eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/10
:
Kari Gro Solberg
:
Under behandling
:
Postmottak
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/10 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsyn, møtebøker for kommunevalget 2019 Jarle Pahr EPHORTE
2019/10 20190916 16.09.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190911 11.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn, sak 2019/2386, løpenr. 21309/2019 Rambøll EPHORTE
2019/10 20190911 11.09.2019 Inngående brev Innsyn veteranplan og svar fra ordfører Kommunal rapport EPHORTE
2019/10 20190910 10.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn i sak vedrørende kommuneplanen Morten Kokkim EPHORTE
2019/10 20190910 10.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn i sak - 2019/1-75 - 15/287 varsler kommunens eiendom 16/8 Lierposten EPHORTE
2019/10 20190910 10.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2763 Løpenr: 35658/2019 Dokument tittel: 99/37 - Dispensasjonssøknad Hamid Rahmani EPHORTE
2019/10 20190910 10.09.2019 Inngående brev Innsynsforespørsel i sak 2017/25 - 193/36 Skjæret 21 - Bolig med tilleggsdel, garasje og støttemur Stefan Johnsen EPHORTE
2019/10 20190909 09.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Melding om foryngelseshogst i marka Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190906 06.09.2019 Inngående brev Forespørsel om innsyn i offentlig journal - Hennumbråtan 24 MORFO ARKITEKTER AS EPHORTE
2019/10 20190905 05.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3988 Løpenr: 31223/2019 Dokument tittel: 76/38 Røyken Bakkekroken 9 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Ole Ørjan Hilden EPHORTE
2019/10 20190903 03.09.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Melding om foryngelseshogst i marka Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190829 29.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn i byggesaksmappe - 173/125 Svangshagan 7 Martin Eick EPHORTE
2019/10 20190826 26.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2465 Løpenr: 32679/2019 Dokument tittel: 115/26 - Svar på henvendelse Ida Camilla Hals EPHORTE
2019/10 20190826 26.08.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190821 21.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4785 Løpenr: 28541/2019 Dokument tittel: 100/117 - Igangsettingstillatelse 1 Christine Wille EPHORTE
2019/10 20190821 21.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4785 Løpenr: 32693/2019 Dokument tittel: 100/117 - Søknad om igangsettingstillatelse Christine Wille EPHORTE
2019/10 20190821 21.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/3909 Løpenr: 25653/2019 Dokument tittel: 100/112 - Bekymringsmelding fra naboer Christine Wille EPHORTE
2019/10 20190820 20.08.2019 Inngående brev Innsyn i sak 2016/3762 Lars Gunnar Nag EPHORTE
2019/10 20190819 19.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2301 Løpenr: 30899/2019 Dokument tittel: 1/126 Hurum - Åsheimveien 6 - Pålegg om oppgradering av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt Ole Ørjan Hilden EPHORTE
2019/10 20190819 19.08.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190816 16.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1841 Løpenr: 19149/2019 Dokument tittel: Sluttbehandling kommuneplanens arealdel Truls Pedersen EPHORTE
2019/10 20190815 15.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4471 Løpenr: 29667/2019 Dokument tittel: Avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Flåtan tursti - 54086 Svein Helge Torgersen EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2362 Løpenr: 28273/2019 Dokument tittel: 145/57 - Endring av tillatelse Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/741 Løpenr: 21699/2019 Dokument tittel: 145/57 - Rammetillatelse - Bakeri Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2362 Løpenr: 27572/2019 Dokument tittel: 145/57 - Vedrørende forblending av støttemur og dybde på murtopp Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2362 Løpenr: 19077/2019 Dokument tittel: 145/57 - Tillatelse til tiltak - Grunn- og terrengarbeider Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2362 Løpenr: 25673/2019 Dokument tittel: 145/57 - Fundamentering mot Joseph Kellers vei Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2362 Løpenr: 19276/2019 Dokument tittel: 145/57 - Høyder framtidig bygg D E Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2362 Løpenr: 19275/2019 Dokument tittel: 145/57 - Høyder framtidig bygg D E Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190814 14.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2362 Løpenr: 19274/2019 Dokument tittel: 145/57 - Høyder framtidig bygg D E Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2656 Løpenr: 31211/2019 Dokument tittel: 8/17/46 Hurum - Selvigfjorden 10 - Pålegg om endring av utslippsløsning for avløp og varsel om tvangsmulkt Marita Røkeberg EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 6131/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Supplement til konsesjonsbehandling Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 5266/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Foreløpig svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 48/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 51318/2018 Dokument tittel: 129/18 Lier - Midlertidig svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 50645/2018 Dokument tittel: 129/18 Lier - Konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 23026/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Midlertidig svar på klage på konsesjon Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 21508/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Klage på svar vedrørende konsesjon Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 19637/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 10632/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Juridisk vurdering om konsesjonsvilkår Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3356 Løpenr: 29471/2019 Dokument tittel: Svar på merknader til endring i driftskonsesjonen Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3356 Løpenr: 29464/2019 Dokument tittel: Klage på søknad om endring i driftskonsesjon fra Franzefoss og Gevelt - Grustakene i Lyngås morenen Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3356 Løpenr: 25013/2019 Dokument tittel: Høring av søknad om driftskonsesjon for uttakene Lyngås massetak og Lier grustak - Tiltakshaver Franzefoss Pukk AS og NCGS AS Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3356 Løpenr: 24026/2019 Dokument tittel: Høring av søknad om driftskonsesjon for uttakene Lyngås massetak og Lier grustak - Tiltakshaver Franzefoss Pukk AS og NCGS AS Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3536 Løpenr: 24172/2019 Dokument tittel: 129/18 - Vedrørende tursti Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3536 Løpenr: 38805/2018 Dokument tittel: 129/18 - Gjennomføringsplan Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3536 Løpenr: 38643/2018 Dokument tittel: 129/18 - Info angående tursti Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3536 Løpenr: 38624/2018 Dokument tittel: 129/18 - Tillatelse til tiltak med ansvarsrett - Tursti Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3536 Løpenr: 36741/2018 Dokument tittel: 129/18 - Søknad om tillatelse til tiltak Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3536 Løpenr: 24172/2019 Dokument tittel: 129/18 - Vedrørende tursti Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/699 Løpenr: 26592/2019 Dokument tittel: 124/132 - Svar på mangler i rammesøknad Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/699 Løpenr: 28890/2019 Dokument tittel: 124/132 - Oppsummering etter møte 04.07.2019 Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/699 Løpenr: 30715/2019 Dokument tittel: 124/132 - Mangler i søknad Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3634 Løpenr: 28329/2019 Dokument tittel: Svar - Spørsmål vedrørende støy - Ringveien 2 Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190812 12.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3634 Løpenr: 27568/2019 Dokument tittel: Spørsmål vedrørende støy - Ringveien 2 Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190809 09.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 27978/2019 Dokument tittel: 124/4 Øvre Eiker - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Elisabeth Engebretsen EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 29748/2019 Dokument tittel: 195/13 - Svar på oppfølgingsspørsmål Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 29747/2019 Dokument tittel: 195/13 - Oppfølgingsspørsmål Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 29746/2019 Dokument tittel: 195/13 - Spørsmål om tilknytningsavgift Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 29735/2019 Dokument tittel: 195/13 - Spørsmål om kontaktinformasjon til entreprenører Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 29656/2019 Dokument tittel: 195/13 - Svar på henvendelser om tilknytning til offentlig avløpsnett Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 28256/2019 Dokument tittel: 195/13 - Tilleggsinfo Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 28226/2019 Dokument tittel: 195/13 - Ombygging av bolighus - Anmodning om oversendelse av brev Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 27893/2019 Dokument tittel: 195/13 - Anmodning om oversendelse av brev Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 27889/2019 Dokument tittel: 195/13 - Anmodning om informasjon om tilknytningspunkt Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190806 06.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 20350/2019 Dokument tittel: 195/13 - Klage på Fylkesmannens endringsvedtak Christian Steenstrup EPHORTE
2019/10 20190805 05.08.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Barnehage.no EPHORTE
2019/10 20190805 05.08.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1195 Løpenr: 28293/2019 Dokument tittel: Svar - Forespørsel om trafikksikkerhetstiltak - Gang- og sykkelveg langs Gullaugkleiva Stine Bjørnstad Wahl EPHORTE
2019/10 20190731 31.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1841 Løpenr: 19149/2019 Dokument tittel: Sluttbehandling kommuneplanens arealdel Trysilhus EPHORTE
2019/10 20190730 30.07.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark EPHORTE
2019/10 20190729 29.07.2019 Inngående brev Innsyn Lierposten EPHORTE
2019/10 20190722 22.07.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2763 Løpenr: 24938/2019 Dokument tittel: 99/37 - Tilleggsdokumentasjon Hamid Rahmani EPHORTE
2019/10 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2763 Løpenr: 22799/2019 Dokument tittel: 99/37 - Mangler i søknad Hamid Rahmani EPHORTE
2019/10 20190715 15.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4685 Løpenr: 19659/2019 Dokument tittel: Vedrørende allmenn ferdsel ved Fjellsveien Sunniva EPHORTE
2019/10 20190710 10.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2465 Løpenr: 24479/2019 Dokument tittel: 115/26 - Mangler i søknad Ida Camilla Hals EPHORTE
2019/10 20190709 09.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Melding om foryngelseshogst i marka Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190707 07.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/5098 Løpenr: 18682/2019 Dokument tittel: Sluttbehandling av detaljregulering for ny vannforsyning til Oslo Edgar Dønåsen EPHORTE
2019/10 20190708 08.07.2019 Utgående brev Vedrørende manglende sider i oversendelse Jarl Teig EPHORTE
2019/10 20190705 05.07.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - Deres ref. JABO/2019/10/041 Jarl Teig EPHORTE
2019/10 20190703 03.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn i sak 2018/841 Sangfugl 1 EPHORTE
2019/10 20190703 03.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3633 Løpenr: 27566/2019 Dokument tittel: Opphoping av gamle lastebiler og biler på tomt Marita Røkeberg EPHORTE
2019/10 20190703 03.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2438 Løpenr: 27753/2019 Dokument tittel: Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - Krav om tilbakebetaling Marita Røkeberg EPHORTE
2019/10 20190703 03.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4290 Løpenr: 27869/2019 Dokument tittel: 97/1 Lier - Varsel om vedtak om tvangsgebyr etter jordloven Marita Røkeberg EPHORTE
2019/10 20190703 03.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3854 Løpenr: 3851/2019 Dokument tittel: 21/1 Huseby - St. Hallvards vei - Potetskrelleri - Søknad om omdisponering av dyrket mark til sedimentasjonsdammer Marita Røkeberg EPHORTE
2019/10 20190703 03.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 27622/2019 Dokument tittel: 145/376 - Ulovlig tilbygg på 145/377 Marita Røkeberg EPHORTE
2019/10 20190627 27.06.2019 Inngående brev Innsyn Lierposten EPHORTE
2019/10 20190627 27.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2661 Løpenr: 25754/2019 Dokument tittel: Tilsynsrapport Drammens Tidende EPHORTE
2019/10 20190626 26.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/867 Løpenr: 18341/2019 Dokument tittel: Villa Skaar Sylling AS - Tilsynsrapport Drammens Tidende EPHORTE
2019/10 20190626 26.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3549 Løpenr: 25751/2019 Dokument tittel: 69/1 Drammen - Søknad om opprusting av landbruksvei - Flaskehals Drammens Tidende EPHORTE
2019/10 20190625 25.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4870 Løpenr: 18899/2019 Dokument tittel: 49/25 - Søknad om igangsettingstillatelse Nina Sillibakken EPHORTE
2019/10 20190625 25.06.2019 Inngående brev Innsyn etter Offentleglova - Innsyn i reglement for folkevalgte Fædrelandsvennen EPHORTE
2019/10 20190625 25.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2896 Løpenr: 23699/2019 Dokument tittel: 159/141 - Utomhusplan og situasjonskart B5 Solvangen Nina Sillibakken EPHORTE
2019/10 20190625 25.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/4963 Løpenr: 23703/2019 Dokument tittel: 159/141 - Utomhusplan og situasjonskart B5 Solvangen Nina Sillibakken EPHORTE
2019/10 20190624 24.06.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Anmodning om opplysninger / innsyn til offentlig journal Natalia Kostilek EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 23026/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Midlertidig svar på klage på konsesjon Arild Bakke EPHORTE
2019/10 20190619 19.06.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4777 Løpenr: 21508/2019 Dokument tittel: 129/18 Lier - Klage på svar vedrørende konsesjon Arild Bakke EPHORTE