eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 2/5 Modum - Vedrørende tilbygg Leif Arne Nes
2017/38 20180117 17.01.2018 Inngående brev Techno Classic - Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg AS Norsk Spesialolje
2017/103 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Lierhallen Lotteri- og stiftelsestilsynet
2017/103 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Tranby Pumptrack Lotteri- og stiftelsestilsynet
2018/123 20180117 17.01.2018 Inngående brev Biovac minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Biovac Environmental Technology AS
2018/121 20180117 17.01.2018 Inngående brev Biovac minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Biovac Environmental Technology AS
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev 112/23 - Linnesstranda 67,69,71A, 71B - Gullag skole - ferdigattest Stener Sørensen AS
2018/118 20180117 17.01.2018 Inngående brev Biovac minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Biovac Environmental Technology AS
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 112/250 - Epost vedrørende gyldighet for oppføring av garasje Aage Førrisdal
2017/5784 20180117 17.01.2018 Utgående brev 23/12 - Igangsettingstillatelse St. Hallvards vei 3 - Næringsbygg DRMA AS
2017/3218 20180117 17.01.2018 Utgående brev 198/1 - Tillatelse til tiltak med dispensasjon Statens vegvesen
2018/492 20180117 17.01.2018 Inngående brev Informasjon om økte satser for tilsyn i fosterhjem Eigersund kommune
2015/6383 20180117 17.01.2018 Inngående brev Brev fra Fylkesmannen - Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2018 - stimuleringstilskudd Fylkesmannen i Buskerud
2017/38 20180117 17.01.2018 Inngående brev Selvvask Lierstranda - Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Norsk Spesialolje AS
2017/38 20180117 17.01.2018 Inngående brev Auto transport Service AS - Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Norsk Spesialolje As
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev Varsling av Representantskapsmøte 17. april 2018 - Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks Kommunenes opplæringskontor i Buskerud
2017/103 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Gamle Drammensbanen turvei - grunnarbeide fase 1 ved Gullkleiva tunnellen ved Gullhaug Lotteri- og stiftelsestilsynet
2018/122 20180117 17.01.2018 Inngående brev Biovac minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Biovac Environmental Technology AS
2018/119 20180117 17.01.2018 Inngående brev Biovac minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Biovac Environmental Technology AS
2018/135 20180117 17.01.2018 Inngående brev Biovac minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Biovac Environmental Technology AS
2017/1960 20180117 17.01.2018 Inngående brev Vedrørende møte om praksisplass - ***** *****
2018/20 20180117 17.01.2018 Inngående brev Dokumentasjon Tamburhaugen Bo- og omsorgshjem AS
2017/103 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Lierskogen kunstgressbane 7'er Lier kommune
2018/169 20180117 17.01.2018 Utgående brev Kunngjøring - Nye ventilasjonsanlegg Stoppen skole Mercell Norge AS m.fl.
2018/4 20180117 17.01.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler - ***** ***** ***** *****
2018/4 20180117 17.01.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler - ***** ***** ***** *****
2017/38 20180117 17.01.2018 Inngående brev Auto Transport Service - Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Norsk Spesialolje AS
2017/528 20180117 17.01.2018 Inngående brev 68/8 Vestsideveien 130 - Retur av tinglyst dokument Kartverket
2017/3878 20180117 17.01.2018 Inngående brev 17/166 Jensvollveien 24 - Søknad om endring av gitt tillatelse Kaur S. & Singh S.
