eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 178/46 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 182/11 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Inngående brev 53/74 og 53/78 Hurum - Bekreftelse for søknad Åge Bøe EPHORTE
Ingen tilgang 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 181/1 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/1042 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 158/4 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/1043 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 160/5 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/1044 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 158/8 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/1439 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 183/19 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/6129 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 189/1 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2016/1986 20190819 19.08.2019 Inngående brev 12/2 Svelvik - Strømmveien 168 - Avklaring ansvarsforhold Haakon R Tønnesen EPHORTE
2016/1986 20190819 19.08.2019 Inngående brev 12/2 Svelvik - Strømmveien 168 - Svar fra Svelvik kommune Jane Nysæter Madsen EPHORTE
2016/3559 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 187/2 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2016/5177 20190819 19.08.2019 Internt notat uten oppfølging 145/7 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2017/2014 20190819 19.08.2019 Utgående brev 18/22 - Anmodning om redegjørelse SIVILARKITEKT F HANNESTAD EPHORTE
2017/5845 20190819 19.08.2019 Utgående brev 134/1 Lier - Tilleggsfaktura til 1. delutbetaling til Nils Olav Koppergård Grøstad Innovasjon Norge EPHORTE
2018/138 20190819 19.08.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Øvre Lianvei 21 Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/138 20190819 19.08.2019 Inngående brev Bemerkninger til Detaljregulering for Øvre Lianvei 21 Johnny Skriudalen EPHORTE
2018/1295 20190819 19.08.2019 Inngående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Underlag for møte den 26. juni 2019 Statens vegvesen EPHORTE
2018/1359 20190819 19.08.2019 Utgående brev 195/45 - Behov for ny ansvarlig søker Araz Ahmed Hevar EPHORTE
2018/1505 20190819 19.08.2019 Inngående brev Underretning til klager om avgjørelser tatt før saken er avsluttet - ***** ***** Sør-Øst Politidistrikt EPHORTE
2018/2040 20190819 19.08.2019 Inngående brev 159/144 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/2526 20190819 19.08.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.08.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2018/4195 20190819 19.08.2019 Utgående brev 144/57 - Avslag på søknad om dispensasjon HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE
2018/4795 20190819 19.08.2019 Inngående brev Uttalelse til prinsippavklaring for oppfylling/rassikring Opsalravinen Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2019/4 20190819 19.08.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=93ebr5) ***** EPHORTE
2019/4 20190819 19.08.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=w4pr36) ***** EPHORTE
2019/7 20190819 19.08.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234205 Tilsyn små avløp - 4 av 4 - AR-19-MM-059901-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190819 19.08.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00233937 Tilsyn små avløp - 5 av 5 - AR-19-MM-058548-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190819 19.08.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234252 Tilsyn små avløp - 1 av 2 - AR-19-MM-059600-01 Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190819 19.08.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234105 Resipient (Små innsjø) - 3 av 3 - AR-19-MM-059900-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/8 20190819 19.08.2019 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Vestre Viken HF EPHORTE
2019/7 20190819 19.08.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00234252 Tilsyn små avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-059600-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/10 20190819 19.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2301 Løpenr: 30899/2019 Dokument tittel: 1/126 Hurum - Åsheimveien 6 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt Ole Ørjan Hilden EPHORTE
2019/10 20190819 19.08.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/99 20190819 19.08.2019 Utgående brev Etterspurt informasjon om firmaer som utfører arbeid med oljetanker Synnøve Johansen EPHORTE
2019/99 20190819 19.08.2019 Inngående brev 15/223 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2019/699 20190819 19.08.2019 Inngående brev 124/132 - Svar på mangelbrev Arkitektene Astrup og Hellern EPHORTE
2019/699 20190819 19.08.2019 Inngående brev 124/132 - Revidert overvannsplan Nils Christoffer Gevelt EPHORTE
2019/993 20190819 19.08.2019 Inngående brev Svar på tilsyn fra Borger - Organisasjonskart og Stillingsbeskrivelser Borger EPHORTE
2019/1755 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vurdering av om gbnr 126/4, 122/1 og 124/18 i Lier kommune er én driftsenhet etter jordloven § 12 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/2647 20190819 19.08.2019 Inngående brev Pressemelding - Sykkelrittet Ronde van Vestkant 23-25 august 2019 Bærum og Omegn Cykleklubb EPHORTE
2019/2818 20190819 19.08.2019 Utgående brev Forbud mot oljefyr fra 2020 - Hvem i kommunen skal bedrive tilsyn? Sikke Næsheim m.fl. EPHORTE
2019/3038 20190819 19.08.2019 Inngående brev 65/1 m.fl. - Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn - Lindum Egge AS Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/3122 20190819 19.08.2019 Inngående brev 14/22, 14/267 og 14/261 - Svar på foreløpig tilbakemelding, søknad om graving, spunting, oppfylling og utfylling LINK Arkitektur AS EPHORTE
2019/3130 20190819 19.08.2019 Inngående brev 145/460 - Søknad om dispensasjon Vidar Toftøy EPHORTE
2019/3131 20190819 19.08.2019 Inngående brev 182/2 Lier - Uttalelse vedrørende naturmiljø Fylkesmannen Oslo og Viken EPHORTE
2019/3199 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Pedagogisk leder - st. ref. (4091263697) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3199 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder Linnesstranda barnehage og Hennummarka barnehage - st. ref. 4091263697 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3213 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3592 20190819 19.08.2019 Utgående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder i Heia FUS barnehage - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3658 20190819 19.08.2019 Inngående brev Høring - Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) Kunnskapsdepartementet EPHORTE
2019/3744 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. - st. ref. (4104765745) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3744 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4104765745 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3838 20190819 19.08.2019 Inngående brev 85/1 Lier - Baneveien 273 - Driveplikt Elisabeth og Jørgen Hårberg Jensrud EPHORTE
2019/3841 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Deltidsstilling og tilkallingsvikar som brukerstyrt personlig assistent for en 25 år gammel jente med nedsatt funksjonsevne. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4108151138 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3841 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Deltidsstilling og tilkallingsvikar som brukerstyrt personlig assistent for en 25 år gammel jente med nedsatt funksjonsevne. - st. ref. (4108151138) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3863 20190819 19.08.2019 Inngående brev 104/39 - Søkers svar på gesimshøyde Hogne Øye Sætre EPHORTE
2019/3955 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4024 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ledig 60 % fysioterapihjemmel i Lier kommune - st. ref. (4113245216) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4024 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ledig 60 % fysioterapihjemmel i Lier kommune Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4113245216 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4025 20190819 19.08.2019 Inngående brev Hundebråk/støy i nabolaget - Ny henvendelse Rolandas Jurkus EPHORTE
2019/4070 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4096 20190819 19.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fastlegehjemmel - st. ref. (4116817618) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4096 20190819 19.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fastlegehjemmel Lier kommune - st. ref. 4116817618 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4159 20190819 19.08.2019 Inngående brev 28/416 Hurum - Rasmusbakken 18 B - Korrespondanse om bruk av forbrenningstoalett Magne Sand Jahren EPHORTE
2019/4167 20190819 19.08.2019 Inngående brev Garanti nr 00935-02-1919337 - Garantierklæring DNB Bank ASA EPHORTE
2019/4169 20190819 19.08.2019 Inngående brev 124/102 - Tranby torg 4 - Utbedring av vannlekkasje - Varsel om at VIVA IKS vurderer å vedta pålegg Viva Iks EPHORTE
2019/4170 20190819 19.08.2019 Inngående brev Vedlikehold av tursti - Lierbanen Anine Mindt-Soot EPHORTE
2019/4172 20190819 19.08.2019 Inngående brev 198/1 - Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2019/4173 20190819 19.08.2019 Inngående brev 57/130 Hurum - Varsel om oppstart av reguleringsarbeider Skaara Arkitekter AS EPHORTE
2019/4175 20190819 19.08.2019 Utgående brev Forespørsel om oljeutskiller Buskerud VA AS EPHORTE
2019/4175 20190819 19.08.2019 Inngående brev Forespørsel om oljeutskiller Morten Mikalsen EPHORTE
2019/4176 20190819 19.08.2019 Inngående brev Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020 ved fylkessammenslåing Kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTE
2019/4164 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4118664510 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4164 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut - st. ref. (4118664510) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4164 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4118664510 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4164 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut - st. ref. (4118664510) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4165 20190818 18.08.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/4164 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut - st. ref. (4118664510) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4164 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4118664510 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3997 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Slettet: Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112604550) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3997 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Slettet: Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112604550 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3841 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Deltidsstilling og tilkallingsvikar som brukerstyrt personlig assistent for en 25 år gammel jente med nedsatt funksjonsevne. - st. ref. (4108151138) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3841 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Deltidsstilling og tilkallingsvikar som brukerstyrt personlig assistent for en 25 år gammel jente med nedsatt funksjonsevne. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4108151138 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3744 20190818 18.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4104765745 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3744 20190818 18.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. - st. ref. (4104765745) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3744 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. - st. ref. (4104765745) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3744 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4104765745 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4164 20190817 17.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4118664510 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4164 20190817 17.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikar sykepleier/helsefagarbeider/miljøterapeut - st. ref. (4118664510) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4164 20190817 17.08.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/4166 20190816 16.08.2019 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte - Barnevern - Lier kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/4160 20190816 16.08.2019 Internt notat uten oppfølging Databehandleravtale for tjenestene iktplan.no, kompetanse.udir.no, etwinning.no, flexite!Exam EPHORTE
2019/4163 20190816 16.08.2019 Inngående brev Syrinveien og Berberissveien - Forespørsel om oppmåling Svein Daae Norman EPHORTE
2019/4146 20190816 16.08.2019 Utgående brev 36/67 Røyken Bøveien 3G - Svar på grunnlag faktura Rui Delgado EPHORTE
2019/4158 20190816 16.08.2019 Inngående brev Velkommen til egenvurdering Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/4070 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer - st. ref. (4115556668) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4070 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider vikariat 100 % og et ønske om flere vikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115556668 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4071 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vil du være personlig assistent og bidra til en meningsfull hverdag?Vi søker etter fleksible tilkallingsvikarer Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4115577519 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4071 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vil du være personlig assistent og bidra til en meningsfull hverdag?Vi søker etter fleksible tilkallingsvikarer - st. ref. (4115577519) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4037 20190816 16.08.2019 Inngående brev Kulturprisen 2019 - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112935795) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4002 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112935795 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4023 20190816 16.08.2019 Utgående brev 95/134 - Anmodning om høringsuttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/3997 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Slettet: Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater - st. ref. (4112604550) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3997 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Slettet: Kommunikasjonsrådgiver - digitale flater Lier kommune - st. ref. 4112604550 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling - st. ref. (4111103965) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3951 20190816 16.08.2019 Utgående brev 24/3 - Anmodning om høringsuttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/3744 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. - st. ref. (4104765745) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3744 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere/vernepleiere søkes til nyopprettede, faste stillinger i turnus, nytt botiltak. Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4104765745 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3809 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Familieterapeut - st. ref. (4104803124) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3809 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4104803124 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3841 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Deltidsstilling og tilkallingsvikar som brukerstyrt personlig assistent for en 25 år gammel jente med nedsatt funksjonsevne. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4108151138 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3841 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Deltidsstilling og tilkallingsvikar som brukerstyrt personlig assistent for en 25 år gammel jente med nedsatt funksjonsevne. - st. ref. (4108151138) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3655 20190816 16.08.2019 Utgående brev 45/1 - Kotehøyde for ny driftsbygning Marit Langerud Johansen EPHORTE
2019/3545 20190816 16.08.2019 Inngående brev 161/12 - Anmodning om utsatt frist for behandling av sak Arkitektkontoret GASA AS EPHORTE
2019/3213 20190816 16.08.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20190816 16.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/2897 20190816 16.08.2019 Utgående brev 152/186 - Rammetillatelse - Tilbygg, terrasse og garasje ARKITEKTUR & BYGGSØK M JOHANSEN EPHORTE
2019/2939 20190816 16.08.2019 Inngående brev 95/47 - Anmodning om utsatt frist Sivilarkitekt Jørn Eskeland EPHORTE
2019/2556 20190816 16.08.2019 Utgående brev 120/29 - Midlertidig brukstillatelse TEGN 3 AS EPHORTE
2019/10 20190816 16.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1841 Løpenr: 19149/2019 Dokument tittel: Sluttbehandling kommuneplanens arealdel Truls Pedersen EPHORTE
2019/38 20190816 16.08.2019 Utgående brev 123/116 - Ferdigattest Eldbjørg A Henriksen EPHORTE
2019/4 20190816 16.08.2019 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4897 20190816 16.08.2019 Inngående brev 154/67 - Etterspør svar på henvendelse - Rasfare på tomter på Ekebergåsen feltet Linn Rolstad EPHORTE
2018/4205 20190816 16.08.2019 Inngående brev HMS-årsrapport 2018 - Carboline Norge AS Carboline Norge AS EPHORTE
2018/3699 20190816 16.08.2019 Inngående brev 48/18 - Melding om konkursåpning - Vikersund Produksjon og Drift AS Advokatene Schade Rivrud Smith & Austad DA EPHORTE
2018/3749 20190816 16.08.2019 Utgående brev 95/149 - Ferdigattest AF DECOM AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev Analyserapport Knut Håkon Sylling Knut Håkon Sylling EPHORTE
2018/2515 20190816 16.08.2019 Inngående brev 123/87 - Spørsmål om innsetting nytt vindu AD Arkitekter A/S EPHORTE
2018/2465 20190816 16.08.2019 Utgående brev 115/26 - Svar på henvendelse Ida Camilla Hals EPHORTE
2018/1359 20190816 16.08.2019 Utgående brev 195/45 - Mangler ved mottatt søknad om ferdigattest DRAMMENSHUS & HYTTER AS EPHORTE
2018/598 20190816 16.08.2019 Utgående brev 156/6 - Midlertidig brukstillatelse HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE
2017/5845 20190816 16.08.2019 Inngående brev 134/1 Lier - Faktura som bes om å inngå i 1. delutbetaling Camilla Frogner Pedersen EPHORTE
2017/2015 20190816 16.08.2019 Inngående brev 155/26 Eirik Bruset EPHORTE
2017/3269 20190816 16.08.2019 Inngående brev 145/431 - Melding om endring av ansvarsrett Anna og Jaroslaw Kostilek EPHORTE
2015/431 20190816 16.08.2019 Utgående brev 38/46 Kjellstadveien 34 - Godkjente tegninger Solli Arkitekter AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev 36/93 Drammen - Grønlibakken 24 - Klage Hilde Johansen EPHORTE
2014/4004 20190816 16.08.2019 Utgående brev 48/30 - Kopi av søknad og tillatelse Toril B Egilsdatter Bøhn EPHORTE
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Utgående brev 49/25 Drammen - Bekreftelse DNB Eiendom EPHORTE
Ingen tilgang 20190816 16.08.2019 Inngående brev 21/1 Svelvik - Ebbestad Gårdsvei 25 - Søknad om dispensasjon for tiltak ved Ebbestadvannet Jane Nysæter Madsen EPHORTE
