eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilsynsrapport BAKKELI BARNEHAGE SA EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 28/327 Hurum - Platåveien 6 - Oppmøte uten å få tømt Bente Karin Flø EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 72/9 Lier - Sørseterveien 23 - Mangler alarm Siri Kathrine W Simensen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev 106/20 Modum - Søknad om utslippstillatelse Thon & Co AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 18/47 - Krav om søknad om ferdigattest Barinder Singh Virk m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 86/2 Lier - Delekantbakken 3 - Søppel i tanken Leif Otto Helgesen EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 90/90 Modum - Bjølgerudveien 54 - Mangler sikring av tanklokk Hans Erik Finsrud EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Inngående brev 50/10 - Ferdigmelding av sanitær Viva Iks EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 157/8 Lier - Gamle Drammensvei 181 - Mangler utløpsdykker Frode Bunæs EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 19/75 - Krav om søknad om ferdigattest GILHUS EIENDOM AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 36/84 Drammen - Grønlibakken 3 - Kvisting av adkomstvei Terje Engedalen EPHORTE
Ingen tilgang 20190621 21.06.2019 Utgående brev 21/14 Hurum - Storengene 10 - Forurensning Petter Gamst EPHORTE
2014/4384 20190621 21.06.2019 Inngående brev 3/39 Sande - Klage på faktura Anne Bøhm EPHORTE
2014/4550 20190621 21.06.2019 Utgående brev 18/151 - Krav om søknad om ferdigattest INDUSTRIGATA 7 LIER AS EPHORTE
2015/1063 20190621 21.06.2019 Utgående brev 59/1 - Avfall - Avslutning av sak Kjersti Hoset EPHORTE
2015/1803 20190621 21.06.2019 Utgående brev 59/7 - Avfall - Pålegg om opprydding av avfall Jan Heiberg EPHORTE
2015/4135 20190621 21.06.2019 Utgående brev 58/2 - Etterlyser ferdigmelding sanitærabonnement Bekkejorden og Nysæther Bygg AS EPHORTE
2016/1109 20190621 21.06.2019 Inngående brev 196/3 - Tillatelse til tiltak tilbygg til verksted - Søknad om fravik fra TEK 17 TQM Kvalitetspartner AS EPHORTE
2016/3498 20190621 21.06.2019 Inngående brev 15/117 - Søknad om ferdigattest Mehmedalija Kavara EPHORTE
2017/265 20190621 21.06.2019 Inngående brev Adresse arbeidsleder ***** EPHORTE
2017/265 20190621 21.06.2019 Utgående brev Orientering om at firmaene er varslet ***** EPHORTE
2017/588 20190621 21.06.2019 Inngående brev 100/11 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2017/2015 20190621 21.06.2019 Inngående brev 155/26 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Eirik Bruset EPHORTE
2017/3158 20190621 21.06.2019 Inngående brev 15/172 - Søknad om ny fristforlengelse Arkitektkontoret Hauger AS EPHORTE
2017/3269 20190621 21.06.2019 Inngående brev 145/431- Melding om endring av ansvarsrett Jarek Kostilek EPHORTE
2017/3909 20190621 21.06.2019 Inngående brev 100/112 - Bekymringsmelding fra naboer B-Consult Prosjekt AS EPHORTE
2017/5748 20190621 21.06.2019 Utgående brev 159/147 - Tilbakemelding vedrørende spørsmål om lekeplass Audun Sandberg EPHORTE
2017/5794 20190621 21.06.2019 Inngående brev 3/1 Hurum - Mangler kart til vedtak om fradeling av kårbolig - Ny behandling etter jordloven Hurum kommune EPHORTE
2017/5818 20190621 21.06.2019 Inngående brev 95/131 - Søknad om dispensasjon fra krav om universell utforming - Adkomst balkonger SG Arkitekter AS EPHORTE
2018/138 20190621 21.06.2019 Inngående brev Protest på planforslag Øvre Lianvei 21 Beboerne i Stoppenkollen 23 v/sameiets styre EPHORTE
2018/981 20190621 21.06.2019 Utgående brev 52/38 m.fl. - Mottatt endring av ansvarsretter ARKITEKTKONTORET KNOFFSGATE 16 AS EPHORTE
2018/1419 20190621 21.06.2019 Utgående brev 18/9 - Varsel om å fratas ansvarsrett INGENIØR SINGH JHEETA EPHORTE
2018/2029 20190621 21.06.2019 Inngående brev 24/7 - Forespørsel om status i sak ARCHUS Arkitekter AS EPHORTE
2018/2405 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/3699 20190621 21.06.2019 Inngående brev 48/18 - Søknad om dispensasjon Drammenshus & Hytter AS EPHORTE