2018/3 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2016/3700 20180117 17.01.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt innrapportering Direktoratet for byggkvalitet
2017/824 20180117 17.01.2018 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose for perioden 01 . 31.12.17 Helfo
2018/3 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om forlenget botid - ***** ***** ***** *****
2017/5861 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om salgsbevilling -Coop Extra Heggtoppen Skatt øst
2018/58 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Andreas Nilsen Fjelds legat Astrid Moen
2017/2198 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2018/58 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Andreas Nilsen Fjelds legat Haakon Moen
2018/219 20180117 17.01.2018 Inngående brev 21/73 - Redegjørelse og søknad om dispensasjon Sivilarkitekt Gaute Bergø
2018/58 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Kristen O. Jensens legat Einar Boman Rinde
2018/562 20180117 17.01.2018 Inngående brev 102/26 - Søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Arkitekt Dorota Dawidowicz
2018/481 20180117 17.01.2018 Inngående brev Vestsideveien 2 - Informasjon om tilknytning eller forsterkning av stikkledning - Ref. nr. 143538 Glitre energi
2018/480 20180117 17.01.2018 Inngående brev Varsel om prisøkning fra 1. januar 2018 på budtjeneste utført av Lier ASVO AS Lier ASVO AS
2017/5943 20180117 17.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport - 59 Skapertjern vest- vald - Rådyr Ludvig Chr. Laheld
2017/5943 20180117 17.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport - 23 Gullaug landbruk - vald - Rådyr Helge Myrvold
2017/103 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Høvik Parkour anlegg Lotteri- og stiftelsestilsynet
2017/103 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Gullaug Parkour anlegg Lotteri- og stiftelsestilsynet
2017/131 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad på stilling som vikar/assistent Nibadete Kadriji
2017/103 20180117 17.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Heia skøytebane Lier kommune
2018/120 20180117 17.01.2018 Inngående brev Biovac minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Biovac Environmental Technology AS
2018/587 20180117 17.01.2018 Inngående brev Rekruttering av fosterhjem - Innhenting av personopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Bufetat
2017/5941 20180117 17.01.2018 Inngående brev 17/62 Vitbankveien 12 - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket
2017/390 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om ressurser til spesialundervisning etter opplæringsloven §5-1 - ***** ***** ***** Ål kommne
2018/169 20180117 17.01.2018 Utgående brev Kunngjøring - Nye ventilasjonsanlegg Stoppen skole Mercell Norge AS m.fl.
2018/485 20180117 17.01.2018 Inngående brev Informasjon om endringer i forskrift om kommunenes utgifter til helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartmentet
2018/484 20180117 17.01.2018 Inngående brev Revidert rundskriv om trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Utdanningsdirektoratet
2017/5943 20180117 17.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport - Børsand-Burud vald - Rådyr Odd Beston
2017/5543 20180117 17.01.2018 Inngående brev 124/11 Erklæring av ansvarsrett - Caverion Norge AS Caverion Norge AS
2018/58 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Kristen O. Jensen Fjelds legat Kristine Sørum Henriksen
2017/5618 20180117 17.01.2018 Inngående brev Klage på avslag innsynsbegjæring - foreløpig svar Fylkesmannen i Buskerud
2018/42 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om støtte til Lierskogen kulturkirke vår 2018 Berit Basmo Kvidaland
2018/419 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Pilotprosjekt Nordal Skole - Kunst i skolen Berit Østenby
2017/2286 20180117 17.01.2018 Inngående brev 55/2 Hurum - Ønske om et snarlig møte for å avklare fremdrift Terje Wiggo Nielsen
2018/478 20180117 17.01.2018 Inngående brev 111/111 Seljestien 8 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 111/111 og 111/69 Jan Kristian Bjerke og Kristin Malene Bjerke
2018/13 20180117 17.01.2018 Inngående brev Trond Mørk - Anmodning om utbetaling over skogfond Trond Mørk
2017/1315 20180117 17.01.2018 Inngående brev Refusjon for opplæring høst 2017 - ***** ***** Vågan kommune
2017/4994 20180117 17.01.2018 Utgående brev 35/238 Hurum - Skaholtveien 2 - Mangler alarm Holmsbu næringseiendom AS
2015/4355 20180117 17.01.2018 Utgående brev 28/16 Hurum - Nebbaveien 8 - Oppmøte uten å få tømt Karen Chr Bjørn-Lian og Ivar Jørstad
2018/435 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3678232402 ***** ***** *****
2015/1192 20180117 17.01.2018 Inngående brev 17/33 - Søknad om ferdigattest Drammen og Oslo Bygg AS
2017/5031 20180117 17.01.2018 Utgående brev 15/287 - Tillatelse til tiltak med dispensasjon. SET AS
2018/435 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede - st. ref. (3678232402) - ***** ***** *****
2018/137 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vil du jobbe som lærer i en kommune som har fokus på skole og skoleutvikling? Vil du jobbe i en kommune som har gode resultater? - st. ref. 3669754815 ***** ***** ***** *****
