eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/1841
:
Jon Arvid Fossum
:
Under behandling
:
Postmottak
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/1841 20200220 20.02.2020 Utgående brev Kommuneplanens arealdel - Oversendelse for godkjenning etter markaloven Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20191218 18.12.2019 Inngående brev Klage på vedtaket - Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 Boxs arkitektstudio as EPHORTE
2017/1841 20191217 17.12.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 er vedtatt - Klage på vedtaket Pieter Paul Furnée EPHORTE
2017/1841 20191205 05.12.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 er vedtatt Anders Johansen m.fl. EPHORTE
2017/1841 20191204 04.12.2019 Utgående brev Kort oppsummering av møte med Lier Skytterlag/DFS og Lier kommune Lier skytterlag m.fl. EPHORTE
2017/1841 20191129 29.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel - arealformål i Leirdalen EPHORTE
2017/1841 20191016 16.10.2019 Inngående brev Lier kommune - Kommuneplanens arealdel - Endring av planbestemmelse for Egge gård Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20200117 17.01.2020 Saksframlegg/innstilling Prioritering av planarbeidet EPHORTE
2017/1841 20190924 24.09.2019 Utgående brev Leirdalen Runar Opsahl EPHORTE
2017/1841 20191101 01.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel - arealformål i Leirdalen EPHORTE
2017/1841 20190829 29.08.2019 Inngående brev Høring kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 Alle forslagsstillere EPHORTE
2017/1841 20190906 06.09.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel - status innsigelser EPHORTE
2017/1841 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar vedrørende kommuneplanens arealdel - Kjenner øst Anders Johansen EPHORTE
2017/1841 20190827 27.08.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - Kjenner øst Anders Johansen EPHORTE
2017/1841 20190906 06.09.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel - endring av punkt 9 i kommunestyrets vedtak. EPHORTE
2017/1841 20190814 14.08.2019 Inngående brev Fylkesmannen trekker innsigelse til kommuneplanens arealdel - 23 Søndre Linnesvollen Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20190812 12.08.2019 Utgående brev Svar angående innsigelse knyttet til kommuneplanens arealdel - 23 Søndre Linnesvollen Fylkesmannen EPHORTE
2017/1841 20190705 05.07.2019 Inngående brev Svar angående innsigelse knyttet til kommuneplanens arealdel - 23 Søndre Linnesvollen Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20190705 05.07.2019 Utgående brev Innsigelse knyttet til kommuneplanens arealdel - 23 Søndre Linnesvolden Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20190703 03.07.2019 Inngående brev Svar angående supplert ROS- analyse og koneskvensutredning - Kommuneplan Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20190626 26.06.2019 Utgående brev Supplert ROS analyse og Koneskvensutredning Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20190625 25.06.2019 Inngående brev Fylkesmannen trekker deler av innsigelse - ROS analyse Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20190606 06.06.2019 Inngående brev Mattilsynets kommentarer - Holsfjorden som vannkilde Mattilsynet EPHORTE
2017/1841 20190604 04.06.2019 Utgående brev Toverud og fylkesmannens innsigelse Multiconsult EPHORTE
2017/1841 20190522 22.05.2019 Inngående brev Statlig og Fylkeskommunal vegmyndighet trekker sine innsigelser under forutsetninger sendt fra Statens vegvesen Vegvesenet EPHORTE
2017/1841 20190520 20.05.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel, område 9 Gravdal Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20190514 14.05.2019 Utgående brev Innsigelse til 10 Gamle Drammensvei 6 Fylkesmannen EPHORTE
2017/1841 20190611 11.06.2019 Saksframlegg/innstilling Sluttbehandling kommuneplanens arealdel EPHORTE
2017/1841 20190510 10.05.2019 Inngående brev Kommuneplan Lier - Endringer i planbestemmelser område 1, 9, 13 og 30 Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20190514 14.05.2019 Utgående brev Kommuneplan for Lier - Mattilsynet trekker innsigelse Marit Beseth Nordeide EPHORTE
2017/1841 20190506 06.05.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel - Egge gård Jan Øyvind Berntzen EPHORTE
2017/1841 20190426 26.04.2019 Inngående brev Mattilsynet trekker innsigelse Mattilsynet EPHORTE
2017/1841 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Skianlegg - alternativer EPHORTE
2017/1841 20190412 12.04.2019 Inngående brev Tilbakemelding på forslag til løsning av innsigelser til kommuneplanens arealdel Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/1841 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Status arbeidet med innsigelser til kommuneplanens arealdel EPHORTE
2017/1841 20190411 11.04.2019 Utgående brev Kommuneplanens arealdel - Egge gård Jan Øivind Berntzen m.fl. EPHORTE
2017/1841 20190401 01.04.2019 Utgående brev Kommuneplan for Lier - Mattilsynets innsigelser Mattilsynet EPHORTE
2017/1841 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Behovet for produkter fra pukkverket EPHORTE
2017/1841 20190318 18.03.2019 Inngående brev Kommuneplan for Lier - Holsfjorden som drikkevannskilde - Mattilsynet opprettholder innsigelsen Mattilsynet EPHORTE
2017/1841 20190312 12.03.2019 Inngående brev Oppfølging av innsigelse til kommuneplan for Lier kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2017/1841 20190312 12.03.2019 Utgående brev Forslag til løsninger på Vegvesenets innsigelser til Liers kommuneplan Vegvesenet EPHORTE
2017/1841 20190312 12.03.2019 Utgående brev Forslag til løsning på Fylkesmannens innsigelser Fylkesmannen EPHORTE
2017/1841 20190228 28.02.2019 Utgående brev Kommuneplan for Lier - drikkevannshensyn att Marit Beseth Nordeide Mattilsynet EPHORTE
2017/1841 20190226 26.02.2019 Inngående brev Prosjekt 46 (Haugerudbråtan 47) Truls Pedersen EPHORTE
2017/1841 20190227 27.02.2019 Utgående brev DIRMIN s innsigelse til Liers kommuneplan Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2017/1841 20190225 25.02.2019 Inngående brev Innsigelser fra Buskerud Fylkeskommune Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20190214 14.02.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 Kystverket EPHORTE
2017/1841 20190702 02.07.2019 Saksframlegg/innstilling Videre arbeid med uttalelsene til kommuneplanens arealdel EPHORTE
2017/1841 20190211 11.02.2019 Inngående brev Kommuneplanens arealdel for Lier - oppfølging av innsigelse fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20190131 31.01.2019 Inngående brev Forslag til møtereferat Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2017/1841 20190122 22.01.2019 Utgående brev Innsigelse til områder med dyrket og dyrkbar mark Buskerud Fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20190404 04.04.2019 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel høringsuttalelser EPHORTE
2017/1841 20190104 04.01.2019 Utgående brev Offentlig ettersyn Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 Kystverket EPHORTE
2017/1841 20181212 12.12.2018 Internt notat uten oppfølging Vurdering av innsigelsesadgangen til Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20181127 27.11.2018 Inngående brev NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 - Lier kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
2017/1841 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Notat fra folkemøte 6.november 2018 EPHORTE
2017/1841 20181102 02.11.2018 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 Offentlig ettersyn VIVA IKS m.fl. EPHORTE
2017/1841 20181101 01.11.2018 Utgående brev Kommuneplanens arealdel - Offentlig ettersyn Buskerudbyen jordvernallianse m.fl. EPHORTE
2017/1841 20181101 01.11.2018 Utgående brev Høring Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 Egge velforening m.fl. EPHORTE
2017/1841 20181029 29.10.2018 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 - Offentlig ettersyn Johny Gulliksrud m.fl. EPHORTE
2017/1841 20181026 26.10.2018 Utgående brev Kommuneplanens arealdel 2017 - 2028 Asker kommune m.fl. EPHORTE
2017/1841 20180918 18.09.2018 Inngående brev Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel for Modum kommune - Utsatt frist Modum kommune EPHORTE
2017/1841 20180917 17.09.2018 Inngående brev Funnesdal fyllingsområde - Tilbakemelding om innspill til kommuneplan Jon Kibsgård EPHORTE
2017/1841 20180917 17.09.2018 Inngående brev Utspill fra Lier Næringsråd i forbindelse med planbehandlinger i Lier Kommune Lier næringsråd EPHORTE
2017/1841 20180927 27.09.2018 Internt notat uten oppfølging Notat til kommuneplanutvalget, sak 20/18, innspill 99 - Offentlige formål Lierskogen EPHORTE
2017/1841 20180907 07.09.2018 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens arealdel - høringsutkast EPHORTE
2017/1841 20180612 12.06.2018 Inngående brev Redusert og forbedret alternativ for næringsområde på Kjenner øst (Sagvollskogen) - justert innspill til kommuneplanens arealdel Anders Johansen EPHORTE
