eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev 101/14 - Søknad om ferdigattest Torgeir Brekke EPHORTE
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Utgående brev 81/122 - Forespørsel om møte Sten Stensen EPHORTE
Ingen tilgang 20200527 27.05.2020 Inngående brev 105/46 - Søknad om ferdigattest Cowi AS EPHORTE
2014/4620 20200527 27.05.2020 Utgående brev 50/43 - Ferdigattest Ashraf Hassan Elmasry EPHORTE
2015/955 20200527 27.05.2020 Inngående brev 14/94 - Tilbakemelding vedrørende BYA Henning Berger-Nortvedt EPHORTE
2015/1137 20200527 27.05.2020 Inngående brev 161/3 - Rammetillatelse AD Arkitekter AS EPHORTE
2015/5257 20200527 27.05.2020 Utgående brev Forlengelse kontrakt Stendi Assistanse EPHORTE
2015/5255 20200527 27.05.2020 Utgående brev Forlengelse kontrakt Asor AS EPHORTE
2015/5256 20200527 27.05.2020 Utgående brev Forlengelse kontrakt Unicare BAB EPHORTE
2015/5258 20200527 27.05.2020 Utgående brev Forlengelse av kontrakt Uloba SA EPHORTE
2015/5259 20200527 27.05.2020 Utgående brev Forlengelse kontrakt HAV AS EPHORTE
2015/5260 20200527 27.05.2020 Utgående brev Forlengelse kontrakt Humana BPA EPHORTE
2016/1029 20200527 27.05.2020 Utgående brev 82/21 - Mailkorrespondanse vedr. krav om ferdigmelding Vibeke Skavold EPHORTE
2016/1231 20200527 27.05.2020 Utgående brev 108/80 Reistadlia 32 - Garasje Rune Halstensen EPHORTE
2016/2323 20200527 27.05.2020 Utgående brev Søknad om bidrag til vannområde Lierelva sin tiltaksorienterte overvåking Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2016/2987 20200527 27.05.2020 Inngående brev 111/75 - Søknad om ferdigattest BB-Arkitekter EPHORTE
2016/3122 20200527 27.05.2020 Inngående brev 19/87 - Spørsmål ferdigattest BRAND FACTORY NORGE AS EPHORTE
2016/3243 20200527 27.05.2020 Inngående brev 196/31 Øvre Eiker - Svar på varsel om planlagt tilsyn av avløpsanlegg Aud Kvale EPHORTE
2017/311 20200527 27.05.2020 Inngående brev Sommerturnus Helene Ivesdal EPHORTE
2017/3174 20200527 27.05.2020 Inngående brev 29/29 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Nordek Arkitekt og Prosjektering AS EPHORTE
2017/3692 20200527 27.05.2020 Inngående brev 154/9 - Status i sak Vibeke Bentsen EPHORTE
2017/3909 20200527 27.05.2020 Utgående brev 100/112 - Igangsettingstillatelse 3 - resterende arbeider B CONSULT PROSJEKT AS EPHORTE
2017/3959 20200527 27.05.2020 Utgående brev 27/1 - Igangsettingstillatelse 2 HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE
2017/5654 20200527 27.05.2020 Utgående brev 121/33 og 163/188 Ferdigattest - Masseuttak Archus Arkitekter AS EPHORTE
2018/76 20200527 27.05.2020 Saksframlegg/innstilling Godkjenning av protokoll fra møte 05.05.2020 EPHORTE
2018/3877 20200527 27.05.2020 Inngående brev 55/2, 55/85 og 48/17 Lier - Klage på vedtak om omgjøring eller salg av eiendommene SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS EPHORTE
2019/4 20200527 27.05.2020 Internt notat uten oppfølging Internt notat ved innstilling (Ref=93k39a, SakId=295133) EPHORTE
2019/1217 20200527 27.05.2020 Inngående brev Svar på tilsynsrapport ADVOKAT LARS HAUGEN AS EPHORTE
2019/1217 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Retting av forhold kommunen har påpekt ved tilsyn ***** EPHORTE
2019/2813 20200527 27.05.2020 Inngående brev 115/30 - Svar på ønske om utsettelse av frist Lier kommune EPHORTE
2019/3138 20200527 27.05.2020 Inngående brev 152/9 - Erklæring om rettighet i fast eiendom Marius Ovenstad EPHORTE
2019/3633 20200527 27.05.2020 Utgående brev Orientering om vedtak Trond Heggen Haukeland EPHORTE
2019/3951 20200527 27.05.2020 Utgående brev 24/3 Ferdigattest- Servicebygg BERNTSEN PLAN & OPPMÅLING AS EPHORTE
2019/4339 20200527 27.05.2020 Utgående brev Referat etter møte 25.05.20 Omsorgspartner A/S EPHORTE
2019/5019 20200527 27.05.2020 Utgående brev 82/34 Lier - Foreløpig svar på søknad om utslippstillatelse fra Sjåstad avløpsrenseanlegg Lier kommune EPHORTE
2019/5019 20200527 27.05.2020 Utgående brev 82/34 Lier - Svar på forespørsel om utsatt frist for utbedring av utløpsledningen til Sjåstad avløpsrenseanlegg Lier vei, vann og avløp KF EPHORTE
2019/5158 20200527 27.05.2020 Inngående brev Fritak fra varaverv - Håvard Lauvålien (AP) Håvard Lauvålien EPHORTE
2019/5283 20200527 27.05.2020 Inngående brev 17/60 - Retur fra tinglysningen - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Rolf Erik Lie EPHORTE