2018/137 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vil du jobbe som lærer i en kommune som har fokus på skole og skoleutvikling? Vil du jobbe i en kommune som har gode resultater? - st. ref. (3669754815) - ***** ***** ***** *****
2018/435 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede - st. ref. (3678232402) - ***** ***** *****
2018/435 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3678232402 ***** ***** *****
2017/5169 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Liertun sykehjem Liertun - st. ref. 3621742170 ***** ***** *****
2017/5169 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Liertun sykehjem - st. ref. (3621742170) - ***** ***** *****
2017/5872 20180117 17.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Rektor ved kulturskolen Oppvekst - st. ref. 3652903175 ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 50/27 - Krav om innsendelse av dokumentasjon Svenssen Nøkleby Advokatfirma AS
2018/456 20180117 17.01.2018 Utgående brev 20/2 Nedre Eiker - Portåsveien 65 A - Mangler utløpsdykker Lisbeth P Lie-Nilsen
2018/451 20180117 17.01.2018 Utgående brev 110/15 Modum - Svenbyroa 21 - Mangler alarm Roger Karlsen
2018/27 20180117 17.01.2018 Utgående brev 100/11 - Konsesjonsfritak Pre Utsikten AS
2018/448 20180117 17.01.2018 Utgående brev Søknad om regionale viltfondsmidler: "Økt uttak av gås under ordinær jakt i Røyken og Hurum for å redusere behovet for skadefelling i sommerhalvåret". Buskerud fylkeskommune v/ Miljødirektoratet
2018/27 20180117 17.01.2018 Utgående brev 97/63 - Konsesjonsfritak Christian Andre Myhr
2018/27 20180117 17.01.2018 Utgående brev 101/2 - 98/9 - Konsesjonsfritak Stine Brastad
2017/1195 20180117 17.01.2018 Utgående brev 133/20 - Rammetillatelse med dispensasjon Drekars Arkitektkontor Szczesniak
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev 195/13 - Sivil sak, anke over kjennelse Høyesteretts kontor
2017/5943 20180117 17.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport - Mørkåsen Myre vald - Rådyr Ludvig Chr. Laheld
2017/5943 20180117 17.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport - Bukta vald - Rådyr Ludvig Chr. Laheld
2017/5943 20180117 17.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport - Liverud vald - Rådyr Torleif Berg
2017/5943 20180117 17.01.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - Rådyr - Vald Killingstad Jane Foss Haugen (Hageland Foss)
2018/477 20180117 17.01.2018 Inngående brev Høring - Omfanget av leveringspliktige posttjenester - Høringsfrist 06.04.2018 Altenborn Christine
2017/5861 20180117 17.01.2018 Inngående brev Ingen bemerkninger til søknad - Norsk Butikkdrift AS Oslo kommune
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 34/110 - Spørsmål vedrørende ferdigattest Siv. ark. Sigmund Heier
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev 97/51 - Søknad om ferdigattest garasje Ørnulf Øierud
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2018/419 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad om atelierplassen på Nordal skole Anne-Britt Rage
2017/5872 20180117 17.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Rektor ved kulturskolen Oppvekst - st. ref. 3652903175 ***** ***** *****
2017/5872 20180117 17.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Rektor ved kulturskolen Oppvekst - st. ref. 3652903175 ***** ***** *****
2017/5872 20180117 17.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Rektor ved kulturskolen Oppvekst - st. ref. 3652903175 ***** ***** ***** *****
2017/5872 20180117 17.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Rektor ved kulturskolen Oppvekst - st. ref. 3652903175 ***** ***** *****
2017/5872 20180117 17.01.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Rektor ved kulturskolen Oppvekst - st. ref. 3652903175 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2018/58 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Kristen O. Jensens legat Eivind Sørum Henriksen
2018/58 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Kristen O. Jensens legat Håkon Sørum Henriksen
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/1909 20180117 17.01.2018 Inngående brev 145/342 - Søknad om ferdigattest Christiane Hansen Nibe
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2018/27 20180117 17.01.2018 Utgående brev 154/60 - Konsesjonsfritak Martin H. Fulford
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2018/476 20180117 17.01.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2017/5946 20180117 17.01.2018 Utgående brev 68/56 - Mangler i søknad C.F. Møller Norge AS
2017/4645 20180117 17.01.2018 Utgående brev 15/253 - Vedrørende støy Hassan Mossab
2017/2198 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2017/1007 20180117 17.01.2018 Utgående brev 111/5 Modum - Torsbyveien 355 - Mangler alarm Arne Henning Grøterud
2018/450 20180117 17.01.2018 Utgående brev Gnr. 93, bnr. 18 - Omadressering av offisiell adresse Gry Birgitte Widerøe
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 144/49 Lier - Kirkeveien 73 - Mangler utløpsdykker og mye fett i tanken Svein Opsal
2017/5824 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar med bestilling til valgt leverandør Better Societies AS
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev Etterklangsmåling Høvik skole Auditorium 1 og 2 Rektor Høvik skole m.fl.