2018/4321 20190621 21.06.2019 Inngående brev 99/4 - Etterspør status i sak Per H Stokke AS EPHORTE
2019/1 20190621 21.06.2019 Inngående brev 173/79 varsler kommunens eiendom 173/124 og 173/13 Kjersti Østlyngen Gummerson EPHORTE
2019/1 20190621 21.06.2019 Inngående brev 39/123 varsler kommunens eiendom 39/104 Norsk Byggeservice AS EPHORTE
2019/1 20190621 21.06.2019 Inngående brev 48/26 varsler kommunens eiendom 48/205 Pro Arkitekt AS EPHORTE
2019/7 20190621 21.06.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00227722 Tilsyn Små Avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-041008-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/11 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/12 20190621 21.06.2019 Inngående brev Utlån av barnevernsmappe - ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/12 20190621 21.06.2019 Inngående brev Utlån av PPTmappe og elevmappe på ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/17 20190621 21.06.2019 Inngående brev Turid og Helge Fuglerud - Anmodning om utbetaling over skogfond Helge Fuglerud EPHORTE
2019/22 20190621 21.06.2019 Inngående brev Sætre Bruk AS - Anmodning om utbetaling over skogfond Sætre bruk AS EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 148/71 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank - Løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 148/73 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank - Løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 14/209 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank - Løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 81/73 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank - Løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 81/14 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 81/24 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 148/75 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 148/72 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank - Løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/99 20190621 21.06.2019 Inngående brev 76/59 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/732 20190621 21.06.2019 Utgående brev Uttalelse om vandelsjekk Politiet Sør-Øst EPHORTE
2019/752 20190621 21.06.2019 Inngående brev 48/157 - Tegning og situasjonskart Maria Laxdal Prytz EPHORTE
2019/792 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilskuddsbrev - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - Kap 765 post 60 - 2019 Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/959 20190621 21.06.2019 Inngående brev 113/39 - Foreløpig melding i forvaltningssak - Vedrørende avslag på søknad om oppføring av skilt Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/1020 20190621 21.06.2019 Inngående brev 97/55 - Tilleggsdokumenter til rammesøknad Halvorsen & Reine AS EPHORTE
2019/1029 20190621 21.06.2019 Inngående brev 48/12, 48/1/1 og 48/2/1 Drammen - Forespørsel om status i sak Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA EPHORTE
2019/1181 20190621 21.06.2019 Utgående brev Refusjonskrav mai 2019 Helfo EPHORTE
2019/1589 20190621 21.06.2019 Inngående brev 26/10 Hurum - Tilbud om BU bedriftsutviklingstilskudd kr 135 000 Innovasjon Norge EPHORTE
2019/1855 20190621 21.06.2019 Utgående brev 18/69 Frydenlund 16B - Krav om nabovarsling av 18/71 PRO ARKITEKT AS EPHORTE
2019/1960 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og økonomisk støtte til Stronghytta Drammen Strong EPHORTE
2019/2177 20190621 21.06.2019 Utgående brev Innsendt revidert rapport Sintef EPHORTE
2019/2362 20190621 21.06.2019 Inngående brev 145/57 - Fundamentering mot Joseph Kellers vei AD Arkitekter AS EPHORTE
2019/2461 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser Kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTE
2019/2650 20190621 21.06.2019 Inngående brev 75/26 - Nabovarsel Mette Kortnes EPHORTE
2019/2707 20190621 21.06.2019 Utgående brev Tilbud om stilling som GIS/geodataingeniør - St. 4069009909 ***** EPHORTE
