eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/3659
:
Hans Furuvold
:
Under behandling
:
Postmottak
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2016/3659 20191017 17.10.2019 Utgående brev 154/25 - Vedrørende søknad om ferdigattest ÅSMUND PETTERSEN & SØNN AS EPHORTE
2016/3659 20191008 08.10.2019 Inngående brev 154/25 - Søknad om ferdigattest Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20190924 24.09.2019 Utgående brev 154/25 - Varsel om pålegg om ferdigstilling og tvangsmulkt INNEIENDOMSINVEST AS EPHORTE
2016/3659 20190107 07.01.2019 Inngående brev 154/7 - Vedrørende VA-ledning Åsmund Pettersen & sønn AS EPHORTE
2016/3659 20190107 07.01.2019 Inngående brev 154/7 - VA-ledning Gro Jerpåsen EPHORTE
2016/3659 20180625 25.06.2018 Inngående brev 154/25 Ekeberg - Plassering av kantstein og hekk i regulert veiareal Rune Kjenner EPHORTE
2016/3659 20180226 26.02.2018 Saksframlegg/innstilling Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Avvisningsvedtak i forbindelse med opparbeiding av vei-, vann- og avløpsanlegg. Gnr. 154 bnr. 25, Ekebergfeltet. Klager: Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20180201 01.02.2018 Inngående brev 154/25 - Klage på avvisningsvedtak Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2016/3659 20180130 30.01.2018 Utgående brev 154/25 - Forespørsel om status på tidligere oversendt klagesak Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2016/3659 20171006 06.10.2017 Inngående brev 159/25 - Godkjenning vei, vann og avløp Ekeberg VIVA-IKS EPHORTE
2016/3659 20171006 06.10.2017 Inngående brev 159/25 - Ekeberg boligfelt, Lierskogen - Uttalelse etter befaring 28.09.17 VIVA-IKS EPHORTE
2016/3659 20171006 06.10.2017 Utgående brev 154/25 - Midlertidig brukstillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20171006 06.10.2017 Inngående brev 154/25 - Gjennomføringsplan Marit Ballangrud EPHORTE
2016/3659 20170929 29.09.2017 Utgående brev 154/25 - Oversendelse av klagesak for behandling Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2016/3659 20170929 29.09.2017 Internt notat uten oppfølging 154/25 - Møtebok sak 90/2017 EPHORTE
2016/3659 20170927 27.09.2017 Inngående brev 154/25 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170918 18.09.2017 Utgående brev 154/25 - Oversendelse av kommentarer fra klager Planutvalgets medlemmer EPHORTE
2016/3659 20170918 18.09.2017 Inngående brev 154/25 - Tillegg til klagesaken Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170908 08.09.2017 Utgående brev 154/25 - Politisk klagebehandling Åsmund Pettersen & Sønn AS m.fl. EPHORTE
2016/3659 20170904 04.09.2017 Utgående brev 154/25 - Politisk klagebehandling Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170904 04.09.2017 Inngående brev 154/25 - Klage opprettholdes Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170825 25.08.2017 Utgående brev 154/25 - Spørsmål om opprettholdelse av klage Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170824 24.08.2017 Inngående brev 154/25 - Statusoppdatering på arbeidene med ny bru Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170824 24.08.2017 Utgående brev 154/25 - Anmodnig om statusoppdatering på arbeidene med ny bru Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170816 16.08.2017 Utgående brev 154/25 Endring av tillatelse - Hovedledning avløp Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170626 26.06.2017 Inngående brev 154/25 - Søknad om endring av gitt tillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170623 23.06.2017 Inngående brev 154/25 - Klage på avvisning Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2016/3659 20170613 13.06.2017 Inngående brev Omlegging av Bøveien Innhus Ringerike AS EPHORTE
2016/3659 20170531 31.05.2017 Inngående brev 154/25 - Merknader til VA-plan Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170601 01.06.2017 Utgående brev 154/25 - Oversendelse av brev til veimyndighetene/veiforvalter VIVA IKS EPHORTE
2016/3659 20170531 31.05.2017 Utgående brev 154/25 - Svar på henvendelse om tidsfrist for saksbehandling av klage Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170927 27.09.2017 Saksframlegg/innstilling Klage på avvisningsvedtak i forbindelse med opparbeiding av vei, vann- og avløpsanlegg. Gnr. 154 bnr. 25, Ekebergfeltet. Klager: Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170531 31.05.2017 Utgående brev 154/25 - Avvisning av klage fra realitetsbehandling Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170519 19.05.2017 Utgående brev 154/25 - Endring av tillatelse. Vei Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170508 08.05.2017 Inngående brev 154/25 - Søknad om endring av gitt tillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170331 31.03.2017 Utgående brev 154/25 - Korrespondanse om klagebehandlingen Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170327 27.03.2017 Utgående brev 154/25 - Oversendelse av mottatt klage Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170308 08.03.2017 Inngående brev 154/25 - Klage på kommunens behandling av byggesaken for VVA-anlegg Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20170302 02.03.2017 Inngående brev 154/25 - Tilbakemelding vedrørende klage på steinfyllinger på Ekebergfeltet Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170227 27.02.2017 Inngående brev 154/25 - Ekebergfeltet - Usikrede steinhauger Marianne Larsen EPHORTE
2016/3659 20170217 17.02.2017 Inngående brev 154/25 - Tilbakemelding på meldeskjema for mobilt pukkverk Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2016/3659 20170213 13.02.2017 Inngående brev 154/25 - Søknad om endring av gitt tillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170213 13.02.2017 Utgående brev 154/25 - Igangsettingstillatelse 2 Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20170210 10.02.2017 Inngående brev 154/25 - Søknad om endring av tillatelse Marit Ballangrud EPHORTE
2016/3659 20170202 02.02.2017 Utgående brev 154/25 - Vedrørende søknad om igangsetting Marit Ballangrud EPHORTE
2016/3659 20170123 23.01.2017 Inngående brev 154/25 - Søknad om igangsettingstillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161116 16.11.2016 Inngående brev 154/25 - Ekebergåsen - Del 2 - Ønske om møte DBHL AS EPHORTE
2016/3659 20161026 26.10.2016 Inngående brev 154/25 - Søknad om igangsettingstillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161026 26.10.2016 Utgående brev 154/25 - Igangsettingstillatelse 1 Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161025 25.10.2016 Inngående brev 154/25 - Søknad om ignagsettelsetillatelse Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161026 26.10.2016 Utgående brev 154/25 - Rammetillatelse - Vei- og VA-anlegg Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161025 25.10.2016 Inngående brev 154/25 - Bekreftelse fra veiforvalter Viva Iks AAPS.no EPHORTE
2016/3659 20161025 25.10.2016 Inngående brev 154/25 - Merknader og svar på merknader Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20161025 25.10.2016 Inngående brev 154/25 - Omgjøring av søknad til rammesøknad Christian Bruun EPHORTE
2016/3659 20161011 11.10.2016 Inngående brev 154/25 - Ekeberg boligfelt - Uttalelse til IG Viva Iks EPHORTE
2016/3659 20161011 11.10.2016 Inngående brev 154/25 - Svar og tilbakemelding på nabomerknader VVA Ekeberg Christian Bruun EPHORTE
2016/3659 20161005 05.10.2016 Inngående brev 154/25 - Vedlegg 4 - Søknad Ekeberg, vedlegg 1 av 4 Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161005 05.10.2016 Inngående brev 154/25 - Vedlegg 2 - Søknad Ekeberg, vedlegg 2 av 4 Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161005 05.10.2016 Inngående brev 154/25 - Vedlegg 3 - Søknad Ekeberg, vedlegg 3 av 4 Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20161005 05.10.2016 Inngående brev 154/25 - Søknad om tillatelse i ett trinn Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20160909 09.09.2016 Inngående brev 154/25 - Ekebergfeltet - Merknader til byggeplan for ny vei langs Bøveien nr. 24 og 26. Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20160901 01.09.2016 Inngående brev 154/25 - Info til Nils Sire - Jfr. Ekebergfeltet Åsmund Pettersen & Sønn AS EPHORTE
2016/3659 20160909 09.09.2016 Inngående brev 154/25 - Mangler ved mottatt nabovarsel - Utbygging Ekeberg Nils Sire EPHORTE
2016/3659 20160907 07.09.2016 Inngående brev 154/15 - Brev om ønsket befaring Dagny Siri og Knut Einar Kjenner EPHORTE
2016/3659 20160901 01.09.2016 Inngående brev 154/25 - Kommentarer til nabovarsel fra 154/15. Daagny Sive og Knut Einar Kjenner EPHORTE