eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2839 20180718 18.07.2018 Utgående brev 113/53 - Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Sissel Vold
2017/4003 20180718 18.07.2018 Utgående brev 83/101 - Behov for oppklaring (avkjøringstillatelse, vanntilførsel over annens grunn) Åste Helen Dahl
2018/1438 20180718 18.07.2018 Utgående brev 33/1 Hurum - Midlertidig svar på klage på vedtak Heidi Stav
2018/2084 20180718 18.07.2018 Utgående brev 154/68 - Endring av tillatelse Robert Bakke
2018/2327 20180718 18.07.2018 Utgående brev 154/51 - Garasje Kristoffer Gravdal
2017/5818 20180718 18.07.2018 Utgående brev 95/131 - Igangsettingstillatelse. SG ARKITEKTUR AS
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev 96/4 Sande - Resultater av prøvetaking Per Øyvind Bolstad
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev 131/6 Sande - Resultater av prøvetaking Jacob Harald Kollerud m.fl.
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev 140/17 Lier - Resultater av prøvetaking Anita Ask m.fl.
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev 190/26 Lier - Resultater av prøvetaking Hans Olaf Heslien m.fl.
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev 166/8 Lier - Resultater av prøvetaking Unni Nygård Apenæs
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev 169/6 Lier - Resultater av prøvetaking Hellik Råen
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Utgående brev 82/21 Lier - Resultater av prøvetaking Vibeke Skavold m.fl.
2018/2969 20180718 18.07.2018 Inngående brev Databehandleravtale - NOKAS AS NOKAS AS
2018/2967 20180718 18.07.2018 Inngående brev 51/4 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Torger Sauve
2017/4003 20180718 18.07.2018 Inngående brev 83/101 - Avkjøringstillatelse - Skjøte (vannledning) Andre Steinset
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** *****
2017/3102 20180718 18.07.2018 Inngående brev 70/42 - Bildedokumentasjon - Kantstein Daniel Tomter
2018/2974 20180718 18.07.2018 Inngående brev 145/16 Modum - Søknad om utslipp Venåsen Rørservice AS
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2964 20180718 18.07.2018 Inngående brev 51/4 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Torger Sauve
2018/2405 20180718 18.07.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
Ingen tilgang 20180718 18.07.2018 Inngående brev 12/16 Øvre Eiker - Øvre Skistadvei 9 - Angående faktura for utslippstillatelse Willy Olsen
2018/30 20180718 18.07.2018 Inngående brev Utlån av elevmappe - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS
2018/2405 20180718 18.07.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2017/3289 20180718 18.07.2018 Inngående brev 32/21 - Vedrørende nabovarsel Sonja og Roar Borge
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2973 20180718 18.07.2018 Inngående brev 148/95 og 148/96 - Grensepåvisning Christian Finnberg
2018/2679 20180718 18.07.2018 Inngående brev 37/20 - Redegjørelse Sameiet Espedal
2018/2015 20180718 18.07.2018 Utgående brev Tillatelse til uttrekk av innbyggere i Lier kommune Evry
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått ***** ***** ***** ***** *****
2015/4508 20180718 18.07.2018 Utgående brev 159/125 - Endring i gitt tillatelse ARKITEKTKONTORET HAUGER AS
2018/2972 20180718 18.07.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Anmodning om uttalelse fra skattemyndighet *****
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått ***** ***** ***** ***** *****
2018/2968 20180718 18.07.2018 Inngående brev Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2017 med Bufetat Helsetilsynet
2018/4 20180718 18.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2126 20180718 18.07.2018 Utgående brev 154/54 - Endring av tillatelse Søren Alexandersen
2016/3681 20180718 18.07.2018 Utgående brev 15/164 - Endring av tillatelse Torgeir Mortensen
2016/1339 20180718 18.07.2018 Internt notat 143/1 - Anmodning om uttalelse - Bolig for sesongarbeider Rebecca Ehrlenbruch Martinsen
2016/1339 20180718 18.07.2018 Utgående brev 143/1 Mangler i søknad Sigmund Heier
2018/566 20180718 18.07.2018 Inngående brev Døde trær langs gangvei Thomas Kjemprud
2018/201 20180718 18.07.2018 Utgående brev 83/18 Lier - Svar på søknad om fylling Martinus Opsahl
2017/3034 20180718 18.07.2018 Inngående brev 15/44 - Tilskudd til våningshus Buskerud fylkeskommune
2016/4941 20180718 18.07.2018 Internt notat uten oppfølging 170/1 og 170/2 - Landbruksfaglig uttalelse til søknad om oppføring av brakkerigg og vognskjul Lars Olav Wilhelmsen
2018/7 20180717 17.07.2018 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00200768 Tilsyn små avløp - 7 av 7 - AR-18-MM-016642-01 Eurofins Environment
2018/13 20180717 17.07.2018 Inngående brev Knut Auvi - Anmodning om utbetaling over skogfond Knut Auvi
2018/642 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Christian Leer
2018/4 20180717 17.07.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180717 17.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180717 17.07.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180717 17.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/23 20180717 17.07.2018 Inngående brev Auto Transport Service - Lierterminalen - Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Norsk Spesialolje AS
2018/4 20180717 17.07.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180717 17.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180717 17.07.2018 Inngående brev Startlån feil og mangel forespørsel ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/5 20180717 17.07.2018 Inngående brev Etterinnmelding i pensjonsordningen - Lier kommune - ***** ***** Fagforbundet
2018/2955 20180717 17.07.2018 Inngående brev 48/203 - Forespørsel på byggesak. Willy Møllberg
2018/688 20180717 17.07.2018 Inngående brev 93/28 - Søknad igangsettingstillatelse Mesterhus Asker og Bærum AS
2018/7 20180717 17.07.2018 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00200586 Små avløp - 6 av 6 - AR-18-MM-016582-01 Eurofins Environment
2018/566 20180717 17.07.2018 Inngående brev Felling av trær Eli Arntsen
2018/2405 20180717 17.07.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2017/5724 20180717 17.07.2018 Inngående brev 14/45 - Ettersendelse av mangler Ban Eiendom AS
2017/4963 20180717 17.07.2018 Inngående brev 159/141 - Gjennomføringsplan Lierhus AS
2018/2889 20180717 17.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling Nøstehagen - st. ref. 3866534068 ***** ***** *****
2018/2889 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling - st. ref. (3866534068) - ***** ***** *****
2018/2672 20180717 17.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere for tilkallingsvakter Nøstehagen - st. ref. 3857537219 ***** ***** ***** *****
2018/2672 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleiere for tilkallingsvakter - st. ref. (3857537219) - ***** ***** ***** *****
2018/2507 20180717 17.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende utfordringer i en virksomhet i utvikling. Faste stillinger og vikariater Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3850483615 ***** ***** ***** *****
2018/2507 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende utfordringer i en virksomhet i utvikling. Faste stillinger og vikariater - st. ref. (3850483615) - ***** ***** ***** *****
2018/2491 20180717 17.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Analyse og økonomistyring Økonomienheten - st. ref. 3845767832 ***** ***** *****
2018/2491 20180717 17.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Analyse og økonomistyring - st. ref. (3845767832) - ***** ***** *****
2018/2318 20180717 17.07.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fast nattstilling, sykepleier Nøstehagen - st. ref. 3837806395 ***** ***** *****
2018/2537 20180716 16.07.2018 Utgående brev 50/102 Mangler i søknad HAMMER OG SAG AS
2018/2949 20180716 16.07.2018 Inngående brev 162/36 - Bruksendring Steinar Fredriksen Dranger
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket ***** ***** ***** ***** *****
2018/7 20180716 16.07.2018 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00200214 Drikkevann - 6 av 6 - AR-18-MM-016564-01 Eurofins Environment
2018/1121 20180716 16.07.2018 Inngående brev 133/41 - Vedrørende kvalifikasjonskrav Katrina Urbanik
2018/2953 20180716 16.07.2018 Inngående brev 121/30 - Søknad om tillatelse til tiltak AMB arkitekter AS
2018/11 20180716 16.07.2018 Inngående brev Linda Skjeldrum - Anmodning om utbetaling over skogfond Linda Skjeldrum
2018/2591 20180716 16.07.2018 Inngående brev 112/225 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Christer Rønning
2018/2163 20180716 16.07.2018 Inngående brev 77/2 Røyken - Rapport befaring kulturminner Buskerud fylkeskommune
2016/5108 20180716 16.07.2018 Inngående brev 70/42 - Kontrollerklæring med sluttrapport Fireafe AS
2018/159 20180716 16.07.2018 Inngående brev 50/11 - Antatt trafikk Frantz Hegg Gartneri AS
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet pga. manglende svar ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/5696 20180716 16.07.2018 Inngående brev Mattilsynet fatter vedtak vedrørende mangel på autorisasjonsbevis og plantevernjournal og vedrørende avvik ved oppbevaring av plantevernmidler. Mattilsynet
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Startlån feil og mangel forespørsel ***** ***** ***** ***** *****
2018/2431 20180716 16.07.2018 Inngående brev 70/42 - Retur av tinglyst dokument Kartverket tinglysing
2018/2480 20180716 16.07.2018 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale etter AML § 10-12 (4) mellom fagforbundet og Lier kommune Fagforbundet
2018/14 20180716 16.07.2018 Inngående brev Jørn Thomas Nygaard - Anmodning om utbetaling over skogfond Jørn Thomas Nygaard
2018/11 20180716 16.07.2018 Inngående brev Dag Andreas Gundesø - Anmodning om utbetaling over skogfond Dag Andreas Gundesø
2018/2947 20180716 16.07.2018 Inngående brev Anmeldelse - Tyveri av sykkel *****
2018/2946 20180716 16.07.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Påleggstrekk *****
2018/2945 20180716 16.07.2018 Inngående brev 60/15 Modum - Forespørsel om dokumentasjon på forslag til avløpshåndtering Modum kommune
2015/4222 20180716 16.07.2018 Inngående brev 34/50 Slettaveien 5 - Tilknyttet kommunalt avløp Svelvik kommune
Ingen tilgang 20180716 16.07.2018 Inngående brev 3/41 Sande - Holmsåsveien 27 - Søknad om utslippstillatelse Vidar Lolland og Helge Fegth
2017/501 20180716 16.07.2018 Inngående brev 154/41 - Mur Ulf Elvsveen
2018/2535 20180716 16.07.2018 Utgående brev 115/70 Tillatelse til tiltak. Forstøtningsmur HRTB AS
2018/1303 20180716 16.07.2018 Inngående brev 15/318 - Klage Åse Figenschau
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet pga. manglende svar ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** *****
2017/126 20180716 16.07.2018 Inngående brev 65/22 - Retur av tinglyst dokument Kartverket tinglysing
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** *****
2018/2405 20180716 16.07.2018 Inngående brev Klage på redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid - ***** ***** ***** *****
2018/13 20180716 16.07.2018 Inngående brev Solveig Horn - Anmodning om utbetaling over skogfond Solveig Horn
2018/2950 20180716 16.07.2018 Inngående brev 21/85 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Einar Bjerve
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180716 16.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1832 20180716 16.07.2018 Inngående brev Avtale om leveranse av inn på tunet - Rinen AS Hegg Skole
2016/1239 20180716 16.07.2018 Inngående brev 52/145 - Søknad om tillatelse til tiltak - Del 2 Arkitektkontoret K16 AS
Ingen tilgang 20180716 16.07.2018 Inngående brev 14/228 Nedre Eiker - Avløpsanlegg Klaro Renseanlegg
2016/1239 20180716 16.07.2018 Inngående brev 52/145 - Søknad om tillatelse til tiltak - Del 1 Arkitektkontoret K16 AS
Ingen tilgang 20180716 16.07.2018 Utgående brev 142/12 Modum - Refsalveien 269 - Angående kvittering for gjennomført tilsynsbesøk på renseanlegg Jan Erik Amundsen
2015/5011 20180716 16.07.2018 Inngående brev 34/108 Svelvik - Slettaveien 7 - tilknyttet kommunalt avløp Svelvik kommune
Ingen tilgang 20180716 16.07.2018 Inngående brev 67/18 - Dispensasjon fra byggegrensen for oppføring av mur langs Fv. 21 Statens vegvesen
2018/2405 20180716 16.07.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/2405 20180716 16.07.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/2405 20180716 16.07.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/2889 20180716 16.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling Nøstehagen - st. ref. 3866534068 ***** ***** *****
2018/2889 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling - st. ref. (3866534068) - ***** ***** *****
2018/2491 20180716 16.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Analyse og økonomistyring Økonomienheten - st. ref. 3845767832 ***** ***** ***** *****
2018/2491 20180716 16.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Analyse og økonomistyring - st. ref. (3845767832) - ***** ***** ***** *****
2018/27 20180716 16.07.2018 Utgående brev 128/7 og 128/12 - Bekreftelse på konsesjonsfritak Eiendomsmegler 1 Buskerud-Vestfold
2018/4 20180714 14.07.2018 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2889 20180714 14.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling Nøstehagen - st. ref. 3866534068 ***** ***** *****
2018/2889 20180714 14.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling - st. ref. (3866534068) - ***** ***** *****
2018/2943 20180713 13.07.2018 Inngående brev 196/1 og 196/13 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Tore Frogner og Ernst E. Wolfgang
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** *****
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Plankompaniet AS
2018/2942 20180713 13.07.2018 Inngående brev 169/12 - Søknad om tillatelse til tiltak Vegard Dønnessen
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 - Presisering av ferdigmelding VIVA IKS
2018/2876 20180713 13.07.2018 Inngående brev 175/1, 175/2 og 177/1 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ekeberg Myhrene AS
2018/2932 20180713 13.07.2018 Utgående brev 141/2 Lier - Svar på søknad om SMIL - Inngjerding for beiting Torstein Borgevad
2018/2931 20180713 13.07.2018 Utgående brev 53/28 Modum - Stasjonshaugen 5 - Mangler utløpsdykker Reidun Formo Sandland m.fl.
2018/4 20180713 13.07.2018 Utgående brev Finansieringsbevis på startlån - ***** ***** ***** *****
2018/2923 20180713 13.07.2018 Utgående brev 104/1 Drammen - Svar på søknad om SMIL - Hydroteknisk anlegg Arnt Jarle Nordholm
2018/1175 20180713 13.07.2018 Utgående brev 115/158 Tillatelse til tiltak - Enebolig BLOCK WATNE AS
2017/3561 20180713 13.07.2018 Utgående brev Microklinikken DA - mottatt melding MICKROKLINIKKEN DA
2017/3561 20180713 13.07.2018 Utgående brev Hasselbakken Negledesign - Mottatt melding HASSELBAKKEN NEGLEDESIGN ANNE LUNDAR KEISER
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Utgående brev 36/66 - Oversendelse av klage for uttalelse Anders H Høstmælingen m.fl.
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 - Bilde av sti Håkon Duesund
2018/7 20180713 13.07.2018 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00200420 Tilsyn små avløp - 6 av 6 - AR-18-MM-016338-01 Eurofins Environment
2018/2935 20180713 13.07.2018 Inngående brev 56/1 og 56/7 - Fradeling av grunn fra landbrukseiendom Drammen kommune, vei, natur og idrett
2018/2217 20180713 13.07.2018 Inngående brev 151/5 - Anmodning om utsettelse av svarfrist Vivos byggkonsult
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 43/6 Lier - Montert biovac minirenseanlegg Biovac Environmental Technology AS
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/42 - Godkjent søknad om ferdigmelding - Leilighet nr 2 Viva Iks
2018/24 20180713 13.07.2018 Inngående brev 174/31 Lier - Meieribakken 19 - Utført tankrens Norva24 Ringeriket Septikservice
2018/1499 20180713 13.07.2018 Inngående brev 47/6 - Klage på vedtak behandling etter jordloven vedrørende fradeling boligtomt Plankompaniet AS
2018/1199 20180713 13.07.2018 Utgående brev 115/158 Tillatelse til tiltak - Enebolig BLOCK WATNE AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 30/52 Hurum - Knattvoldlia - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 29/23 Hurum - Skjøttelvikveien 81 - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 29/35 Hurum - Skjøttelvikveien 93 - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 29/26 Hurum - Skjøttelvikveien 75 - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 29/31 Hurum - Skjøttelvikveien 89 - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Utgående brev 36/66 - Politisk klagebehandling ASPLAN VIAK AS
2016/1269 20180713 13.07.2018 Utgående brev 50/64 og 50/293 - Oversender tinglyste dokumenter - Sammenslåinger er tinglyst Sven Jacob Jacobsen
2018/1346 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging Avtale med Innkjøpskontoret
2018/1172 20180713 13.07.2018 Utgående brev 115/158 Tillatelse til tiltak - Enebolig BLOCK WATNE AS
2018/2801 20180713 13.07.2018 Utgående brev 129/15 - Bekreftelse på mottatt søknad SIV. ING. STENER SØRENSEN AS
2018/2913 20180713 13.07.2018 Inngående brev 86/17 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks
2018/3 20180713 13.07.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2018/3 20180713 13.07.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev Helgerud barnegård - Rapport CO2-logging 21.06.18 Kristian Johansen