2019/2872 20190621 21.06.2019 Inngående brev 65/23 - Ett-trinns søknadsbehandling HAARBERG MASKIN AS EPHORTE
2019/2876 20190621 21.06.2019 Inngående brev 67/79 - Søknad om tilkobling til offentlig spillvann Rørleggermester Tormod Skui EPHORTE
2019/2876 20190621 21.06.2019 Utgående brev 67/79 - Orientering om søknadsplikt TORMOD SKUI EPHORTE
2019/2930 20190621 21.06.2019 Utgående brev 156/6 - Tillatelse til tiltak - Rivning/nybygg redskapshus/traktorgarasje Ivar Ståle Ottestad EPHORTE
2019/3052 20190621 21.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Prosjektleder/produsent - St.Hallvard 2020 Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4086633755 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3052 20190621 21.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Prosjektleder/produsent - St.Hallvard 2020 Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4086633755 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3052 20190621 21.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Prosjektleder/produsent - St.Hallvard 2020 Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4086633755 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3148 20190621 21.06.2019 Internt notat uten oppfølging 113/85 og 35/122 - Godkjent sammenslåing EPHORTE
2019/3175 20190621 21.06.2019 Inngående brev 74/12 - Bilder Haskoll Gartneri EPHORTE
2019/3172 20190621 21.06.2019 Inngående brev 145/56 - Vedrørende ferdigattest Per Vilhelmshaugen EPHORTE
2019/3200 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3213 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3224 20190621 21.06.2019 Inngående brev Status kommune- og regionreform - Mai 2019 Astrid Rygg EPHORTE
2019/3224 20190621 21.06.2019 Inngående brev Oppdatering matrikkel til 3.15 Marie Senumstad Sagedal EPHORTE
2019/3224 20190621 21.06.2019 Inngående brev Kommune- og regionreform - Info om konsekvenser for ISY WinMap Marius Wikstrøm EPHORTE
2019/3225 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ingeniør/tekniker med prosjektansvar Lier Eiendomsselskap KF - st. ref. 4087326005 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3225 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ingeniør/tekniker med prosjektansvar - st. ref. (4087326005) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3225 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ingeniør/tekniker med prosjektansvar Lier Eiendomsselskap KF - st. ref. 4087326005 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3225 20190621 21.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ingeniør/tekniker med prosjektansvar Lier Eiendomsselskap KF - st. ref. 4087326005 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3225 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ingeniør/tekniker med prosjektansvar - st. ref. (4087326005) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3225 20190621 21.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ingeniør/tekniker med prosjektansvar - st. ref. (4087326005) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3213 20190621 21.06.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3230 20190621 21.06.2019 Inngående brev Status MF og MUF pr juni 2019 Astrid Rygg EPHORTE
2019/3230 20190621 21.06.2019 Inngående brev Status kommune- og regionreform - Mai 2019 Astrid Rygg EPHORTE
2019/3231 20190621 21.06.2019 Utgående brev 42/6 - Svar på forespørsel May Lill Jensen EPHORTE
2019/3237 20190621 21.06.2019 Utgående brev 154/71 Ekebergløkka 47 - Støttemur Hege Auglænd EPHORTE
2019/3237 20190621 21.06.2019 Utgående brev 154/72 og 154/71 - Støttemur mot grensen mot kommunal vei Viva Iks EPHORTE
2019/3239 20190621 21.06.2019 Utgående brev 154/72 og 154/71 - Støttemur mot grensen mot kommunal vei Viva Iks EPHORTE
2019/3239 20190621 21.06.2019 Utgående brev 154/70 Ekebergløkka 49 - Støttemur Carl Joel Bäckman EPHORTE
2019/3277 20190621 21.06.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4094547349 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3299 20190621 21.06.2019 Utgående brev 159/4 - Kunstgressbane - Mangler i søknaden UNISPORT SCANDINAVIA AS EPHORTE