2017/4885 20180117 17.01.2018 Utgående brev 80/22 - Ytterligere manglende dokumentasjon Arne Martin Borge
2018/455 20180117 17.01.2018 Utgående brev 3/52 Nedre Eiker - Drammensveien 174 - Bruk av feil tømmefirma Harald Haarlos
2018/452 20180117 17.01.2018 Utgående brev 111/26 Modum - Torsbyveien 239 - Mangler alarm Olav Finsrud
2017/2029 20180117 17.01.2018 Utgående brev 109/110 Modum - Hestebråtaveien 67 - Mangler sikring av tanklokk Kenneth Laupet
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 105/21 Modum - Fjellstangen 79 - Mangler alarm Torild Bjørnsen
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 50/27 - Krav om innsendelse av dokumentasjon Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
2016/4469 20180117 17.01.2018 Internt notat uten oppfølging Vedrørende kommunens klagerett i forbindelse med etablering Stena Johanna Anneke Borgli
2015/1914 20180117 17.01.2018 Utgående brev 100/1 Modum - Drolsumveien 174 - Mangler sikring av tanklokk Kari Drolsum
2017/2198 20180117 17.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2017/490 20180117 17.01.2018 Utgående brev 87/24 Modum - Brunesveien 119 - Mangler alarm Vikersund Fiske A/L v/Jon Arne Holen
2016/649 20180117 17.01.2018 Utgående brev 84/1 Modum - Kongsrudveien 79 - Mangler sikring av tanklokk Hans Falang
2017/415 20180117 17.01.2018 Utgående brev 28/22 Modum - Vollveien 45 - Mangler sikring av tanklokk Terje Rishovd
2017/3454 20180117 17.01.2018 Utgående brev 34/73 - Mangler ved mottatt søknad Helle Sjåvåg
2018/204 20180117 17.01.2018 Utgående brev 25/6 Sande - Sande Stubberudveien 7 - Bruk av feil tømmefirma Robert Stål Nielsen
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 101/22 Drammen - Avløp Kai Vardeheim
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 10/5 Hurum - Voldenveien 20 - Mulighet til å fradele før utslippstillatelse Einar Strømstad
2018/450 20180117 17.01.2018 Utgående brev Gnr. 93, bnr. 53 - Tildeling av offisiell adresse Indus AS
2018/457 20180117 17.01.2018 Utgående brev 89/4 Lier - Brurbergveien 42 - Mangler alarm Hans Sørum
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 27/61 Modum - Gamle Kirkevei 18 - Mangler utløpsdykker Thomas Frøyd
2017/5814 20180117 17.01.2018 Utgående brev 145/262 Besvarelse på spørsmål Helene Smith
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 27/37 Modum - Lillemoen 1 - Mangler alarm Rosa Løvgren Olsen
2016/2938 20180117 17.01.2018 Utgående brev 112/28 - Avslutting av tilsyn Mesterhus Oslo
2017/5763 20180117 17.01.2018 Internt notat uten oppfølging 23/4 Røyken - Ølstadvegen 10 - Søknad om fradeling av kårbolig
2018/58 20180117 17.01.2018 Inngående brev Søknad - Kristen O. Jensen legat Ingvild Sørum Henriksen
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev 107/29 - Ferdigmelding Lied Design
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/5707 20180117 17.01.2018 Utgående brev 52/54 - Søknad om avkjøringstillatelse Viva Iks
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev 172/2 - Vedrørende søknadsplikt Martin Skaugen
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Inngående brev 101/10 - Søknad om ferdigattest Gert Nygårdshaug
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
2017/4932 20180117 17.01.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Vikariat dokumentsenteret Serviceenheten - st. ref. 3607780876 ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 182/5 Lier - Vedrørende status for utslippsillatelse Knut Espen Riis
2017/570 20180117 17.01.2018 Utgående brev 115/162 Endring av gitt tillatelse RF Prosjekt AS
2017/4805 20180117 17.01.2018 Utgående brev 95/140 - Rammetillatelse - Hus D HRTB AS
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 34/1 - Krav om innsending av ferdigattest Magasinet AS
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 106/12 - Krav om innsending av ferdigattest, ny adresse ARC Design AS
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 65/5 - Krav om innsending av ferdig attest, ny adresse L-Plan AS
2017/4883 20180117 17.01.2018 Internt notat uten oppfølging 49/6/1 - Fradeling av festetomt - Presisering av arealer Hans Furuvold
2017/5611 20180117 17.01.2018 Utgående brev 121/39 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Kontor- og sovebrakke på Lierskogen Ole Tor Oleivsgard
Ingen tilgang 20180117 17.01.2018 Utgående brev 93/35 - Krav om innsending av ferdigattest, ny adresse Access Vital AS
2017/1730 20180117 17.01.2018 Utgående brev Solhuset ANS sitt solarietilbud på Liertoppen kjøpesenter - avslutting av tilsyn Solhuset ANS v/ virksomhetsleder
2018/437 20180117 17.01.2018 Utgående brev 35/21 Modum - Vedrørende avløp 'marilund_89@hotmail.com'
2017/2198 20180116 16.01.2018 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/454 20180116 16.01.2018 Inngående brev 156/6 Lier - Bøveien 42 og 44 - Søknad om utslippstillatelse BraVA
2018/4 20180116 16.01.2018 Inngående brev Startlån søknad - ***** ***** ***** *****
2018/464 20180116 16.01.2018 Inngående brev 154/38 - Godkjent sanitærsøknad VIVA IKS
2016/1419 20180116 16.01.2018 Inngående brev 25/2 og 25/16 Klemmetsrudveien 11 og 32 - Avklaring gebyr og søknadsprosess Røyken kommune
2016/5098 20180116 16.01.2018 Inngående brev Ettersending av varslingsannonse og varslingskart samt ny versjon av tidligere oversendt SOSI-fil - Ny vannforsyning Oslo Multiconsult
Ingen tilgang 20180116 16.01.2018 Inngående brev 50/27 - Anmodning om redegjørelse Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
2017/103 20180116 16.01.2018 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Kraft - Bøåsen skiløype Lotteri- og stiftelsestilsynet
2017/3431 20180116 16.01.2018 Inngående brev 159/135 Solvangen 14 - Bolig og 2 stk carporter - Komplettering frittstående carport i forbindelse med tiltaket på Solvangen 14 Lierhus AS
2018/463 20180116 16.01.2018 Inngående brev Søknadsfrist refusjonsgaranti for spesialundervisning skoleåret 2018/2019 Drammen kommune, Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst
2018/461 20180116 16.01.2018 Inngående brev 48/53 Storsteinsfjell - Forespørsel om byggetillatelse og fremgangsmåte Paal Rustad
2017/5433 20180116 16.01.2018 Inngående brev Løsningsbeskrivelse Kravspesifikasjon Lier ASVO Lier kommune
2017/5433 20180116 16.01.2018 Inngående brev Generelle innkjøpsvilkår Lier kommune
2017/5433 20180116 16.01.2018 Inngående brev Avtale om leveranse 2017/5433 mellom Lier kommune og Lier ASVO Lier kommune
2017/1884 20180116 16.01.2018 Inngående brev 159/134 Solvangen 16 - Søknad om ferdigattest Lierhus AS
2018/473 20180116 16.01.2018 Inngående brev 111/22 - Søknad om tillatelse til tiltak Advokat Harald Heggen Brørby AS
2018/471 20180116 16.01.2018 Inngående brev 111/22 - Søknad om tillatelse til tiltak Advokat Harald Heggen Brørby AS
2016/4361 20180116 16.01.2018 Inngående brev 115/160 Engersand Havn 42 - Endring Carport og pumpehus - Søknad om endring av gitt tillatelse RF Prosjekt AS
Versjon:5.2.2.1