eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/5806 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilbud om stilling ***** EPHORTE
2017/3034 20200115 15.01.2020 Inngående brev 15/44 - Søknad om ferdigattest AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2020/10 20200115 15.01.2020 Inngående brev Innsyn Lierposten EPHORTE
2018/1610 20200115 15.01.2020 Inngående brev 90/1 - Søknad om ferdigattest Jørgen Dahlgren EPHORTE
2017/4235 20200115 15.01.2020 Inngående brev 34/142 - Statusendring Lier VVA EPHORTE
2019/3335 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 181/2 Lier - Konsesjonsforhold - kvittering for registrering i Matrikkelen EPHORTE
2019/3335 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 181/2 Lier - Behandlingsgebyr for konsesjonssøknad EPHORTE
2019/3335 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 181/2 Lier - Tilknytning av grunneiendom med gbnr. 181/2 til landbrukseiendommen 182/2 i Landbruksregisteret EPHORTE
2019/3095 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling 159/17 Solvangveien 11 - Søknad om omdisponering av areal til ridebane og paddocker EPHORTE
2019/4642 20200115 15.01.2020 Saksframlegg/innstilling 68/15 og 69/35 - Eikseterveien 195 - Søknad om fradeling EPHORTE
2019/3095 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 159/17 Lier - Omdisponering av areal til ridebane og paddocker er behandlet etter jordloven Amanda Hansen EPHORTE
2019/5698 20200115 15.01.2020 Utgående brev 176/28 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Jan Ole Horn EPHORTE
2018/634 20200115 15.01.2020 Utgående brev 48/208 - Ferdigattest NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2019/3543 20200115 15.01.2020 Utgående brev 38/70 - Ferdigattest Hilde Kari Joramo m.fl. EPHORTE
2020/25 20200115 15.01.2020 Utgående brev 65/13 - Foreløpig svar på oppfølgende e-poster Trond Eriksrud m.fl. EPHORTE
2019/5741 20200115 15.01.2020 Utgående brev 37/11 Hurum - Rødsbakkene 18 - Angående klagesak på slamtømmeordningen Svein Jørgensen EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969868520 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 981450019 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912625583 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869943932 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970600981 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969333937 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969925516 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 976689380 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 916489528 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969421690 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 896951262 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869869562 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969555212 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998570018 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/308 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/309 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/310 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/311 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5249 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5380 20200115 15.01.2020 Utgående brev Tilbud om jobb - Fagkokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4155243315 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver/Konsulent - st. ref. (4144850557) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/Konsulent Innbyggerservice - dokumentsenteret, Lier kommune - st. ref. 4144850557 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970393749 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 990638209 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970552499 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 985336636 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969932172 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970278664 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 983222323 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5903 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4160880479) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver/Konsulent - st. ref. (4144850557) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/Konsulent Innbyggerservice - dokumentsenteret, Lier kommune - st. ref. 4144850557 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5572 20200115 15.01.2020 Inngående brev 195/140 - SOSI-fil Merethe Arnøy EPHORTE
2019/5903 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 4160880479 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/1450 20200115 15.01.2020 Utgående brev Haugestad - Energikostnader forbruk i oktober og november 2019 FRUENE HAUGESTAD AS EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4179813441 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer - st. ref. (4179813441) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsestasjonssekretær - st. ref. (4175722891) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsestasjonssekretær Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4175722891 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer - st. ref. (4179813441) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4179813441 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5903 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 4160880479 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5903 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4160880479) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/277 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Trompetlærer - st. ref. (4176703281) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/Konsulent Innbyggerservice - dokumentsenteret, Lier kommune - st. ref. 4144850557 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer - st. ref. (4179813441) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4179813441 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/316 20200115 15.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2020/318 20200115 15.01.2020 Inngående brev 45/1 Lier - Søknad om finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge til bygging av ny driftsbygning til ammeku Marit Langerud Johansen EPHORTE