2017/1841 20180612 12.06.2018 Inngående brev Forhåndsuttalelse BFK - Kommuneplan Lier Øyvind Hagen Ekeberg EPHORTE
2017/1841 20180611 11.06.2018 Inngående brev Nøsteveien 107 - Kommuneplanutvalgets møte 7.6.2018 Ole Stampe EPHORTE
2017/1841 20180606 06.06.2018 Utgående brev Omdisponering av tveitabanen til boligformål Styreleder Lier IL EPHORTE
2017/1841 20180605 05.06.2018 Inngående brev Omdisponering av tveitabanen til boligformål Styreleder Lier IL EPHORTE
2017/1841 20180530 30.05.2018 Inngående brev Konsekvensutredning Reistadlia skytebane Norconsult EPHORTE
2017/1841 20180528 28.05.2018 Inngående brev SV: Fylkesmannens forhåndshøringsuttalelse ang 100 skianlegg Fylkesmannen EPHORTE
2017/1841 20180511 11.05.2018 Saksframlegg/innstilling Forhåndshøringsuttalelser til kommuneplanens arealdel EPHORTE
2017/1841 20180502 02.05.2018 Inngående brev NVEs uttalelse - Forhåndshøring - Kommuneplanens arealdel - Lier kommune - NVEs referanse: 201606925-5 Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2017/1841 20180427 27.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forhåndshøring av kommuneplan for Lier arealdel 2017 - 2028 Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2017/1841 20180423 23.04.2018 Inngående brev Høringsuttalelse til foreløpig planforslag til kommuneplanens arealdel 2017-2028 Mattilsynet EPHORTE
2017/1841 20180423 23.04.2018 Inngående brev Bane Nor - Forslag til revidert arealdel av kommuneplanen 2017-2028 Bane Nor SF EPHORTE
2017/1841 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forhåndshøring for kommuneplan for Lier - arealdelen Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forhåndshøring - kommuneplanens arealdel 2017-2028 - Lier kommune - Buskerud fylke Kystverket EPHORTE
2017/1841 20180418 18.04.2018 Inngående brev Uttalelse til forhåndshøring - Kommuneplanens arealdel for Lier kommune Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTE
2017/1841 20180418 18.04.2018 Inngående brev Tilbud-konsekvensutredning av kommuneplan for Lier 2017-2028, arealdelen AS CIVITAS EPHORTE
2017/1841 20180416 16.04.2018 Inngående brev Svar - Forhåndshøring av arealdelen for Lier kommune Nedre Eiker kommune EPHORTE
2017/1841 20180406 06.04.2018 Inngående brev Lier kommune - Forhåndshøring - Kommuneplan - Arealdelen - Uttalelse fra Avinor Avinor EPHORTE
2017/1841 20180404 04.04.2018 Inngående brev Forespørsel fra MDG angående økologisk kompensasjon Janicke Solheim EPHORTE
2017/1841 20180321 21.03.2018 Inngående brev Svar vedrørende Lier kommune Buskerud - Forhåndshøring av kommuneplan for arealdelen Fiskeridirektoratet EPHORTE
2017/1841 20180305 05.03.2018 Inngående brev Forespørsel om melding angående utbygging på Gullaug Janicke Karin Solheim EPHORTE
2017/1841 20180305 05.03.2018 Utgående brev Forespørsel om melding angående utbygging på Gullaug Janicke K. Solheim m.fl. EPHORTE
2017/1841 20180405 05.04.2018 Saksframlegg/innstilling Økonomiske effekter av transportintensive virksomheter EPHORTE
2017/1841 20180409 09.04.2018 Saksframlegg/innstilling Hensynsone kulturmiljø EPHORTE
2017/1841 20180228 28.02.2018 Inngående brev Til partienes gruppemøter vedrørende Gullaug jf. sak 2 til Kommuneplanutvalget 22. ds. Naturvernforbundet Lier EPHORTE
2017/1841 20180221 21.02.2018 Inngående brev Vedrørende møte i Kommuneplanutvalget 22.02.2018 - Tilleggsinformasjon til konsekvensutredning av forslag til nytt boligområde Johny Gulliksrud EPHORTE
2017/1841 20180220 20.02.2018 Inngående brev Til Kommuneplanutvalget Erik Bøhler EPHORTE
2017/1841 20180125 25.01.2018 Utgående brev Rullering av kommuneplan for Lier - Anmodning om tillatelse til oppstart etter markaloven Fylkesmannen EPHORTE
2017/1841 20180124 24.01.2018 Inngående brev KPs arealdel og KDP samferdsel Lierstranda Bane NOR EPHORTE
2017/1841 20171221 21.12.2017 Utgående brev Kommuneplan 2017-2028 - Utvidelse av Drammensbanen Bane Nor SF EPHORTE
2017/1841 20171213 13.12.2017 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Oversikt over innspill til kommuneplanens arealdel EPHORTE
2017/1841 20171212 12.12.2017 Inngående brev Møteplan Regionalt planforum Buskerud i 2018 Buskerud Fylkeskommune EPHORTE
2017/1841 20171130 30.11.2017 Utgående brev Oppstart av kommuneplan og prosessen ved markaloven Fylkesmannen EPHORTE
2017/1841 20171129 29.11.2017 Inngående brev Oppstart av kommuneplan og prosessen ved markaloven Fylkesmannen EPHORTE