2019/3319 20190621 21.06.2019 Inngående brev 52/120 og 52/121 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/3517 20190621 21.06.2019 Utgående brev 145/1/27 Modum - Kløftefossveien 7 - Mangler alarm Aud Dagmar Torgersen EPHORTE
2019/3518 20190621 21.06.2019 Utgående brev 180/20 Øvre Eiker - Sønjuveien 65 - Mangler utløpsdykker Knut Sønju m.fl. EPHORTE
2019/3520 20190621 21.06.2019 Utgående brev 139/44 Lier - Ringeriksveien 402 - Høy vannstand Lutz Hoffmann m.fl. EPHORTE
2019/3522 20190621 21.06.2019 Inngående brev 108/18 - Påbygg på garasje Viva Iks EPHORTE
2019/3534 20190621 21.06.2019 Inngående brev Informasjonsskriv vedrørende operatørbyttet 1.juli 2019 i ambulanseflytjenesten - Luftambulansetjenesten Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/3537 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder for akutthjelpere - Høringsfrist 16.september 2019 Helsedirektoratet EPHORTE
2019/3538 20190621 21.06.2019 Inngående brev 7/3 Røyken - Søknad om dispensasjon til å sprøyte i Oslomarka Odd Kristian Kjos EPHORTE
2019/3540 20190621 21.06.2019 Inngående brev 64/53 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Geir Våme EPHORTE
2019/3541 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2019/3543 20190621 21.06.2019 Inngående brev 38/70 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Hilde Kari og Stein Vidar Joramo EPHORTE
2019/3544 20190621 21.06.2019 Inngående brev 178/59 - Spørsmål angående deling av eiendom og byggetillatelse Anders Martinsen EPHORTE
2019/3545 20190621 21.06.2019 Inngående brev 161/5 - Søknad om tillatelse i ett trinn Arkitektkontoret GASA AS EPHORTE
2019/3546 20190621 21.06.2019 Inngående brev 86/2 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/3547 20190621 21.06.2019 Inngående brev Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2019/3549 20190621 21.06.2019 Inngående brev 69/1 Drammen - Søknad om opprusting av landbruksvei - Flaskehals Maria Bostrøm EPHORTE
2019/3551 20190621 21.06.2019 Inngående brev Vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning - ETB AS - Org.nr. 916186347 Direktoratet for byggkvalitet EPHORTE
2019/3533 20190620 20.06.2019 Utgående brev 81/22 - Ferdigattest - Uthus Nina Kristine Mjåtvedt EPHORTE
2019/3496 20190620 20.06.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/3440 20190620 20.06.2019 Utgående brev 120/1/1 Sande - Glypnes 6 - Dobbeltfakturert Arnkværn Miljø EPHORTE
2019/3356 20190620 20.06.2019 Utgående brev Høring av søknad om driftskonsesjon for uttakene Lyngås massetak og Lier grustak - Tiltakshaver Franzefoss Pukk AS og NCGS AS Thorgeir Bjerknes m.fl. EPHORTE
2019/3375 20190620 20.06.2019 Utgående brev Kunngjøring - Intensjonskunngjøring - Brofinansiering Doffin m.fl. EPHORTE
2019/3394 20190620 20.06.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om fjerning av skilt som hindrer ferdsel med hest i Askveien Jan Heiberg EPHORTE
2019/3309 20190620 20.06.2019 Utgående brev 164/10 Vestsideveien 474 - Orientering om søknadsplikt FLIS & BAD AS EPHORTE
2019/3310 20190620 20.06.2019 Utgående brev 154/13 - Sanitærsøknad - Orientering om søknadsplikt LIER RØRSENTER AS EPHORTE
2019/3290 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4095018303 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3290 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO - st. ref. (4095018303) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3290 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO - st. ref. (4095018303) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3290 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4095018303 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3290 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO - st. ref. (4095018303) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3290 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent/Barne og ungdomsarbeider SFO Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4095018303 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3266 20190620 20.06.2019 Utgående brev 175/3 - Sanitærsøknad - Orientering om søknadsplikt ØVERSKOGEN MASKIN AS EPHORTE
