eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilbakeholdelse av faktura BAOS AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Inngående brev 74/18 - Søknad om dispensasjon Tor Karsten Mehren EPHORTE
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Utgående brev 115/47 Modum - Heiene 11 - Krav til å oppgradere avløpsanlegget Silje Kind Oldervik EPHORTE
2015/4584 20200325 25.03.2020 Utgående brev 33/31 Ferdigattest Flåtanstien 8 - Utvidelse av eksisterende terrasse Ingvild Kristine Hopland EPHORTE
2015/5260 20200325 25.03.2020 Inngående brev Henvendelse vedrørende smittevernutstyr Humana BPA EPHORTE
2015/7256 20200325 25.03.2020 Inngående brev 63/1 - Søknad om ferdigattest Ole Jacob Aas Kollerud EPHORTE
2017/4802 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4803 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4804 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4805 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4806 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4807 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4808 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4809 20200325 25.03.2020 Utgående brev 95/140 - Ferdigattest MOMENT BOLIG AS EPHORTE
2017/4950 20200325 25.03.2020 Utgående brev Trusler mot ansatte Drammen politistasjon EPHORTE
2019/4 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=94wbr6, SakId=242089) ***** EPHORTE
2019/4 20200325 25.03.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=6be6kr, SakId=297022) ***** EPHORTE
2019/4 20200325 25.03.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=6be6kr, SakId=297022) ***** EPHORTE
2019/4 20200325 25.03.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=w45qqk, SakId=296990) ***** EPHORTE
2019/4 20200325 25.03.2020 Internt notat uten oppfølging Internt notat ved innstilling (Ref=ae9p89, SakId=298980) EPHORTE
2019/3582 20200325 25.03.2020 Inngående brev 48/26 - Geoteknisk rapport Rupinder Kaur EPHORTE
2019/3778 20200325 25.03.2020 Inngående brev 81/22 - Istandsetting av driftsbygning VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2019/5020 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilkallingsvikaravtale ***** EPHORTE
2019/5386 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv IS-4/2020 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/4 20200325 25.03.2020 Internt notat uten oppfølging Internt notat ved innstilling (Ref=84r9pr, SakId=299513) EPHORTE
2020/12 20200325 25.03.2020 Utgående brev Retur av utlånt elevmappe - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2020/12 20200325 25.03.2020 Inngående brev Utlån av elevmappe - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2020/12 20200325 25.03.2020 Utgående brev Retur av utlånt elevmappe - ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2020/13 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTE
2020/22 20200325 25.03.2020 Inngående brev 14/229 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet EIENDOMSMEGLER KROGSVEEN AS EPHORTE
2020/45 20200325 25.03.2020 Utgående brev Oljetank - Fjerning Geir Haug EPHORTE
2020/279 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer - st. ref. (4179813441) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/279 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4179813441 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4183540628 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/424 20200325 25.03.2020 Utgående brev Tilbud om stilling ***** EPHORTE
2020/462 20200325 25.03.2020 Utgående brev Spørsmål til kommuneoverlege fra Sylling rideklubb Siri Myhre Gravdal EPHORTE
2020/1231 20200325 25.03.2020 Inngående brev Parkert bil uten skilter Tore Marodd EPHORTE
2020/1308 20200325 25.03.2020 Inngående brev Effektuering av §19 midler i ***** ***** ***** Sprellopp barnehager EPHORTE
2020/1360 20200325 25.03.2020 Utgående brev Resultat klagebehandling startlån ***** EPHORTE
2020/1361 20200325 25.03.2020 Utgående brev Resultat klagebehandling startlån ***** EPHORTE
2020/1495 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4180896918 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1495 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4180896918) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1514 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sesongarbeidere Park, idrett og friluftsliv - st. ref. (4205888280) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1514 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sesongarbeidere Park, idrett og friluftsliv Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4205888280 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1590 20200325 25.03.2020 Utgående brev Informasjon om påske-åpne beredskaps barnehager og skoler Til alle ansatte i barnehager og skoler EPHORTE
2020/1590 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2020/1620 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4197363956 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1620 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier/vernepleier - st. ref. (4197363956) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1634 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET EPHORTE
2020/1634 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4208529483) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4208529483 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4208529483) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4208529483 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4208529483) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4208529483 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4208529483 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1651 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarer - st. ref. (4208529483) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsepersonell - st. ref. (4211089124) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1682 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsepersonell Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune - st. ref. 4211089124 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1679 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4208714916) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1679 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4208714916 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1679 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4208714916 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1679 20200325 25.03.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4208714916) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1712 20200325 25.03.2020 Inngående brev Prisliste - Samkjøpsavtale på institusjonssenger m.m Oslo kommune, Utviklings- og Kompetanseetaten EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1729 20200325 25.03.2020 Utgående brev Refusjon for moderasjonsordninger vår 2020 Lier Natur og Landbruksbarnehage EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronaprøve ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronaprøve ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronaprøve ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Korontatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200325 25.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1764 20200325 25.03.2020 Internt notat uten oppfølging Avtale for læringsbrett 1.trinn - grønn guppe EPHORTE
2020/1764 20200325 25.03.2020 Internt notat uten oppfølging Avtale for læringsbrett 1.trinn - gul guppe EPHORTE
2020/1771 20200325 25.03.2020 Inngående brev Høring - Skoleruta 2021-2022 og 2022-2023 VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/1772 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst Utdanningsdirektoratet EPHORTE
2020/1773 20200325 25.03.2020 Inngående brev Trygghetsalarm - ***** ***** ***** ***** Rutinesvikt ***** EPHORTE
2020/1773 20200325 25.03.2020 Inngående brev Status vår varslingssak? ***** EPHORTE
2020/1756 20200324 24.03.2020 Inngående brev Salgsbevilling - Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 Casual Beer Company As EPHORTE
2020/1758 20200324 24.03.2020 Inngående brev Innsyn i elevmappe - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/1759 20200324 24.03.2020 Inngående brev Spørsmål om beplanting på annen veigrunn Joel Bäckman EPHORTE
2020/1759 20200324 24.03.2020 Inngående brev Planting av hekk mot friareal Bjønnes Morten Åkerlind EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1750 20200324 24.03.2020 Inngående brev 166/1 - Søknad om dispensasjon for fradeling av 3 tomter Ole Kristian Sylling EPHORTE
2020/1751 20200324 24.03.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon fra Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester til kommunene per 23. mars 2020 Finnmark politidistrikt EPHORTE
2020/1752 20200324 24.03.2020 Inngående brev Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019 Miljødirektoratet EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200324 24.03.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE