eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/1535
:
Faraha Diba
:
Under behandling
:
Postmottak
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/1535 20200607 07.06.2020 Inngående brev 39/95 - Vedrørende utløpt tillatelse for brakkerigg Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20200605 05.06.2020 Inngående brev 39/95 - Redegjørelse sakskostnader Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20200528 28.05.2020 Utgående brev 39/95 - Til orientering TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20200602 02.06.2020 Utgående brev 39/95 - Kommunens kommentarer til krav om sakskostnader FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2018/1535 20200512 12.05.2020 Inngående brev 39/95 - Oversender sakskostnadskrav til kommunen for uttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2018/1535 20200505 05.05.2020 Inngående brev 39/95 - Vedrørende krav om sakskostnaderr etter fvl § 36 Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20200416 16.04.2020 Inngående brev 39/95 - Vedtak i klagesak om pålegg om retting og tvangsmulkt FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2018/1535 20191127 27.11.2019 Inngående brev 39/95 - Foreløpig melding i forvaltningssak – Klage på pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/1535 20191125 25.11.2019 Utgående brev 39/95 - Tillegg til oversendt klagesak til Fylkesmannen. Lier Kommune. Gnr. 39 Bnr. 95. Utvalgets sak 4/2019. Kommunens sak 2018/1535. FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2018/1535 20191126 26.11.2019 Utgående brev 39/95 - Avslutning av ulovlighetsoppfølging TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20191125 25.11.2019 Inngående brev 39/95 - Bilder fra befaring Lier kommune EPHORTE
2018/1535 20191125 25.11.2019 Inngående brev 39/95 - Vedrørende klage på vedtak om retting og tvangsmulkt - Planutvalget Codex advokat EPHORTE
2018/1535 20191129 29.11.2019 Utgående brev 39/95 - Vedrørende stans av sak i påvente av vedtak Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191129 29.11.2019 Utgående brev 39/95 - Ny befaring og flytting av utstyr Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191119 19.11.2019 Utgående brev 39/95 - Vedrørende plassering av grusmasser og anleggsutstyr Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191119 19.11.2019 Utgående brev 39/95 - Tilbakemelding vedrørende vedtak i planutvalget Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191113 13.11.2019 Utgående brev 39/95 - Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen TJONSBAKKEN EIENDOM AS m.fl. EPHORTE
2018/1535 20191030 30.10.2019 Utgående brev 39/95 - Politisk behandling av klagesak Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191021 21.10.2019 Inngående brev 39/95 - Situasjonskart Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191021 21.10.2019 Inngående brev 39/95 - Klage på vedtak om tvangsmulkt Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191021 21.10.2019 Inngående brev 39/95 - Ettersender vedlegg Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191018 18.10.2019 Inngående brev 39/95 - Ber om politisk behandling Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20191015 15.10.2019 Inngående brev 39/95 - Ønske om ny befaring Ninja Roede EPHORTE
2018/1535 20191119 19.11.2019 Utgående brev 39/95 - Rapport befaring TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20191008 08.10.2019 Inngående brev 39/95 - Bilder fra befaring Lier kommune EPHORTE
2018/1535 20191008 08.10.2019 Utgående brev 39/95 - Ny befaring Ninja Roede EPHORTE
2018/1535 20191004 04.10.2019 Utgående brev 39/95 - Orientering om politisk behandling av klagesak TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20191224 24.12.2019 Saksframlegg/innstilling Klage på kommunens vedtak om pålegg om retting av utførte arbeider og tvangsmulkt. Gnr. 39 Bnr. 95. Klager Tjonsbakken Eiendom AS EPHORTE
2018/1535 20190930 30.09.2019 Utgående brev 39/95 - Til orientering TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20190913 13.09.2019 Utgående brev 39/95 - Feil i vedlegg, møtereferat sendt til Gausen og Codex Codex EPHORTE
2018/1535 20190904 04.09.2019 Internt notat uten oppfølging 39/95 - Møtereferat. Møtedato 29.08.2019 EPHORTE
2018/1535 20190827 27.08.2019 Utgående brev 39/95 - Avslag på begjæring om utsatt iverksetting CODEX ADVOKAT OSLO AS EPHORTE
2018/1535 20190628 28.06.2019 Inngående brev 39/95 - Klage vedrørende kommunens vedtak om pålegg om retting av utførte arbeider og tvangsmulkt Codex Advokat Oslo AS EPHORTE
2018/1535 20190624 24.06.2019 Utgående brev 39/95 - Svar på innsendt e-post TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20190617 17.06.2019 Utgående brev 39/95 - Til orientering TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20190613 13.06.2019 Inngående brev 39/95 - Klage på deres pålegg Tjonsbakken Eiendom A/S EPHORTE
2018/1535 20190613 13.06.2019 Inngående brev 39/95 - Etterlyser svar Lier Graving og Transport AS EPHORTE
2018/1535 20190612 12.06.2019 Utgående brev 39/95 - Pålegg om retting TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20190524 24.05.2019 Inngående brev 39/95 - Vedrørende varsel om pålegg ***** EPHORTE
2018/1535 20190607 07.06.2019 Internt notat 39/95 - Bilder Faraha Diba EPHORTE
2018/1535 20190516 16.05.2019 Utgående brev 39/95 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20190411 11.04.2019 Internt notat 39/95 - Telefonsamtale Faraha Diba EPHORTE
2018/1535 20190215 15.02.2019 Inngående brev 39/95 - Omgjøring av søknad om ferdigattest til søknad om midlertidig brukstillatelse Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2018/1535 20190220 20.02.2019 Internt notat uten oppfølging 39/95 - Bilder fra befaring 05.02.2019 EPHORTE
2018/1535 20190215 15.02.2019 Inngående brev 39/95 - Omgjøring av søknad om ferdigattest til søknad om midlertidig brukstillatelse Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2018/1535 20190215 15.02.2019 Utgående brev 39/95 - Spørsmål om omgjøring av søknad om ferdigattest til søknad om midlertidig brukstillatelse Tjonsbakken Eiendom AS EPHORTE
2018/1535 20190218 18.02.2019 Utgående brev 39/95 - Midlertidig brukstillatelse HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE
2018/1535 20190206 06.02.2019 Inngående brev 39/95 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/1535 20190107 07.01.2019 Inngående brev 39/95 - Søknad om ferdigattest Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2018/1535 20190104 04.01.2019 Inngående brev 39/94 og 39/95 - Årkvislaveien - Brakker - Oppdatering på status Lier Graving og Transport AS EPHORTE
2018/1535 20181221 21.12.2018 Utgående brev 39/94 - Spørsmål om status Vivelstad Eiendom AS EPHORTE
2018/1535 20181203 03.12.2018 Inngående brev 39/95 - Klage på vedtak - Fylkesmannens svar Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/1535 20181001 01.10.2018 Inngående brev 39/95 - Foreløpig orientering - Oppføring av midlertidig brakkerigg - Klage på vedtak Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/1535 20180913 13.09.2018 Utgående brev 39/95 - Oversendelse av klagesak for behandling FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/1535 20180913 13.09.2018 Internt notat uten oppfølging 39/95 - Møtebok sak 64/2018 EPHORTE
2018/1535 20180830 30.08.2018 Inngående brev 39/95 - Godkjent utvidet arbeidsperiode sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/1535 20180824 24.08.2018 Utgående brev 39/95 - Videre oppfølging Lier Graving og Transport AS EPHORTE
2018/1535 20180822 22.08.2018 Utgående brev 39/95 - Vedrørende behandling av klage i planutvalget TJONSBAKKEN EIENDOM AS m.fl. EPHORTE
2018/1535 20180724 24.07.2018 Inngående brev 39/95 - Kommentarer til pålegg Tjonsbakken Eiendom AS EPHORTE
2018/1535 20180703 03.07.2018 Utgående brev 39/95 - Varsel om pålegg TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20180619 19.06.2018 Inngående brev 39/95 - Godkjent utvidet arbeidsperiode sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/1535 20180612 12.06.2018 Inngående brev 39/95 - Tilsvar på klage Tjonsbakken Eiendom AS EPHORTE
2018/1535 20180605 05.06.2018 Inngående brev 39/95 - Nabomerknad Peder Thomas Ivesdal EPHORTE
2018/1535 20180530 30.05.2018 Utgående brev 39/95 - Oversendelse av mottatt klage for uttalelse TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20180524 24.05.2018 Inngående brev 39/95 - Nabomerknad Britt Elin Freim EPHORTE
2018/1535 20180503 03.05.2018 Utgående brev 39/95 - Vedtak om tillatelse til tiltak Britt Elin Freim m.fl. EPHORTE
2018/1535 20180426 26.04.2018 Inngående brev 39/95 - Godkjent sanitærsøknad Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2018/1535 20180420 20.04.2018 Utgående brev 39/95 - Mangler i søknad TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20180427 27.04.2018 Utgående brev 39/95 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Midlertidig brakkerigg TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2018/1535 20180412 12.04.2018 Inngående brev 39/95 - Nabomerknad Hans Petter Selbo EPHORTE
2018/1535 20180409 09.04.2018 Inngående brev 39/95 - Tilleggsopplysninger Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2018/1535 20180405 05.04.2018 Inngående brev 39/95 - Nabovarsel Tjonsbakken Eiendom AS EPHORTE
2018/1535 20180405 05.04.2018 Inngående brev 39/95 - Nabomerknad Carina og Jarle Ivesdal EPHORTE
2018/1535 20180405 05.04.2018 Inngående brev 39/95 - Nabomerknad Carina og Jarle Ivesdal EPHORTE
2018/1535 20180403 03.04.2018 Inngående brev 39/95 - Nabomerknad Toril Andreassen EPHORTE
2018/1535 20180403 03.04.2018 Inngående brev 39/95 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Tjonsbakken Eiendom AS EPHORTE
2018/1535 20180403 03.04.2018 Inngående brev 39/94 og 39/95 - Merknader til nabovarsel Britt Elin Freim EPHORTE
2018/1535 20180328 28.03.2018 Inngående brev 39/95 - Vedrørende oppsett av brakker Hans Petter Selbo EPHORTE