eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/1295
:
Eldbjørg Henriksen
:
Under behandling
:
Postmottak
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/1295 20190819 19.08.2019 Inngående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Underlag for møte den 26. juni 2019 Statens vegvesen EPHORTE
2018/1295 20190906 06.09.2019 Saksframlegg/innstilling Sluttbehandling - Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark EPHORTE
2018/1295 20190814 14.08.2019 Inngående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Revidert plankart og bestemmelser - Spørsmål om trekking av innsigelse Statens vegvesen EPHORTE
2018/1295 20190807 07.08.2019 Inngående brev Vedrørende anmodning om å trekke innsigelse - Detaljreguleringsplan for nytt sykehus - Drammen og Lier kommune - Buskerud fylke Kystverket EPHORTE
2018/1295 20190703 03.07.2019 Inngående brev Fylkesmannen har trukket sine innsigelser - Detaljregulering for nytt sykehus på Brakerøya med Drammen helsepark Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/1295 20190628 28.06.2019 Inngående brev Drammen kommunes tilbakemelding på samordnet statlig høringsuttalelse og innsigelse fra Kystverket Sørøst - Offentlig ettersyn av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20190703 03.07.2019 Utgående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Informasjon om gebyr HELSE SØR-ØST RHF EPHORTE
2018/1295 20190624 24.06.2019 Inngående brev Drammen kommunes tilbakemelding på samordnet statlig høringsuttalelse - Offentlig ettersyn av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20190521 21.05.2019 Inngående brev Varsel om offentlig ettersyn - Forslag til Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen - Anmodning om uttalelse DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE
2018/1295 20190520 20.05.2019 Inngående brev Forespørsel om møte med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Statens vegvesen Ulf Tellefsen EPHORTE
2018/1295 20190515 15.05.2019 Inngående brev Samordnet statlig høringsuttalelse - Offentlig ettersyn av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/1295 20190514 14.05.2019 Inngående brev Drammen og Lier kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen sendt fra Bane NOR SF Bane NOR SF EPHORTE
2018/1295 20190514 14.05.2019 Inngående brev Detaljregulering nytt sykehus Lier- Drammen - Fortidsminneforeningens uttalelse Fortidsminneforeningen, Drammen og omegn lokallag EPHORTE
2018/1295 20190513 13.05.2019 Inngående brev Nytt sykehus i Drammen med Drammen helsepark - Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/1295 20190513 13.05.2019 Inngående brev Detaljregulering for Nytt sykehus i Drammen - Med Drammen helsepark - Uttalelse fra Mattilsynet Mattilsynet EPHORTE
2018/1295 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innspill og uttalelse til varsel om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen med Drammen helsepark Hellik Teigen AS EPHORTE
2018/1295 20190510 10.05.2019 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen med Drammen helsepark - Drammen og Lier kommuner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
2018/1295 20190509 09.05.2019 Inngående brev Utsatt frist for Fylkesmannen i Oslo og Viken for detaljregulering for Sykehuset på Brakerøya Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20190503 03.05.2019 Inngående brev Høringssvar angående nytt sykehus på Brakerøya Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget EPHORTE
2018/1295 20190411 11.04.2019 Internt notat Høringsuttalelse Eldbjørg Henriksen EPHORTE
2018/1295 20190328 28.03.2019 Inngående brev Annonse LP - Offentlig ettersyn Planseksjonen, Lier kommune EPHORTE
2018/1295 20190327 27.03.2019 Inngående brev Kunngjøring på hjemmeside - Offentlig ettersyn Lier kommune - Plan EPHORTE
2018/1295 20190327 27.03.2019 Inngående brev Annonse i Drammens Tidene - Offentlig ettersyn Lier kommune - Plan EPHORTE
2018/1295 20190327 27.03.2019 Utgående brev Varsel om offentlig ettersyn pr. e-post - Forslag til Detaljregulering med KU for NSD - med DH Tunsberg Bispedømmeråd m. fl EPHORTE
2018/1295 20190327 27.03.2019 Inngående brev Uttalelse fra Avinor - Varsel om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen - Med Drammen helsepark Avinor EPHORTE
2018/1295 20190326 26.03.2019 Inngående brev Varsel om offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering med konsekvensutredning Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20190326 26.03.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Førstegangsbehandling av detaljregulering for Nytt sykehus i Drammen - Med Drammen helsepark EPHORTE
2018/1295 20190425 25.04.2019 Utgående brev Varsel om offentlig ettersyn - Forslag til Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark DRAMMEN KOMMUNE m.fl. EPHORTE
2018/1295 20190325 25.03.2019 Inngående brev Protokoll DRMK førstegangsbehandling og høringsbrev Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20190318 18.03.2019 Inngående brev Vedlegg til førstegangsbehandling i PU 12. mars 2019 Planavdeling EPHORTE
2018/1295 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedlegg til Førstegangsbehandling i PU 12. mars 2019 Planavdeling EPHORTE
2018/1295 20190311 11.03.2019 Utgående brev Detaljregulering med konsekvensutredning for Nytt Sykehus i Drammen med Drammen helsepark - Førstegangsbehandling HELLIK TEIGEN AS m.fl. EPHORTE
2018/1295 20190301 01.03.2019 Inngående brev Nytt sykehus i Drammen - Avløpspumpestasjon og sjøpumpeledning til Solumstrand RA Viva iks EPHORTE
2018/1295 20190228 28.02.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om utvidet planområde for detaljregulering til nytt sykehus i Drammen - Drammen kommune Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/1295 20190225 25.02.2019 Inngående brev Uttalelse til - Detaljregulering nytt sykehus i Drammen – Med Drammen helsepark - om utvidet planområde - frist 24.02.2019 Mattilsynet EPHORTE
2018/1295 20190225 25.02.2019 Internt notat uten oppfølging Høringsuttalelse Eldbjørg Henriksen EPHORTE
2018/1295 20190219 19.02.2019 Inngående brev NSD - Svar fra Fylkesmannen etter møtet om støy 24.01.2019 Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/1295 20190218 18.02.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om utvidet planområde - Detaljreguleringsplan for nytt sykehus i Drammen Kystverket EPHORTE
2018/1295 20190218 18.02.2019 Internt notat uten oppfølging Intern høring - Detaljregulering for Nytt sykehus i Drammen EPHORTE
2018/1295 20190215 15.02.2019 Inngående brev Nytt sykehus i Drammen - Oversendelse av reguleringsplan Sykehusbygg HF - Helse Sør-Øst RHF EPHORTE
2018/1295 20190214 14.02.2019 Inngående brev Drammen kommune - Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde - detaljregulering for nytt sykehus i Drammen. Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/1295 20190201 01.02.2019 Inngående brev Varsling om utvidet planområde for detaljregulering nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark Multiconsult Norge AS EPHORTE
2018/1295 20190123 23.01.2019 Inngående brev Vedtatt planprogram gunnar.bratheim@multiconsult.no EPHORTE
2018/1295 20190122 22.01.2019 Inngående brev Nytt sykehus i Drammen - Møte med Fylkesmannen 24.01.2019 Ulf Tellefsen EPHORTE
2018/1295 20190114 14.01.2019 Inngående brev Fastsettelse av rev planprogram - Drammen kommune Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20190117 17.01.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark Fastsettelse av revidert planprogram EPHORTE
2018/1295 20190115 15.01.2019 Utgående brev Fastsettelse av revidert planprogram - Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN m.fl. EPHORTE
2018/1295 20190107 07.01.2019 Inngående brev Kunngjøring av fastsatt revidert planprogram for detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20190102 02.01.2019 Inngående brev Overføring av forurensningsmyndighet Miljødirektoratet EPHORTE
2018/1295 20181219 19.12.2018 Inngående brev Referat regionalt planforum 291118 - Nytt sykehus i Drammen - Drammen og Lier kommuner Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/1295 20181130 30.11.2018 Inngående brev Nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20181130 30.11.2018 Internt notat uten oppfølging Notat til sak i planutvalget 107/2018 - Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Drammen Helsepark - Fastsettelse av planprogram Charlotte Oland Liseth EPHORTE
2018/1295 20181130 30.11.2018 Inngående brev Uttalelse til revidert planprogram som en del av detaljregulering med konsekvensutredning - Nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/1295 20181122 22.11.2018 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark Fastsettelse av revidert planprogram EPHORTE
2018/1295 20181113 13.11.2018 Inngående brev Høringsuttalelser planprogram Multiconsult Norge AS EPHORTE
2018/1295 20181109 09.11.2018 Inngående brev Varsel om revidert planprogram som en del av detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark - Drammen kommune og Lier kommune Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2018/1295 20181109 09.11.2018 Inngående brev Forslag til revidert planprogram for detaljregulering av nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark - Uttalelse til offentlig ettersyn Bane Nor SF EPHORTE
2018/1295 20181108 08.11.2018 Inngående brev Uttalelse til høring av revidert planprogram - detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Drammen og Lier kommuner - Buskerud fylke Kystverket EPHORTE
2018/1295 20181108 08.11.2018 Inngående brev Drammen kommune - Uttalelse til revidert planprogram som en del av detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/1295 20181107 07.11.2018 Inngående brev Revidert planprogram for detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark Statens vegvesen EPHORTE
2018/1295 20181001 01.10.2018 Inngående brev Annonse - Høring av revidert planprogram Lier kommune EPHORTE
2018/1295 20180927 27.09.2018 Inngående brev Svar angående spørsmål om ivaretagelse av støy - Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/1295 20180925 25.09.2018 Inngående brev Varsling om revidert planprogram som en del av detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark Multiconsult Norge AS EPHORTE
2018/1295 20180921 21.09.2018 Inngående brev NSD - protokoll fra politisk behandling i Drammen kommune av revidert planprogram Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20180910 10.09.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - 1.gangsbehandling av revidert planprogram EPHORTE