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån feil og mangel forespørsel ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 28/34 Hurum - Presteveien 8 - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 29/28 Hurum - Skjøttelvikveien 85 - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
2017/3542 20180713 13.07.2018 Inngående brev 36/35 - Søknad om endring av gitt tillatelse Hellvik hus Drammen Abrahamsson & Haugstvedt AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Inngående brev 16/7 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Bjørn Thorvaldsen
2017/4351 20180713 13.07.2018 Inngående brev Rundskriv 2018-2024 presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd - Søknadsåret 2018 Landbruksdirektoratet
2018/1833 20180713 13.07.2018 Utgående brev 95/136 Mangler i søknad NORCONSULT AS
2018/10 20180713 13.07.2018 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Postjournal for 2008 - 2016 - Sending 8 for året 2015 Hallvard Nygård
2018/15 20180713 13.07.2018 Inngående brev Tor Erling Gransæther - Anmodning om utbetaling over skogfond Tor Erling Gransæther
2018/2405 20180713 13.07.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/2889 20180713 13.07.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling Nøstehagen - st. ref. 3866534068 ***** ***** *****
2018/2889 20180713 13.07.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier vikariat ved lindrende avdeling - st. ref. (3866534068) - ***** ***** *****
2018/4 20180713 13.07.2018 Utgående brev Avslag på søknad om startlån - ***** ***** *****
2018/4 20180713 13.07.2018 Utgående brev Finansieringsbevis på startlån - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 6/8 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg
2017/2633 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 11/32 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 17/2 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 59/22 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 81/4 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg
2014/4727 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 12/22 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 109/47 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 - Bilde av lekeplass Håkon Duesund
2018/2936 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging Samtykke fra foresatte
2018/1199 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 115/158 Matrikkelskjema
2018/2930 20180713 13.07.2018 Utgående brev 36/110 Drammen - Svelvikveien 437 - Mangler utløpsdykker Anja Storli Keller m.fl.
2018/2922 20180713 13.07.2018 Utgående brev 104/1 Drammen - Svar på søknad om SMIL - Grøfting Arnt Jarle Nordholm
2018/159 20180713 13.07.2018 Utgående brev 50/11 - Anmodning om detaljert redegjørelse - Endret trafikksituasjon ANS FRANTZ HEGG GARTNERI
2018/1198 20180713 13.07.2018 Utgående brev 115/158 Tillatelse til tiltak - Enebolig BLOCK WATNE AS
2017/1955 20180713 13.07.2018 Utgående brev Melding om forsøpling Jonas Dahl Torp
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 109/75 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 72/7 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 72/62 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg
2015/3683 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 107/4 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 7/40 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg
2017/3561 20180713 13.07.2018 Utgående brev Toves hår og solstudio - Mottatt melding TOVES HÅR OG SOLSTUDIO /T PAULSE
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Utgående brev 34/107 - Ferdigattest PK HUS AS
2017/3561 20180713 13.07.2018 Utgående brev Salong Evy - Mottatt melding SALONG EVY Evy Frantzen
2017/3561 20180713 13.07.2018 Utgående brev The hair lab AS - Mottatt melding THE HAIR LAB AS
Ingen tilgang 20180713 13.07.2018 Utgående brev 34/107 - Ferdigattest PK HUS AS
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 - Bilde av sandkasse Håkon Duesund
2016/5108 20180713 13.07.2018 Utgående brev 70/54 - Manglende dokumentasjon for brukstillatelse Pabas AS
2016/5108 20180713 13.07.2018 Utgående brev 70/54 - Vurdering av midlertidig brukstillatelse Pabas AS