2019/5883 20200527 27.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt epost Døgnbo EPHORTE
2019/5883 20200527 27.05.2020 Utgående brev Ber om bekreftelse på tilsendte epost 25.05.20 Døgnbo m.fl. EPHORTE
2019/5906 20200527 27.05.2020 Inngående brev 144/46 - Spørsmål Svensson Nøkleby Advokatfirma EPHORTE
2020/1 20200527 27.05.2020 Inngående brev 124/109 varsler kommunens eiendom 124/140 og 124/112 Ingvild M. Hegna Aasen EPHORTE
2020/1 20200527 27.05.2020 Inngående brev 14/33 varsler kommunens eiendommer 14/1, 14/142 og 15/322 Vijayarajan Denesh EPHORTE
2020/1 20200527 27.05.2020 Inngående brev 30/46 varsler kommunens eiendom 30/48 Arkitektkompaniet AS EPHORTE
2020/4 20200527 27.05.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=r6438a, SakId=346179) ***** EPHORTE
2020/4 20200527 27.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=brr394, SakId=330043) ***** EPHORTE
2020/4 20200527 27.05.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=9ke688, SakId=346105) ***** EPHORTE
2020/13 20200527 27.05.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200527 27.05.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200527 27.05.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200527 27.05.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/15 20200527 27.05.2020 Inngående brev Dokka 1 - 17 - Spørsmål om antall boenheter RFD Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS EPHORTE
2020/17 20200527 27.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 160/1 i Lier (3049) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/22 20200527 27.05.2020 Inngående brev 59/28 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Drammen EPHORTE
2020/45 20200527 27.05.2020 Inngående brev Kontroll- og analyserapport oljeutskillere Norva 24 Ringerikse Septikservice EPHORTE
2020/336 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 24902 - Sylling idrettspark 9´er kunstgressbane VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 71305 - Martinsløkka snøproduksjonsanlegg VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 75983 - Stronghytta sanitæranlegg VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 54086 - Flåtan tursti VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 73069 - Gamle Drammensbanen turvei VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200527 27.05.2020 Inngående brev Deltilsagn - Spillemidler 70763 - Hegghallen flerbrukshall VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200527 27.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 73068 - Lierskogen kunstgressbane 7´er VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/610 20200527 27.05.2020 Inngående brev Refusjon - Barn med barnehageplass i Drammen kommune bosatt i Lier ***** EPHORTE
2020/1080 20200527 27.05.2020 Utgående brev Application Fjordebyen Lier og Drammen - Svar David Molander EPHORTE
2020/1080 20200527 27.05.2020 Utgående brev Åpen prekvalifisering for kunstnere - Svanhild Rodin - Svar Svanhild Rohdin EPHORTE
2020/1217 20200527 27.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1256 20200527 27.05.2020 Utgående brev Tilbud om fast 100% stilling ***** EPHORTE
2020/1461 20200527 27.05.2020 Inngående brev Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - Søknad 1.Lier Speidergruppe EPHORTE
2020/1461 20200527 27.05.2020 Inngående brev Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - Søknad Lierskovens Dramathiiske Selskab EPHORTE
2020/1575 20200527 27.05.2020 Inngående brev Felle tre Rebecca Edvardsen EPHORTE
2020/1705 20200527 27.05.2020 Inngående brev 161/1 - Rettelse av skrivefeil i kommentar til innsendte merknader Martin Langeteig EPHORTE
2020/1729 20200527 27.05.2020 Utgående brev Refusjon for moderasjonsordninger vår 2020 BORGESTAD BARNEHAGE SA EPHORTE
2020/1739 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1872 20200527 27.05.2020 Inngående brev Forespørsel om oppsetting av skilt Marius Bjerknæs EPHORTE