2019/3228 20190620 20.06.2019 Utgående brev 163/79 - Mangelbrev BORGE ARNE MARTIN EPHORTE
2019/3213 20190620 20.06.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20190620 20.06.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20190620 20.06.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider Linnesstranda barnehage  - st. ref. 4091296247 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3200 20190620 20.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider / barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4091296247) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3181 20190620 20.06.2019 Inngående brev 14/5 m.fl. - Terminalen 31 og 33 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om riving av bygg for nytt sykehus Drammen kommune EPHORTE
2019/3148 20190620 20.06.2019 Utgående brev 113/85 og 113/122 - Sammenslåing er tinglyst - Matrikkelbrev 113/85 Willy Hermund Hansen EPHORTE
2019/3096 20190620 20.06.2019 Utgående brev Klage på støy - Pukkverkdrift Bjørn Engh EPHORTE
2019/3055 20190620 20.06.2019 Utgående brev 86/51 - Tilknytning til offentlig vann og avløp orientering om søknadsplikt FLIS & BAD AS EPHORTE
2019/2859 20190620 20.06.2019 Utgående brev 7/84 Modum - Gulsrudtangen 61 - Utslippstillatelse Trine Brekke EPHORTE
2019/2844 20190620 20.06.2019 Utgående brev 164/36 Vestsideveien 497 - Påkobling til kommunal VA-ledning FLIS & BAD AS EPHORTE
2019/2643 20190620 20.06.2019 Inngående brev Grovt tyveri fra Lier Kommune, laptopper, sak 14749150 Anders B. Holmsen EPHORTE
2019/2643 20190620 20.06.2019 Inngående brev Grovt tyveri fra Lier Kommune, laptopper, sak 14749150 Anders B. Holmsen EPHORTE
2019/2657 20190620 20.06.2019 Utgående brev 15/191 - Utsendelse av nytt matrikkelbrev Andreas Wisløff Samuelsen m.fl. EPHORTE
2019/2177 20190620 20.06.2019 Utgående brev Feil i rapportering Sintef EPHORTE
2019/2075 20190620 20.06.2019 Utgående brev 162/36 - Endring av adkomstvei Iluta Petersone EPHORTE
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev 152/173 - Ferdigattest Lars Laurendz EPHORTE
2019/1724 20190620 20.06.2019 Utgående brev 21/85 - Informasjon for å gi tillatelse til IG Roger Tøftum EPHORTE
2019/1020 20190620 20.06.2019 Utgående brev 97/55 - Status i sak HALVORSEN & REINE AS EPHORTE
2019/744 20190620 20.06.2019 Utgående brev 86/52 - Vestsideveien 457 - Sanitærsøknad FLIS & BAD AS EPHORTE
2019/726 20190620 20.06.2019 Utgående brev Opprettelse av rådyrvaldet "Tranby og omegn rådyrvald" - Lier Steinar Hennum EPHORTE
2019/727 20190620 20.06.2019 Inngående brev Utbetaling År2-5 2.termin Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2019/99 20190620 20.06.2019 Inngående brev 148/142 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank - Løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/23 20190620 20.06.2019 Inngående brev Lier - Utlegg skoleskogdager Terje Olav Ryd EPHORTE
2019/27 20190620 20.06.2019 Utgående brev 111/122 - Konsesjonsfritak Erik Godard m.fl. EPHORTE
2019/27 20190620 20.06.2019 Utgående brev 81/50 - 81/58 - Konsesjonsfritak Christel Alsaker EPHORTE
2019/4 20190620 20.06.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=255943) ***** EPHORTE
2018/4882 20190620 20.06.2019 Utgående brev 154/38 - Ferdigattest Jostein Kaasa EPHORTE
2018/3281 20190620 20.06.2019 Utgående brev 21/4 - Vann- og avløpsledninger orientering om søknadsplikt RØRLEGGER STRAND & CO AS EPHORTE
2018/3431 20190620 20.06.2019 Utgående brev 15/115 - Rammetillatelse med dispensasjon - Påbygg og underbygg SIVILARKITEKT MNAL PEDER BLINDHEIM AS EPHORTE
2018/2793 20190620 20.06.2019 Utgående brev 154/47 - Midlertidig brukstillatelse INNHUS AS EPHORTE
2018/1419 20190620 20.06.2019 Utgående brev 18/9 - Purring - Anmodning om dokumentasjon INGENIØR SINGH JHEETA EPHORTE