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 - Bilde av sandkasse på BLK2 (lekeplass) Håkon Duesund
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** *****
2018/1295 20180713 13.07.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for nytt Vestre Viken sykehus - Drammen og Lier kommuner - Buskerud fylke Kystverket
2018/2944 20180713 13.07.2018 Inngående brev Informasjonsbrev til kommuner om vandelsvurdering av meddommere Finnmark politidistrikt
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 - Signert erklæring om ansvar fra Plankompaniet AS Plankompaniet AS
2017/3102 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/42 - Søknad brukstillatelse med dispensasjon - Adkomstvei til Sognaveien 10A-B Plankompaniet AS
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2680 20180713 13.07.2018 Inngående brev Kvalitetsheving av adressetilleggsnavn i matrikkelen Kartverket Tinglysing
2018/2940 20180713 13.07.2018 Inngående brev 15/130 - Søknad om tillatelse i ett trinn Arkitekt MNAL Peder Blindheim AS
2017/3507 20180713 13.07.2018 Inngående brev 34/108 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Rene Ågren
2016/5108 20180713 13.07.2018 Inngående brev 70/54 Sognaveien 10A -Melding om endring av ansvarsretter Plankompaniet AS
2018/2939 20180713 13.07.2018 Inngående brev 93/22 - Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Audun Mellesmo
2018/4 20180713 13.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/4686 20180713 13.07.2018 Inngående brev 64/28 - Gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett Trond Karlsen
2018/2938 20180713 13.07.2018 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i tvisteloven - Tvistelovevalueringen Justis- og beredskapsdepartement
2018/2937 20180713 13.07.2018 Inngående brev Avtale mellom Lier kommune og Rambøll AS om konsulentbistand Rambøll AS
2017/935 20180713 13.07.2018 Inngående brev 29/27 Hurum - Skjøttelvikveien 83 - Service på gråvannsrenseanlegg Hansen rørteknikk AS
2018/1303 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 15/318 Matrikkelskjema
2018/1175 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 115/158 Matrikkelskjema
2018/1198 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 115/158 Matrikkelskjema
2018/1172 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 115/158 Matrikkelskjema
2018/159 20180713 13.07.2018 Internt notat 50/11 - Anmodning om høringsuttalelse Landbruksforvaltningen
2018/2815 20180713 13.07.2018 Internt notat uten oppfølging 124/139 Lier - Høgdabakkene 10 - Utsatt frist
2018/4 20180712 12.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** *****
2018/2932 20180712 12.07.2018 Inngående brev 141/2 Lier - Søknad om SMIL - Inngjerding for beiting Torstein Borgevad
2017/596 20180712 12.07.2018 Inngående brev 18/88 - Industrigata 4 - Korreksjon av adresse Romfarer Arkitekter AS
2017/1955 20180712 12.07.2018 Inngående brev Melding om forsøpling på eiendom 196/23 Fylkesmannen i Buskerud
2018/1295 20180712 12.07.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Vestre Viken sykehus på Brakerøya Fylkesmannen i Buskerud
2016/4178 20180712 12.07.2018 Inngående brev 148/4 - Melding om endring av ansvarsrett Plankompaniet AS
2015/4145 20180712 12.07.2018 Inngående brev Manglende overtakelse av veien og oversendelse til Parkavdelingen VIVA IKS
Ingen tilgang 20180712 12.07.2018 Inngående brev 105/5 - Søknad om igangsettingstillatelse Arkitekt MNAL Peder Blindheim AS
2017/596 20180712 12.07.2018 Inngående brev 18/88 - Vedrørende brukstillatelse Romfarer arkitekter AS
2018/10 20180712 12.07.2018 Utgående brev Innsyn - Tilbudsforespørsel - Minikonkurransegrunnlag - Oppstart 5.4.2016 Synnøve Tovsrud
2017/4805 20180712 12.07.2018 Utgående brev 95/140 - Avslag på søknad om nedsatt saksbehandlergebyr SOLON EIENDOM AS
2018/4 20180712 12.07.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/10 20180712 12.07.2018 Utgående brev Innsyn i dokumenter knyttet til boenheter/tiltak drevet av Aleris Ungplan og BOI Dagbladet
2018/10 20180712 12.07.2018 Utgående brev Innsyn - Tilbudsforespørsel - Minikonkurransegrunnlag - Oppstart 10.12.2015 - Avsluttet 1.1.2017 Synnøve Tovsrud
2018/10 20180712 12.07.2018 Utgående brev Innsyn - Tilbudsforespørsel - Minikonkurransegrunnlag - Oppstart 1.2.2016 Synnøve Tovsrud
2018/2029 20180712 12.07.2018 Inngående brev 24/7 - Ett-trinns søknadsbehandling Focus Neon AS
Versjon:5.2.2.1