2018/1295 20180831 31.08.2018 Inngående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Avklaring vedrørende merknad til varsel om oppstart Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20180820 20.08.2018 Inngående brev Samledokument varslingsuttalelser Multiconsult EPHORTE
2018/1295 20180820 20.08.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart Glitre Energi Nett EPHORTE
2018/1295 20180820 20.08.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart Drammen Senterparti EPHORTE
2018/1295 20180820 20.08.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart NVE EPHORTE
2018/1295 20180820 20.08.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart Brakar AS EPHORTE
2018/1295 20180816 16.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelser til nå Liv Marit Carlsen EPHORTE
2018/1295 20180814 14.08.2018 Internt notat uten oppfølging Innspill til detaljregulering for nytt sykehus EPHORTE
2018/1295 20180814 14.08.2018 Internt notat uten oppfølging Innspill til detaljregulering for nytt sykehus på Brakerøya EPHORTE
2018/1295 20180814 14.08.2018 Internt notat uten oppfølging Intern høring av Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - oppstart av planarbeid EPHORTE
2018/1295 20180814 14.08.2018 Inngående brev Innspill til detaljregulering for nytt sykehus på Brakerøya VIVA-IKS EPHORTE
2018/1295 20180814 14.08.2018 Internt notat uten oppfølging Intern høring av Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - oppstart av planarbeid EPHORTE
2018/1295 20180814 14.08.2018 Internt notat uten oppfølging Intern høring - Forhåndshøring EPHORTE
2018/1295 20180810 10.08.2018 Inngående brev Merknader til varsel om oppstart av planarbeid Hellik Teigen AS EPHORTE
2018/1295 20180808 08.08.2018 Inngående brev Nytt sykehus i Drammen Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20180808 08.08.2018 Inngående brev Detaljregulering, nytt sykehus, Drammen. Fortidsminneforeningens uttalelse Fortidsminneavdelingen - Drammen og omegn lokallag EPHORTE
2018/1295 20180723 23.07.2018 Inngående brev Mottatt kopier av uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for nytt Vestre Viken sykehus - Drammen og Lier kommuner Buskerud Fiskeridirektoratet EPHORTE
2018/1295 20180713 13.07.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for nytt Vestre Viken sykehus - Drammen og Lier kommuner - Buskerud fylke Kystverket EPHORTE
2018/1295 20180712 12.07.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Vestre Viken sykehus på Brakerøya Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/1295 20180704 04.07.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart til nytt sykehus i Drammen, Lier og Drammen kommune - Detaljregulering med konsekvensutredning Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/1295 20180703 03.07.2018 Inngående brev Dokument 15/238609-8 Oppstart av planarbeid - Detaljregulering nytt sykehus i Drammen sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen, Region sør EPHORTE
2018/1295 20180629 29.06.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale Bane NOR EPHORTE
2018/1295 20180627 27.06.2018 Inngående brev Annonse i DT og LP Drammens Tidende og Lierposten EPHORTE
2018/1295 20180627 27.06.2018 Inngående brev Kunngjøring og varsel om oppstart av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen Multiconsult EPHORTE
2018/1295 20180627 27.06.2018 Inngående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Planomriss - sosi Multiconsult EPHORTE
2018/1295 20180627 27.06.2018 Inngående brev Revidert versjon av planinitiativet Multiconsult EPHORTE
2018/1295 20180605 05.06.2018 Inngående brev Varsling om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen Multiconsult Norge AS EPHORTE
2018/1295 20180529 29.05.2018 Inngående brev Dokument 15/238609-5 Detaljregulering - nytt sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune forhåndsuttalelse til valg av krysstype på rv. 282 Strandveien Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2018/1295 20180529 29.05.2018 Inngående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - Referat fra oppstartsmøte del 2 Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20180529 29.05.2018 Utgående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - tillatelse til kunngjøring og varsling om oppstart MULTICONSULT NORGE AS EPHORTE
2018/1295 20180528 28.05.2018 Utgående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - referat fra oppstartsmøte del 2 MULTICONSULT NORGE AS v/Gunnar Bratheim m.fl. EPHORTE
2018/1295 20180507 07.05.2018 Inngående brev Ny trafostasjon på Brakerøya innspill til NSD Glitre Energi Nett EPHORTE
2018/1295 20180502 02.05.2018 Inngående brev Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - planinitiativ Multiconsult EPHORTE
2018/1295 20180502 02.05.2018 Inngående brev 17-9083 - Detaljregulering for Nytt Drammen sykehus - Oversendelse av referat fra oppstartsmøte del 1 Drammen kommune EPHORTE
2018/1295 20180321 21.03.2018 Utgående brev Detaljregulering for nytt Drammen sykehus - Referat fra oppstartsmøte del 1 MULTICONSULT ASA m.fl. EPHORTE