2020/277 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Trompetlærer Lier kulturskole, Lier kommune - st. ref. 4176703281 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver/Konsulent - st. ref. (4144850557) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5799 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Privat døgnavlaster - helg - st. ref. (4169250297) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5799 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Privat døgnavlaster - helg Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4169250297 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4179813441 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver/Konsulent - st. ref. (4144850557) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/Konsulent Innbyggerservice - dokumentsenteret, Lier kommune - st. ref. 4144850557 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer - st. ref. (4179813441) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4762 20200115 15.01.2020 Inngående brev 9/36 og 69/32 - Tinglysning av rettighet til Glitre Energi Glitre energi EPHORTE
2018/35 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2018, 985336636 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/5698 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 176/28 Kirketeigen - Behandlingsgebyr for konsesjonssak EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5903 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4160880479) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** EPHORTE
2017/727 20200115 15.01.2020 Inngående brev Protokoll fra Lier kommune 19/00410-FO og Saueveien Stig Bergmann EPHORTE
2020/315 20200115 15.01.2020 Inngående brev Likeverdsreformen - Invitasjon til regionale dialogmøter Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2019/5903 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 4160880479 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5904 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4171250236) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5904 20200115 15.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 4171250236 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/60 20200115 15.01.2020 Inngående brev Mail fra pårørende ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev 166/71 - Søknad om ferdigattest Ingunn Onsrud EPHORTE
2019/5883 20200115 15.01.2020 Inngående brev Vedrørende deres tilbud Døgnbo AS EPHORTE
2019/4231 20200115 15.01.2020 Inngående brev Avstandserklæring Per Thorkildsen EPHORTE
2019/5883 20200115 15.01.2020 Inngående brev Vedrørende journalføring og eventuelt etablering av elektronisk pasientjournal Døgnbo AS EPHORTE
2020/10 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1718 Løpenr: 50953/2019 Dokument tittel: 34/37 - Foreløpig vurdering av søknad Bjorn Ivar Samdahl EPHORTE
2017/4510 20200115 15.01.2020 Inngående brev 178/1 Lier - Ettersendelse av dokumentasjon for utbetaling - oppdatert prosjektregnskap, ferdigattest og sluttrapport Anders Hørthe EPHORTE
2019/5928 20200115 15.01.2020 Inngående brev Påminnelse - Samtykkeskjema i forbindelse med RASK Antibiotikasenteret for primærmedisin EPHORTE
2020/10 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1020 Løpenr: 49322/2019 Dokument tittel: 97/55 - Igangsettingstillatelse 2 - Resterende arbeider Tommy Bloch Sommerseth EPHORTE
2020/336 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Grusbanen lys og ballnett, Frisbeegolf anlegg ved Lierbyen skole Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2020/10 20200115 15.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1020 Løpenr: 49305/2019 Dokument tittel: 97/55 - Igangsettingssøknad nr. 2 Tommy Bloch Sommerseth EPHORTE
2019/5883 20200115 15.01.2020 Inngående brev Vedrørende journalføring og eventuelt etablering av elektronisk pasientjournal Døgnbo AS EPHORTE
2019/4642 20200115 15.01.2020 Internt notat uten oppfølging 68/15 og 69/35 - Behandlingsgebyr for delingssak EPHORTE
2020/117 20200115 15.01.2020 Inngående brev Den kulturelle spaserstokken Jan Kristian Hverven EPHORTE
2020/327 20200115 15.01.2020 Inngående brev 50/37 - Mulighet for utskillelse av tomt Camilla Krogh Sørensen EPHORTE
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev 352/17 Asker (tidl. 52/17 Hurum) - Øvre Burevei 11 - Kvittering for nabovarsel Christie Smith EPHORTE
2020/329 20200115 15.01.2020 Inngående brev Høring - Endring i yrkesfaglig tilbud - Høringsfrist 24. februar 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2020/330 20200115 15.01.2020 Inngående brev Underretning til klager Sør-Øst politidistrikt EPHORTE
2020/336 20200115 15.01.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Lierbyen skole balløkke ved Lierbyen ungdomsskole Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2020/346 20200115 15.01.2020 Inngående brev Tilleggsressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven for elever hjemmehørende i Øvre Eiker Kommune - Skoleåret 2020/2021 Øvre Eiker kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Utgående brev Rutinemåling av inneklima på Nordal skole, jf. rutinebeskrivelse forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv § 19 i kvalitetssystemet Nordal skole EPHORTE
2019/3688 20200115 15.01.2020 Utgående brev 15/135 - Orientering om politisk behandling Arild Andreas Nordahl m.fl. EPHORTE
2019/3543 20200115 15.01.2020 Utgående brev 38/70 - Dokumentasjon på tiltakets plassering Stein Vidar Joramo EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969233738 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970599371 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998756936 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969235706 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 992424699 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 918603638 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969869926 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 888132252 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969088711 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 952349805 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912081028 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 869334332 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 969088703 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 998615828 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 912799719 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 999615104 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/320 20200115 15.01.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, 970594035 Landbruksdirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev 112/15 - Sak om tillatelse til lysthus i strandsonen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2018/4870 20200114 14.01.2020 Inngående brev 49/25 - Redegjørelse for oppfyllelse av tekniske krav og ferdigattest SOLVANG BYGGPROSJEKT AS EPHORTE
2020/25 20200114 14.01.2020 Inngående brev 65/13 - Tilleggsinformasjon om planlagt tiltak Trond Eriksrud EPHORTE
2019/5586 20200114 14.01.2020 Inngående brev Svar på anmerkninger etter Fylkesmannen sitt tilsyn med Lier kommune sin myndighetsutøvelse på avløpsområdet - Kapittel 13 Lier kommune EPHORTE
2019/5452 20200114 14.01.2020 Inngående brev Timelønn ansatte som følger med over Brita Snarheim EPHORTE
2020/25 20200114 14.01.2020 Inngående brev 65/13 - Alternative unntak fra søknadsplikt Lier Byggconsult EPHORTE
2020/22 20200114 14.01.2020 Utgående brev 20/1 - 21/7 - 21/12 - 112/2 - Konsesjonsfritak Hans Solberg EPHORTE
2020/303 20200114 14.01.2020 Inngående brev 157/6 - Søknad om gjenfylling av gårdsdam Tom Bernhard Løvåsdal EPHORTE
2020/304 20200114 14.01.2020 Inngående brev Høring - Vurdering, eksamen og eksamensordninger i læreplanene - Høringsfrist 14. april 2020 Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2019/2753 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbud om ambulant lavterskel diagnostikk og henvisning til behandling med tanke på å nå regjeringens mål om å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem HELSEDIREKTORATET EPHORTE
2020/277 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/83 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4175606057 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5826 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4170694205) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsestasjonssekretær - st. ref. (4175722891) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsestasjonssekretær Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4175722891 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/12 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utlån av personalmappe - ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/4 20200114 14.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=4w85rq, SakId=298745) ***** EPHORTE
2020/296 20200114 14.01.2020 Inngående brev 14/261 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Lierstranda Vest AS EPHORTE
2020/298 20200114 14.01.2020 Inngående brev 14/267 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Lierstranda Vest AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev 55/42 - Søknad om midlertidig brukstillatelse BOXS ARKITEKTSTUDIO AS EPHORTE
2020/302 20200114 14.01.2020 Inngående brev Høring - Revisjon av Nasjonal veileder for masseskadetriage - Høringsfrist 1. april 2020 HELSEDIREKTORATET EPHORTE
2019/5959 20200114 14.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport for rådyr 2019 for Finnemarka - Statskog Statskog EPHORTE
2018/3485 20200114 14.01.2020 Utgående brev 65/5 - Hjelp til vurdering av påslippskrav for Egge Gård AS sin produksjon på eiendom Lier VVA EPHORTE
2020/4 20200114 14.01.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=84rak6, SakId=301041) ***** EPHORTE
2019/4 20200114 14.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=8488qp, SakId=283655) ***** EPHORTE
2020/10 20200114 14.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/39 Løpenr: 191/2020 Dokument tittel: 128/12 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Byggfakta EPHORTE
2020/276 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/278 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/279 20200114 14.01.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/83 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver - st. ref. (4175606057) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/83 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver - st. ref. (4175606057) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/83 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4175606057 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsestasjonssekretær Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4175722891 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsestasjonssekretær - st. ref. (4175722891) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsestasjonssekretær Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4175722891 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver/Konsulent - st. ref. (4144850557) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/Konsulent Innbyggerservice - dokumentsenteret, Lier kommune - st. ref. 4144850557 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5903 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 4160880479 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5904 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4171250236) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5904 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 4171250236 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver/Konsulent - st. ref. (4144850557) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5784 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/Konsulent Innbyggerservice - dokumentsenteret, Lier kommune - st. ref. 4144850557 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4177704690 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4 20200114 14.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=848wqr, SakId=283469) ***** EPHORTE
2018/364 20200114 14.01.2020 Inngående brev 176/28 - Matrikkelføring sak 18-160818RFA-JDRA Kirketeigen - Registrering av bruksnavn Nedre Buskerud Jordskifterett EPHORTE
2020/266 20200114 14.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport 2019 Wallax EPHORTE
2020/286 20200114 14.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport 2019 Wallax EPHORTE
2019/4 20200114 14.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=848wqr, SakId=283469) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev 52/17 Hurum - Øvre Burevei 11 - Revidert søknad Christie Smith EPHORTE
2019/4 20200114 14.01.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=4w85rq, SakId=298745) ***** EPHORTE
2020/12 20200114 14.01.2020 Inngående brev Utlån av personalmappe - ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2020/10 20200114 14.01.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4025 Løpenr: 778/2020 Dokument tittel: Hundebråk/støy i nabolaget - Ny henvendelse Cecilie Valentine Brekke EPHORTE
2020/267 20200114 14.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport 2019 Wallax EPHORTE
2020/246 20200114 14.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport 2019 Wallax EPHORTE
2019/5530 20200114 14.01.2020 Utgående brev Kunngjøring - Fosshagen Ressurssenter fase 2 Doffin m.fl. EPHORTE
2020/288 20200114 14.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport 2019 Wallax EPHORTE
2020/95 20200114 14.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport 2019 Wallax EPHORTE
2017/923 20200114 14.01.2020 Utgående brev Bekreftelse ***** EPHORTE
2020/83 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4175606057 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/83 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver - st. ref. (4175606057) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5826 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4170694205 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsestasjonssekretær - st. ref. (4175722891) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsestasjonssekretær Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4175722891 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsestasjonssekretær - st. ref. (4175722891) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsestasjonssekretær Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4175722891 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Helsestasjonssekretær Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4175722891 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/84 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsestasjonssekretær - st. ref. (4175722891) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5903 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4160880479) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20200114 14.01.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4177704690) - ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Inngående brev Lukket avvik etter tilsyn Miljø og helse i barnehagen - Espira Eikenga Espira Eikenga Barnehage EPHORTE
2020/287 20200114 14.01.2020 Inngående brev Wallax minirenseanlegg - Årsrapport 2019 Wallax EPHORTE
2020/10 20200114 14.01.2020 Inngående brev Innsyn Drammen Tidende EPHORTE
2020/10 20200114 14.01.2020 Inngående brev Innsyn - Byggesak Anders Nerdrum EPHORTE
2017/1784 20200114 14.01.2020 Inngående brev 131/25 - Søknad om ferdigattest NORSK BYGGSERVICE AS EPHORTE
2019/5602 20200114 14.01.2020 Inngående brev Høringssak utsendt 26.11.2019 Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTE
2019/3921 20200114 14.01.2020 Inngående brev 16/40 - Søknad om ferdigattest Norsk Saneringsservice AS EPHORTE
2019/5530 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål 8 Mercell Norge AS EPHORTE
2019/5530 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål 9 Mercell Norge AS EPHORTE
2020/249 20200114 14.01.2020 Utgående brev 178/1 - Videre saksgang Anders Hørthe EPHORTE
2019/3543 20200113 13.01.2020 Inngående brev 38/70 - Søknad om ferdigattest Hilde Kari Joramo EPHORTE
2019/102 20200113 13.01.2020 Inngående brev Luktrapport for desember 2019 Raymond Borgersen EPHORTE
2019/102 20200113 13.01.2020 Utgående brev Luktrapport for desember 2019 Thomas C. Wiborg m.fl. EPHORTE
2019/5959 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr Ole Christian Gruer EPHORTE
2019/5959 20200113 13.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr Thor Erik Pedersen EPHORTE
2019/2391 20200113 13.01.2020 Inngående brev 36/33 - Kommentarer til vedtak Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 112/135 - Søknad om ferdigattest Jørn-Ståle Vang EPHORTE
2020/255 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kvittering elektronisk søknad Miljødirektoratet EPHORTE
2020/275 20200113 13.01.2020 Inngående brev Referat fra møte med Lier kommune Norconsult AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Utgående brev 55/4 - Orientering om godkjent dispensasjon HILMATIS AS EPHORTE
2018/3665 20200113 13.01.2020 Utgående brev Leie av treningssal - Forlengelse 2020 Annelise Johansen EPHORTE
2020/263 20200113 13.01.2020 Inngående brev Kopi av søknad om sykkelritt - Ønsker bekreftelse Anders Eia Linnestad EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 154/67 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Blink Hus Ringerike EPHORTE
2020/41 20200113 13.01.2020 Inngående brev Tilbud - Prosjektleder til prosjekt Klimaomstilling i matnæringen ***** EPHORTE
2020/273 20200113 13.01.2020 Inngående brev Krav om matrikulering av umatrikulert sjøgrunn etter utfylling av Gilhusbukta Svensson Nøkleby EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 115/142 - Spørsmål om status i forhold til vindusmontering Karl Johan Johnsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 115/142 - Spørsmål om status i forhold til omprosjektering Karl Johan Johnsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 115/143 - Spørsmål om status i forhold til vindusmontering Karl Johan Johnsen EPHORTE
2019/1005 20200113 13.01.2020 Inngående brev 159/3 - Spørsmål vedrørende utomhusplan Tore Bråthen EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev 109/115 Modum - Hestebråtaveien 36 - Utbredelse Thor Harald Normann-Hellum EPHORTE
2020/259 20200113 13.01.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for søknad om vedtak og midler til spesialundervisning for gjesteelever fra Bærum kommune Bærum Kommune EPHORTE
2020/260 20200113 13.01.2020 Inngående brev 1. purring på Kompetanseplan for helse og omsorgstjenester og kommuneplan for habilitering og rehabilitering Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
Ingen tilgang 20200113 13.01.2020 Inngående brev Prøvetakingsplan for 2020 - Tronstad renseanlegg Lier VVA EPHORTE
2018/2143 20200113 13.01.2020 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsedirektoratet EPHORTE
2020/60 20200113 13.01.2020 Inngående brev Henvendelse fra pårørende ***** EPHORTE