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Avtale om møte Hindhamar AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev 72/20 Røyken - Annillaveien 10 - Informasjon om eiendom Frem Eiendomsmegling EPHORTE
2014/5024 20190815 15.08.2019 Utgående brev 134/2 Modum - Hasselveien 130 - Innfridd pålegg om utbedring av minirenseanlegg Hege Renée Henriksen EPHORTE
2018/598 20190815 15.08.2019 Utgående brev 156/6 - Mangler ved søknad om midlertidig brukstillatelse Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2018/598 20190815 15.08.2019 Inngående brev 156/6 - Dokumentasjon tilknyttet søknad om midlertidig brukstillatelse Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2017/4480 20190815 15.08.2019 Utgående brev 49/56 - Ferdigattest Ellen Vikmoen EPHORTE
2018/1359 20190815 15.08.2019 Inngående brev 195/45 - Vedrørende søknad om ferdigattest - Konkurs Nina Kristine Mjåtvedt EPHORTE
2018/1359 20190815 15.08.2019 Utgående brev 195/45 - Bekreftelse på mottatt endring av ansvarsrett DRAMMENSHUS & HYTTER AS EPHORTE
2018/1359 20190815 15.08.2019 Utgående brev 195/45 - Mangler ved søknad om ferdigattest Nina Kristine Mjåtvedt EPHORTE
2018/981 20190815 15.08.2019 Inngående brev 52/38 - 52/39 - 52/45 - 52/46 -52/49 og 52/155 - Søknad om igangsettingstillatelse og endring av ansvarsretter Arkitektkontoret K16 AS EPHORTE
2018/1633 20190815 15.08.2019 Utgående brev 137/10 - Bekreftelse på mottatt endring av ansvarsrett AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/2167 20190815 15.08.2019 Inngående brev 154/60 - Spørsmål vedrørende ferdigattest Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Dokumentasjon solgt grovfôr Knut Håkon Sylling EPHORTE
Ingen tilgang 20190815 15.08.2019 Inngående brev Dokumentasjon solgt grovfôr Lisbeth Klemetsdal EPHORTE
2018/3925 20190815 15.08.2019 Inngående brev 111/3 - Godkjent utvidet arbeidsperiode sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/4897 20190815 15.08.2019 Utgående brev 154/66 og 67 - Dokumenttilsyn INNHUS AS EPHORTE
2018/4785 20190815 15.08.2019 Inngående brev 100/117 - Søknad om igangsettingstillatelse AD Arkitekter AS EPHORTE
2019/4 20190815 15.08.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=269388) ***** EPHORTE
2019/4 20190815 15.08.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=269345) ***** EPHORTE
2019/6 20190815 15.08.2019 Utgående brev Åpen søknad - Byggingeniør Magnus Solheim EPHORTE
2019/10 20190815 15.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4471 Løpenr: 29667/2019 Dokument tittel: Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Flåtan tursti - 54086 Svein Helge Torgersen EPHORTE
2019/12 20190815 15.08.2019 Inngående brev Utlån av barnevernmapper - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ForvaltningSenteret EPHORTE
2019/99 20190815 15.08.2019 Inngående brev Sanert oljetank Fosshaugveien 6 Joakim Osen Kristiansen EPHORTE
2019/69 20190815 15.08.2019 Inngående brev Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - Søknad Lier rotary klubb EPHORTE
2019/1755 20190815 15.08.2019 Utgående brev 126/4, 122/1 og 124/18 - Ytterligere opplysninger Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/999 20190815 15.08.2019 Inngående brev 174/42 - Tiltak på eiendommen Syllinghaugen 16 Jens J. Hjelmeset EPHORTE
2019/1251 20190815 15.08.2019 Utgående brev 16/125 - Uttalelse før innsending av skiltsøknad Skilt design AS EPHORTE
2019/732 20190815 15.08.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - Lier kulturscene 10.10.2019 - Forestillingen om min mor Lier Kommune EPHORTE
2019/732 20190815 15.08.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - Lier kulturscene 20.09.2019 - Rigmor Galtung Lier Kommune EPHORTE
2019/732 20190815 15.08.2019 Utgående brev Skjenkebevilling - Lier kulturscene 05.10.2019 - Stein Torleif Bjella, solokonsert Lier Kommune EPHORTE
2019/2521 20190815 15.08.2019 Utgående brev Sammenkomst i forbindelse med veterandagen Arne Stene EPHORTE
2019/2813 20190815 15.08.2019 Inngående brev 120/29 - Midlertidig brukstillatelse Lier kommune EPHORTE
2019/2873 20190815 15.08.2019 Inngående brev 109/7 - Utsettelse svarfrist Øst Bygg og Prosjektering as EPHORTE
2019/3213 20190815 15.08.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3213 20190815 15.08.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/3130 20190815 15.08.2019 Inngående brev 145/460 - Utsatt frist Vidar Toftøy EPHORTE
2019/3582 20190815 15.08.2019 Inngående brev 48/26 - Søknad om tillatelse i ett trinn Pro Arkitekt AS EPHORTE
2019/3655 20190815 15.08.2019 Utgående brev 45/1 - Anmodning om uttalelse BUSKERUD FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
2019/3655 20190815 15.08.2019 Utgående brev 45/1 - Behov for høringsuttalelse og dokumentasjon på drikkevannskvalitet Marit Langerud Johansen EPHORTE
2019/3653 20190815 15.08.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål 3 Mercell Norge AS EPHORTE