstad EPHORTE
2019/730 20190216 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. - st. ref. (4011981190) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190216 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4011981190 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190216 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk med fagbrev - st. ref. (4022952657) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190216 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4011981190 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190216 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/929 20190216 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4020881641) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190216 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk med fagbrev Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4022952657 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/728 20190216 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere - st. ref. (3996303242) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/728 20190216 16.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Liertun , Lier kommune - st. ref. 3996303242 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4616 20190216 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidskontakt 12 timer i måneden - st. ref. (3987132491) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190216 16.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. - st. ref. (4011981190) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/1239 20190216 16.02.2019 Inngående brev Terje Blakstad - kontaktinfo TERJE BLAKSTAD EPHORTE
2019/6 20190215 15.02.2019 Inngående brev Åpen søknad - Miljøingeniør Marko Zdravkovic EPHORTE
2019/4 20190215 15.02.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=225592) ***** EPHORTE
2019/1228 20190215 15.02.2019 Inngående brev Vedrørende stenging av løfteinnretning NI nr. 5062601757 - Vestsidevegen 100, Lier Norsk Heiskontroll EPHORTE
2018/1535 20190215 15.02.2019 Inngående brev 39/95 - Omgjøring av søknad om ferdigattest til søknad om midlertidig brukstillatelse Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Informasjon om egenregi gjenvinningsstasjoner Johan Remmen EPHORTE
2018/4569 20190215 15.02.2019 Inngående brev Buskerud fylkeskommunes bevaringspris 2018 - Bekreftelse på mottatt nominasjon Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2019/12 20190215 15.02.2019 Inngående brev Utlån av barnevernsmappe på ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/586 20190215 15.02.2019 Inngående brev 100/11 - Bekreftelse sikkerhet i bruk B-Consult Prosjekt AS EPHORTE
2017/587 20190215 15.02.2019 Inngående brev 100/11 - Bekreftelse sikkerhet i bruk B-Consult Prosjekt AS EPHORTE
2018/646 20190215 15.02.2019 Inngående brev 100/117 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
2018/4836 20190215 15.02.2019 Inngående brev Svar på brev - Søknad om bruk av bolig til personalareal for hjemmehjelpstjenesten ekelyhagen borettslag EPHORTE
2019/1226 20190215 15.02.2019 Inngående brev 23/2 m.fl. - Detaljregulering av vegadkomst til Jørnsåsen - Varsel om oppstart av planarbeid Feste Grenland AS EPHORTE
2019/1227 20190215 15.02.2019 Inngående brev Innsyns i barnevernssak - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/6 20190215 15.02.2019 Inngående brev Åpen søknad på stilling Emma Fagerhaug EPHORTE
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Inngående brev Avlingsskade - Ole Hans Unelsrød Ole Hans Unelsrød EPHORTE
2018/4904 20190215 15.02.2019 Inngående brev Klage på støy fra verksted ***** EPHORTE
2018/4093 20190215 15.02.2019 Inngående brev 18/100 - Søknad om dispensasjon for midlertidig lagerhall Romfarer Arkitekter EPHORTE
2018/2562 20190215 15.02.2019 Inngående brev 151/114 - Prosjekteringsdokumentasjon Villa Wiig as EPHORTE
2018/2563 20190215 15.02.2019 Inngående brev 151/114 - Prosjekteringsdokumentasjon Villa Wiig as EPHORTE
2019/131 20190215 15.02.2019 Inngående brev 139/35 Modum - Ettersendelse av dokumentasjon 139-35 Modum kommune Petter Tangen EPHORTE
2018/3799 20190215 15.02.2019 Inngående brev Kvittering elektronisk søknad om tilskudd til vilttiltak. Miljødirektoratet EPHORTE
2018/4077 20190215 15.02.2019 Inngående brev Bekreftelse på deltakelse på oppstartsmøte Dansk Scanning A/S EPHORTE
2019/775 20190215 15.02.2019 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel - Merknader fra Gullaugtoppen Velforening Gullaugtoppen velforening EPHORTE
2019/10 20190215 15.02.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn Anders Lafton Briskodden EPHORTE
2017/3909 20190215 15.02.2019 Inngående brev 100/112 - Tilbakemelding på meldeskjema etter forurensningsforskriftens kapittel 30 - Utsikten-Bråtan Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/825 20190215 15.02.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Protokoll fra tilbudsbefaring er lagt ut under dokumenter. Den ligger også vedlagt her. Mercell Norge AS EPHORTE
2018/1295 20190215 15.02.2019 Inngående brev Nytt sykehus i Drammen - Oversendelse av reguleringsplan Sykehusbygg HF - Helse Sør-Øst RHF EPHORTE
2019/1229 20190215 15.02.2019 Inngående brev Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Lier kommune Skatteetaten EPHORTE
2018/1498 20190215 15.02.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i klagesak Lier kommune EPHORTE
2018/2566 20190215 15.02.2019 Inngående brev 151/114 - Prosjekteringsdokumentasjon Villa Wiig as EPHORTE
2018/1440 20190215 15.02.2019 Inngående brev Endringer i valgforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2016/5108 20190215 15.02.2019 Inngående brev 70/54 - Vedrørende mangler ved søknad - Erklæring om ansvarsrett Plankompaniet AS EPHORTE
2019/12 20190215 15.02.2019 Inngående brev Etterspørsel etter personalmappe - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/1005 20190215 15.02.2019 Inngående brev 159/3 - Kommentarer til foreløpig svar Paola Castillo EPHORTE
2019/610 20190215 15.02.2019 Utgående brev 25/3 og 25/16 Røyken - Svar på søknad om grensejustering Myhre Rune Holst EPHORTE
2018/4765 20190215 15.02.2019 Utgående brev 82/1 - Avfall er fjernet Paul Christian Justad EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/601 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere - st. ref. (4008387068) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/668 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer 2019 - st. ref. (4011249901) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/1220 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/1221 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4 20190215 15.02.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=225535) ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4746 20190215 15.02.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Byggesaksbehandler Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 3992739605 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk med fagbrev - st. ref. (4022952657) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk med fagbrev Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4022952657 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/601 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4008387068 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk med fagbrev Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4022952657 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helgestillinger - st. ref. (4011076242) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/684 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helgestillinger Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011076242 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/929 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4020881641) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/668 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2019 Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4011249901 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/984 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk med fagbrev - st. ref. (4022952657) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/929 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4020881641 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. - st. ref. (4011981190) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4011981190 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3 20190215 15.02.2019 Inngående brev Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/1535 20190215 15.02.2019 Inngående brev 39/95 - Omgjøring av søknad om ferdigattest til søknad om midlertidig brukstillatelse Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2019/929 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4020881641 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/601 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere - st. ref. (4008387068) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/601 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4008387068 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/929 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4020881641) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190215 15.02.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. - st. ref. (4011981190) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/730 20190215 15.02.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4011981190 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3816 20190215 15.02.2019 Inngående brev Takker nei til tilbud om plass på Miljøverkstedet - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/887 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging 164/31 - Varsel om oppmålingsforretning EPHORTE
2019/775 20190215 15.02.2019 Inngående brev Høringsinnspill kommueplanens samfunnsdel Bergstubben Vel EPHORTE
2018/4239 20190215 15.02.2019 Inngående brev 79/16 og 79/261 - Drammen - Deling av landbrukseiendom - Behandling etter jordloven - Vedtak Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/1222 20190215 15.02.2019 Inngående brev 18/121 - Søknad om dispensasjon for midlertidig lagerhall Romfarer Arkitekter AS EPHORTE
2019/1230 20190215 15.02.2019 Inngående brev Gjennomgang av regional stats inndeling - Oppfølging av regionreformen Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2019/1005 20190215 15.02.2019 Inngående brev 159/3 - Tilleggskommentarer Hege Tollefsen EPHORTE
2018/4615 20190215 15.02.2019 Inngående brev Innstilling Psykolog 100% Lier kommune EPHORTE
2018/1535 20190215 15.02.2019 Utgående brev 39/95 - Spørsmål om omgjøring av søknad om ferdigattest til søknad om midlertidig brukstillatelse Tjonsbakken Eiendom AS EPHORTE
2017/5650 20190215 15.02.2019 Inngående brev 178/1 Lier - Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 918787275 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/2480 20190215 15.02.2019 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale etter AML § 10-12 (4) mellom fagforbundet og Lier kommune, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Fagforbundet EPHORTE
2019/138 20190215 15.02.2019 Utgående brev 181/33 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Godkjent dispensasjon. Gisle Finsveen EPHORTE
2019/1199 20190215 15.02.2019 Utgående brev 93/54 Elveveien 10 - Deling av eiendom Krogsveen avd. Drammen EPHORTE
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Sluttbehandling - Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen Fv. 285 EPHORTE
Ingen tilgang 20190215 15.02.2019 Utgående brev Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen Fv. 285 - kunngjøring av vedtak AR PLAN & LANDSKAP AS m.fl. EPHORTE
2018/219 20190215 15.02.2019 Utgående brev 21/73 - Ferdigattest SIVILARKITEKT GAUTE BERGØ EPHORTE