2017/4802 20190620 20.06.2019 Inngående brev 95/140 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2017/2593 20190620 20.06.2019 Utgående brev 83/8 Øvre Eiker - Kåsaveien 151 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Gudrun Kristin Lindberg EPHORTE
2017/588 20190620 20.06.2019 Inngående brev 100/11 - Kommentarer til krav om nabovarsling av enkelteiere B-Consult Prosjekt AS EPHORTE
2016/3858 20190620 20.06.2019 Utgående brev 172/101 - Ferdigattest Wojciech Roman Slodczyk EPHORTE
2016/3243 20190620 20.06.2019 Utgående brev 196/31 Øvre Eiker - Søknad om utslippstillatelse GRANLI VEL EPHORTE
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev 10/72 Nedre Eiker - Bilde fra tilsyn av minirenseanlegg Shahram Farmahini Farahani EPHORTE
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev 13/236 Nedre Eiker - Bilde fra tilsyn av minirenseanlegg Shahram Farmahini Farahani EPHORTE
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev 28/4 Nedre Eiker - Bilde av pumpekum ved tilsyn av minirenseanlegg Shahram Farmahini Farahani EPHORTE
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Utgående brev 30/30 Hurum Delsvikodden 2 - Utslippstillatelse Øystein Wergeland Rønning m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Inngående brev 28/8 Hurum - Breivika avløpsanlegg BraVA rådgivning EPHORTE
Ingen tilgang 20190620 20.06.2019 Utgående brev 3/41 Sande - Holmsåsveien 27 - Sikring av tanklokk Helge Fegth m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Utgående brev 31/4 - Krav om søknad om ferdigattest Britha Skarstad m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev 46/131 Røyken - Volloddveien 10 - Klage pålegg Anders Bjune EPHORTE
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Inngående brev 133/25 Øvre Eiker - Lurdalsveien 330 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Pål Thorkildsen EPHORTE
Ingen tilgang 20190619 19.06.2019 Utgående brev 16/86 - Ferdigattest Kristian Lie EPHORTE
2015/1250 20190619 19.06.2019 Utgående brev 30/63 - Krav om ferdigattest Gunvor Lampe EPHORTE
2015/313 20190619 19.06.2019 Inngående brev 172/5 Lier - Nye opplysninger Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2016/3379 20190619 19.06.2019 Utgående brev 76/134 Røyken - Damveien 3 - Vurdering av ulike løsninger Joran Stiansen EPHORTE
2016/3762 20190619 19.06.2019 Utgående brev 100/95 - Anmodning om redegjørelse ARKITEKTDESIGN JAN LIE EPHORTE
2015/1871 20190619 19.06.2019 Utgående brev 14/40 - Ferdigattest Audun Langgaard m.fl. EPHORTE
2015/5154 20190619 19.06.2019 Inngående brev 24/12 - Søknad om ferdigattest Ellen Kristin Bentzen EPHORTE
2015/5154 20190619 19.06.2019 Utgående brev 24/12 - Krav om ferdigattest Ellen Kristin Bentzen m.fl. EPHORTE
2017/265 20190619 19.06.2019 Utgående brev Oppsigelse av ordning Humana BPA EPHORTE
2017/265 20190619 19.06.2019 Utgående brev Bestilling av enkeltoppdrag Uloba SA EPHORTE
2016/4868 20190619 19.06.2019 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler våren 2019 - Videreutdanning for barnehagelærere Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2017/2362 20190619 19.06.2019 Utgående brev Svar på klage til helsetjenesten ***** EPHORTE
2017/5031 20190619 19.06.2019 Inngående brev 15/287 - Vedrørende nytt gjerde med piggtråd Set Arkitekter AS EPHORTE
2017/5915 20190619 19.06.2019 Inngående brev 107/25 - Søknad om igangsettingstillatelse BETTUM AS EPHORTE
2018/981 20190619 19.06.2019 Inngående brev 52/38 m.fl. – Etasjebenevning og nummerering arkitektkontoret k16 as EPHORTE
2018/796 20190619 19.06.2019 Utgående brev 151/71 - Ferdigattest, fasadeendring og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Anne Cathrine Helme EPHORTE
2018/765 20190619 19.06.2019 Inngående brev Samisk Anita Nybøe EPHORTE
2018/2417 20190619 19.06.2019 Utgående brev Dispensasjon fra utdanningskravet Merikroken barnehage - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3811 20190619 19.06.2019 Utgående brev Beregning av BYA og BRA Kjersti Gummerson EPHORTE
2018/3811 20190619 19.06.2019 Utgående brev Dispensasjon fra bebygd areal (BYA) Jens Paulke EPHORTE