2020/1942 20200527 27.05.2020 Inngående brev Regionalt planforum i Viken - Informasjon om møtedatoer høsten 2020 VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/2186 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4228402579 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2226 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider Dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4229972266 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2226 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider Dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4229972266 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2226 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider Dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4229972266 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2226 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider Dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4229972266 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2226 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider Dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4229972266 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2226 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider Dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4229972266 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2282 20200527 27.05.2020 Utgående brev 39/69 og 39/30 - Svar- Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelen Marit Synøve Simensen EPHORTE
2020/2285 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Danselærer - st. ref. (4230344279) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2285 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Danselærer Kulturskolen, Lier kommune - st. ref. 4230344279 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2285 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Danselærer - st. ref. (4230344279) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2285 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Danselærer Kulturskolen, Lier kommune - st. ref. 4230344279 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2340 20200527 27.05.2020 Utgående brev Kompensasjon for kostnader ved påskeåpne barnehager NØSTE BARNEHAGE SA EPHORTE
2020/2340 20200527 27.05.2020 Utgående brev Kompensasjon for kostnader ved påskeåpne barnehager LINNESBAKKEN BARNEHAGE AS EPHORTE
2020/2340 20200527 27.05.2020 Utgående brev Kompensasjon for kostnader ved påskeåpne barnehager HELGERUD BARNEGÅRD AS EPHORTE
2020/2408 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagansvarlig lærlingordning BUA - st. ref. (4159110246) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2408 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagansvarlig lærlingordning BUA Lier kommune - st. ref. 4159110246 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Mislykket sending av vedlegg til søknad - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2417 20200527 27.05.2020 Inngående brev Utsatt svarfrist Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2020/2450 20200527 27.05.2020 Utgående brev Tildeling av tilskot til utleigebustader til Eikeliveien 11 - Signert HUSBANKEN EPHORTE
2020/2465 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider vei, vann og avløp - st. ref. (4237788835) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2465 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider vei, vann og avløp Lier vei, vann og avløp KF, Lier kommune - st. ref. 4237788835 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2537 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - Teamleder - st. ref. (4240133122) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2537 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder - Teamleder Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4240133122 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2537 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - Teamleder - st. ref. (4240133122) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2537 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder - Teamleder Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4240133122 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4239177652) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4239177652 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4239177652 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4239177652) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2570 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4238903085 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2570 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (4238903085) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2570 20200527 27.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (4238903085) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2570 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4238903085 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2604 20200527 27.05.2020 Utgående brev Kunngjøring - Nytt styringssystem Gullaug skole Vito Teknisk Entreprenør AS EPHORTE
2020/2606 20200527 27.05.2020 Utgående brev Kunngjøring - Nytt styringssystem Heia skole og Heiahallen Vito Teknisk Entreprenør AS EPHORTE
2020/2609 20200527 27.05.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring smittevernutstyr VERDENS GANG AS EPHORTE
2020/2609 20200527 27.05.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring smittevernutstyr - VG VG EPHORTE
2020/2570 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/2571 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/2572 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4239177652) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4239177652 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2584 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/2590 20200526 26.05.2020 Inngående brev Ny veileder om planlegging i sjø Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2020/2593 20200526 26.05.2020 Inngående brev 83/73 - Forespørsel om sletting av forkjøpsrett Eiendomsmegler Krogsveen EPHORTE
2020/2596 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd ved flytting av Lier Båtforenings småbåthavn til Terminalbukta Lier Båtforening EPHORTE
2020/2572 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4239177652 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4239177652 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4239177652) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4239177652) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2572 20200526 26.05.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/2575 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/2578 20200526 26.05.2020 Inngående brev Gatelys Furuveien på Tranby Thomas Klemetsen EPHORTE
2020/2490 20200526 26.05.2020 Utgående brev 15/153 - rekvisisjon om oppmåling Trond Espen Berg Giæver EPHORTE
2020/2465 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider vei, vann og avløp Lier vei, vann og avløp KF, Lier kommune - st. ref. 4237788835 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2465 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider vei, vann og avløp - st. ref. (4237788835) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagansvarlig - st. ref. (4159113663) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagansvarlig - st. ref. (4159113663) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagansvarlig - st. ref. (4159113663) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4235802966 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2409 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4235802966) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2299 20200526 26.05.2020 Utgående brev 126/7 - svar på din rekvisisjon om oppmåling Terje Ringstad EPHORTE
2020/2324 20200526 26.05.2020 Utgående brev 24/1 og 24/9 Lier - Boplikt på Børreshaugen - Utsendelse av brev per e-post Ragnhild Nøland m.fl. EPHORTE
2020/2239 20200526 26.05.2020 Utgående brev Søknad om kommunal garanti Holtsmark Golf Klubb EPHORTE
2020/2186 20200526 26.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4228402579 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2186 20200526 26.05.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4228402579 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2202 20200526 26.05.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Juridisk rådgiver - st. ref. (4228219509) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2202 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Juridisk rådgiver Stab, organisasjon og utvikling, Lier kommune - st. ref. 4228219509 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1996 20200526 26.05.2020 Utgående brev 130/3 Øvre Eiker - Kongsbergveien 1189 - Angående søknad om utslippstillatelse Jon Olav Nedberg EPHORTE
2020/2091 20200526 26.05.2020 Inngående brev 95/120 - Etterspør status i sak Smedhagan Borettslag EPHORTE
2020/2121 20200526 26.05.2020 Inngående brev 81/86 Lier - Ønske om produsentnummer til geiter Anders Walther Johannessen EPHORTE
2020/2121 20200526 26.05.2020 Utgående brev 81/86 Lier - Produsentnummer til husdyrhold Anders Walther Johannessen EPHORTE
2020/1938 20200526 26.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Eiendomsforvalter Lier Eiendomsselskap KF - st. ref. 4215590065 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1938 20200526 26.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Eiendomsforvalter Lier Eiendomsselskap KF - st. ref. 4215590065 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1938 20200526 26.05.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Eiendomsforvalter Lier Eiendomsselskap KF - st. ref. 4215590065 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1739 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200526 26.05.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1634 20200526 26.05.2020 Inngående brev Samarbeid vedrørende testing av Covid-19 Vestre Viken Helseforetak EPHORTE
2020/1461 20200526 26.05.2020 Inngående brev Aktivitetstilskudd Tranby speider Eirik Haugen EPHORTE
2020/1461 20200526 26.05.2020 Inngående brev Driftstilskudd søknad - Vedlegg Sylling og Oddevall skolekorps Simen Myhrene EPHORTE
2020/1338 20200526 26.05.2020 Utgående brev Minikonkurranse - energirådgivningstjeneste ***** EPHORTE
2020/1378 20200526 26.05.2020 Utgående brev Tilbud om stilling ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oslo og Omland Friluftsråds årsmøte 16. juni - Årsmøtepapirene i digital form og påmelding Oslo og Omland Friluftsråd EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev Oslo og Omland Friluftsråds årsmøte 16. juni - Årsmøtepapirene i digital form og påmelding Oslo og Omland Friluftsråd EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tilsagn - Spillemidler 72319 - Martinsløkka-Saue lysanlegg skiløype VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tilsagn - Spillemidler 72321 - Martinsløkka varmestue VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Tilsagn - Spillemidler 72318 - Martinsløkka-Saue skiløype VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 38215 - Hegg skoles kunstgressbane VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 71871 - Lier stadion kunstgressbane 7-er VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 72321 - Martinsløkka varmestue tilbygg VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 75982 - Stronghytta dagsturhytte og klubbhus VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 65182 - Tranby idrettspark kunstgressbane 7-er rehabilitering VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200526 26.05.2020 Inngående brev Avslag - Spillemidler 38219 - Lierhallen flerbrukshall rehabilitering VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/45 20200526 26.05.2020 Inngående brev 126/7 - Bekreftelse på utført tankrens Kirkelina 12 Norva 24 Ringerikse Septikservice EPHORTE
2020/17 20200526 26.05.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 120/1 i Lier (3049) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/22 20200526 26.05.2020 Utgående brev 100/107 - Konsesjonsfritak Patrick Solberg EPHORTE
2020/22 20200526 26.05.2020 Utgående brev 196/25 - Konsesjonsfritak Privatmegleren As EPHORTE
2020/22 20200526 26.05.2020 Utgående brev 52/155 - Konsesjonsfritak SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS EPHORTE
2020/15 20200526 26.05.2020 Inngående brev Spørsmål om oppmerking - Avstikkern og bak bygget i Gamle Drammensvei 106-108 Italiensk Bakeri AS EPHORTE
2020/250 20200526 26.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE
2020/4 20200526 26.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=ar9a63, SakId=334794) ***** EPHORTE
2020/4 20200526 26.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=ar9a63, SakId=334794) ***** EPHORTE
2020/4 20200526 26.05.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=ar9a63, SakId=334794) ***** EPHORTE
2020/10 20200526 26.05.2020 Inngående brev Innsyn i byggesak - Høvik terrasse 13 (GNR/BNR: 16/92) Christine Oppegaard EPHORTE
2020/10 20200526 26.05.2020 Inngående brev Innsyn sak 2015/4538 Trygve Helgerud EPHORTE
2020/10 20200526 26.05.2020 Inngående brev Innsyn - 95/42 Fosshaugveien 9 Frank-Tore Toresen EPHORTE
2019/5233 20200526 26.05.2020 Inngående brev Midler til tilskudd til tiltak i beiteområder - for mye eller for lite? Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/3714 20200526 26.05.2020 Utgående brev 164/66 - Mangler i søknad VA CONSULT SANDEFJORD AS EPHORTE
2019/2937 20200526 26.05.2020 Inngående brev Avslutning av tilsynssak FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/2391 20200526 26.05.2020 Inngående brev 36/33 - Vedtak i klagesak om tilbygg FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/2641 20200526 26.05.2020 Inngående brev 113/25 - Etterspør status i sak Rolf Melhus EPHORTE
2019/2641 20200526 26.05.2020 Utgående brev 113/25 - Tilbakemelding vedrørende status Rolf Melhus EPHORTE
2019/866 20200526 26.05.2020 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2021 - 2033 - Offentlig ettersyn Asker kommune EPHORTE
2019/4 20200526 26.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=93k39a, SakId=295133) ***** EPHORTE
2019/4 20200526 26.05.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=93k39a, SakId=295133) ***** EPHORTE
2018/4785 20200526 26.05.2020 Inngående brev 100/117 - Status i sak AD Arkitekter AS EPHORTE
2018/1833 20200526 26.05.2020 Utgående brev 95/143 - Igangsettingstillatelse 1. Grunnarbeider og bunnledninger NORCONSULT AS EPHORTE
2018/2480 20200526 26.05.2020 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale etter AML § 10-12 (4) mellom Fagforbundet og Lier kommune, Lierstranda 68/70 Fagforbundet EPHORTE
2018/2639 20200526 26.05.2020 Inngående brev 189/36 Lier - Eierskifte privat renseanlegg August Norge AS EPHORTE
2017/3909 20200526 26.05.2020 Inngående brev 100/112 - Gjennomføringsplan til IG 3 Pål Martin Bjercke EPHORTE
2017/5045 20200526 26.05.2020 Inngående brev 115/163 - Bildedokumentasjon (opparbeidelse av friområdet og sti) RF Prosjekt AS EPHORTE
2017/3283 20200526 26.05.2020 Inngående brev 65/5 - Vedrørende søknad om ferdigattest Rever & Drage AS EPHORTE
2017/2399 20200526 26.05.2020 Inngående brev 154/56 - Spørsmål om ferdigattest Lene Tufte Juvik EPHORTE
2016/3970 20200526 26.05.2020 Inngående brev 85/3 - Miljødokumentasjon på fyllmasser fra NorBetongs avdelinger i Stor-Oslo Rune Haug EPHORTE
2016/2987 20200526 26.05.2020 Utgående brev 111/75 Krav om innsending av ferdigmelding Sørumlia 9 - Utvidelse av carport SIVILARKITEKT GAUTE BERGØ EPHORTE
2016/1869 20200526 26.05.2020 Utgående brev 108/73 Ferdigattest Vikerveien 7 - Bruksendring SPG OMSORG HOLDING AS EPHORTE
2016/1870 20200526 26.05.2020 Utgående brev 108/94 Ferdigattest Vikerveien 9 - Bruksendring SPG OMSORG HOLDING AS EPHORTE
2016/1294 20200526 26.05.2020 Utgående brev 105/28 Ferdigattest Øvregrenda 5 - Utvidelse av veranda m.m. Ola Vollan EPHORTE
2016/1341 20200526 26.05.2020 Utgående brev 85/3 Krav om innsending av ferdigmelding Brurbergveien 8 - Garasje RUNE HAUG EPHORTE
2015/4636 20200526 26.05.2020 Inngående brev 196/ 7 og 196/10 - Tillegg til søknad om ferdigattest DG-Bygg EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev 82/2/2 Krav om innsending av ferdigmelding Baneveien 217 - Driftsbygning - Fisketanker DRAMMEN OG OMLANDS FISKEADMINISTR EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev 107/38 Krav om innsending av ferdigmelding Sørvangen 9 - Tilbygg INDIGO ARKITEKTER AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev 82/12 - Svar vedrørende krav om innsending av ferdigmelding Mark Olman EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev 159/8 - Tillatelse til tiltak. Deling PROPER CONSULT AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev 159/8 - Søknad om avkjøringstillatelse Lier VVA Kf EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Utgående brev 108/47 Krav om innsending av ferdigmelding Åsveien 23 - Riving av garasje - Tilbygg hybelleilighet med garasje ARKITEKT FOSSLAND AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev 144/46 Lier - Fradeling av av tomter - Utslippstillatelse/vannforsyning Anne Storås Modig og Einar Modig EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev 164/3 Øvre Eiker - Søknad om utslippstillatelse Thon & Co AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200526 26.05.2020 Inngående brev 100/78 - Søknad om ferdigattest Trine Brastad EPHORTE
Ingen tilgang 20200525 25.05.2020 Utgående brev 10/15 Modum - Øst-Modumveien 791 - Orientering om krav til tømming av tette tank Morten Fjeldheim m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200525 25.05.2020 Utgående brev 98/22 Modum - Tørrhaugveien 2 - Avslutning av pålegg om utbedring av minirenseanlegg Kjersti Sveaas EPHORTE
Ingen tilgang 20200525 25.05.2020 Utgående brev 50/116 Krav om innsending av ferdigmelding Vestsideveien 5 B - Skilt LIER HUD OG FOT DA EPHORTE