2018/3957 20190619 19.06.2019 Inngående brev 159/17 - Ett-trinns søknadsbehandling Grube Bygg og Maskin AS EPHORTE
2018/4186 20190619 19.06.2019 Inngående brev 147/55 - Notat vedrørende opprydding R3 EPHORTE
2018/4186 20190619 19.06.2019 Utgående brev 147/55 - Notat vedrørende opprydding R3 EPHORTE
2018/4896 20190619 19.06.2019 Inngående brev 15/146 - VA-Kart AD Arkitekter AS EPHORTE
2019/2 20190619 19.06.2019 Inngående brev Invitasjon til Topplederkonferansen 22.-23.08 - Norsk Rådmannsforum Norsk Rådmannsforum EPHORTE
2019/3 20190619 19.06.2019 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/7 20190619 19.06.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00227722 Tilsyn Små Avløp - 1 av 2 - AR-19-MM-041008-01 Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190619 19.06.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00228727 Tilsyn små avløp - 5 av 5 - AR-19-MM-040731-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190619 19.06.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00228930 Avløpsvann - 5 av 6 - AR-19-MM-040829-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190619 19.06.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00228503 Tilsyn små avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-040630-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3536 Løpenr: 24172/2019 Dokument tittel: 129/18 - Vedrørende tursti Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 19637/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 21508/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Klage på svar vedrørende konsesjon Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger / innsyn til offentlig journal Natalia Kostilek EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4747 Løpenr: 13442/2019 Dokument tittel: 124/83 og 124/132 Kværnertomta - Overføring av sak Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 23026/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Midlertidig svar på klage på konsesjon Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4747 Løpenr: 13431/2019 Dokument tittel: 124/83 og 124/132 - Tillatelse til tiltak - Deling Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3356 Løpenr: 24026/2019 Dokument tittel: Høring av søknad om driftskonsesjon for uttakene Lyngås massetak og Lier grustak - Tiltakshaver Franzefoss Pukk AS og NCGS AS Arild Bakke EPHORTE
2019/99 20190619 19.06.2019 Inngående brev 112/153 Nedre Linneslia 19 - Melding om sanering av oljetank Hitech Energy EPHORTE
2019/99 20190619 19.06.2019 Inngående brev 113/22 Kvernbakken 42 - Melding om sanering av oljetank Hitech Energy EPHORTE
2019/1513 20190619 19.06.2019 Utgående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTE
2019/1773 20190619 19.06.2019 Inngående brev 133/58 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/2195 20190619 19.06.2019 Inngående brev 121/33 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/2696 20190619 19.06.2019 Inngående brev 39/130 - Søknad om igangsettingstillatelse Lierhus AS EPHORTE
2019/2700 20190619 19.06.2019 Inngående brev 83/6 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/2720 20190619 19.06.2019 Inngående brev Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - Svar på søknad Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2019/2763 20190619 19.06.2019 Inngående brev 99/37 - Tilleggsdokumentasjon Solheim Byggrådgivning EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2606 20190619 19.06.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Kvalitets- og utviklingsansvarlig Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4063200187 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3052 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder/produsent - St.Hallvard 2020 - st. ref. (4086633755) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3052 20190619 19.06.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder/produsent - St.Hallvard 2020 - st. ref. (4086633755) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE